Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

B'antajik 66: Ri itzelalaj Jezabel

B'antajik 66: Ri itzelalaj Jezabel

CHI' kamnäq chi ri Jeroboán, konojel ri täq xkeb'an ajawinel puwi' ri 10 tribus rech Israel sib'alaj e itzel. Acab are jun ajawinel che sib'alaj xub'an itzel che kiwäch ri nik'aj chik. ¿La aweta'm suche? Jun rumal are rixoqil Jezabel ub'i'.

Jezabel aj israelita täj. Jezabel are umi'al ri ajawinel rech Sidón. Are' kuya uq'ij jun tyox ub'i' Baal, rumal la' xub'an che Acab xuquje' chike k'i täq israelitas che xkeya uq'ij Baal. Jezabel, itzel xril Jehová xuquje' xe'ukamsaj k'i chike ri täq ajq'axal utzij Jehová. Nik'aj chike rajawaxik xkek'u kib' chupam täj jul rech xekam täq. Ri Jezabel we kraj jun jasach, o kos, kukamsaj winaq rech kuriqo.

Pa jun q'ij ri ajawinel Acab sib'alaj kb'isonik. Rumal wa' Jezabel xuta wari' che: ‹¿Suche sib'alaj katb'ison kimik?› Xcha' che.

‹Rumal ri xub'ij Nabot chwe›, xcha' Acab. ‹In kwaj kinloq' rulew. Tek'uri' are' xub'ij chwe che kuya täj.›

‹Weyej na›, xcha' Jezabel che. ‹In kinya chawe›, xcha' che.

Rumal wa' Jezabel xutz'ib'aj b'i täq wuj chike ri täq achijab' che nim kib'anik e k'o jachi', o ni, k'o wi Nabot. ‹Chab'ij chike nik'aj achijab' che k'ot kipatan, che kkeb'ij Nabot xuxutuj ri Ajawaxel xuquje' ri ajawinel›, xuquje' xub'ij chike. ‹Kewesaj b'i pa ri tinamit xuquje' kikamsaj ruk' ab'aj.›

Chi' Jezabel xuta che kamnäq chi ri Nabot, xub'ij wari' che Acab: ‹Wa kimik jat chak'ama ri ulew›, xcha'. Su kab'ij at ¿la rajawaxik che kk'ajsax uwäch ri Jezabel rumal che xub'an wajun nimalal itzelal?

Ajawinel ixoq ub’i’ Jezabel

Rumal la' chi' q'axnäq chi keb' oxib' q'ij Jehová xutaq b'i jun achi ub'i' Jehú che uk'ajsaxik uwäch. Chi' Jezabel xuta che Jehú petinäq chik, xutz'aj ri ub'aq'wach xuquje' xraj che sib'alaj utz kka'yik. Tek'uri' chi' Jehú xpetik xril pa ri ventana, xub'ij chike ri achijab' ri e k'o ruk': ‹¡Chik'aqa loq!› Xcha' chike, wa täq achijab' ri' are xkeb'ano su xub'ij chike, chawila' pa ri wachb'äl. Xkek'aq loq, ri Jezabel xkamik. Je wari' xk'is uk'aslemal ri itzelalaj Jezabel.

1 Reyes 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Reyes 9:30-37.Ri e tz’onoj

 • ¿Jachin la’ ri Jezabel?
 • ¿Suche jun q’ij ri ajawinel Acab sib’alaj kb’isonik?
 • ¿Su xub’an Jezabel che xuk’am ri ulew che Nabot tek’uri’ xuya che ri rachajil ub’i’ Acab?
 • ¿Jachin xutaq ri Jehová che uk’ajasaxik uwäch ri Jezabel?
 • Junam ruk’ kawil pa wachb’äl, ¿su xk’ulmatajik chi’ Jehú xopan chuwäch ri rachoch ri Jezabel?

Nik’aj chik kta’ chawe

 • Ksik’ix uwäch 1 Reyes 16:29-33 y 18:3, 4.

  ¿Su k’i täq itzelal k’o pa israel chi’ xub’an ajawinel ri Acab? (1 Rey. 16:33.)

 • Ksik’ix uwäch 1 Reyes 21:1-16.

  ¿Su xub’an Nabot che uk’utik che suk’ che Jehová xuquje’ kuxib’ij ta rib’? (1 Rey. 21:1-3; Lev. 25:23-28.)

  ¿Su kuk’ut che qawäch ri xub’an Acab chi’ sib’alaj xb’isonik rumal che xya’ ta ri ulew che, chi’ kqariq öj wari’? (1 Rey. 21:4; Rom. 5:3-5.)

 • Ksik’ix uwäch 2 Reyes 9:30-37.

  ¿Su kqeta’maj chirij ri xub’an Jehú che ub’anik ri kraj ri Jehová? (2 Rey. 9:4-10; 2 Cor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2.)