Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

B'antajik 60: Abigail xuquje' David

B'antajik 60: Abigail xuquje' David

¿LA AWETA'M uwäch wajun je'likalaj ixoq che xpe che rilik David? Abigail ub'i'. Wajun ixoq k'o unojib'äl, xuya ta che ri David xub'an jun itzelal. Nab'e chuwäch wari', chqila' su tijan kub'an David.

Chi' David xanmaj chuwäch Saúl, xuk'u' (xurwaj) rib' pa jun jul. Ri ufamilia xepe ruk'. Xepe 400 achijab' ruk', David xub'an ajk'amal b'e pa kiwi'. David xb'e ruk' ri ajawinel rech Moab, xub'ij wari' che: ‹Chab'ana jun toq'ob', chekanaj kan ri nutat nunan awuk', in kinwil na su kinriqo›. Tek'uri' David xuquje' ri täq achijab' xkek'u' kib' pa täq ri q'ayes ('iyes).

Q'axnäq chi ri junab', David xreta'maj uwäch Abigail. Ri rachajil ri Abigail ub'i' Nabal k'o sib'alaj pwäq ruk' xuquje' k'o k'i täq rulew. K'o 3.000 täq uchij xuquje' 1.000 täq uk'isik'. Nabal sib'alaj itzel achi. Tek'uri' ri rixoqil, jun utzalaj ixoq xuquje' sib'alaj utz kka'yik. K'o jun q'ij che xuk'ol ri ufamilia che ri k'äx. Chqila' su ub'anik wari'.

David ruk' ri täq achijab' kkeb'anom ri utz che Nabal. Keto'm che uchajexik ri täq uchij. Xopan jun q'ij che ri David xe'utaq b'i ri achijab' che uta'ik jun toq'ob' che Nabal. Wa täq achijab' xe'opan ruk' Nabal chi' are', o re, xuquje' ri ajupatinel tijan kkequpij kismal ri täq chij xuquje' e k'o pa nimq'ij, e k'o k'i utzalaj täq ktijowik pa rachoch. Rumal la' ri täq upatanel David xkeb'ij wari': ‹Xqab'an ri utz chawe. K'ot jun chij qelq'am chawe, xa e qachajim. Kimik chab'ana jun toq'ob' chaya jujun täq ktijowik chaqe›.

‹K'ot jun ktijowik kinya chike ri achijab' junam iwuk' ix›, xcha' Nabal. Xch'aw ruk' itzelal, xuquje' xub'ij itzel täq tzij chirij David. Chi' wa täq achijab' xkeb'ij wari' che David, sib'alaj xpe royowal, o riwal. ‹¡Chik'ama b'i ri täq ch'ich'!› Xcha' chike. Xeb'e che ukamsaxik ri Nabal ruk' ri täq achijab'.

Jun chike ri upatinel ri Nabal, xuta ri itzel täq tzij xub'ij Nabal, xub'ij che Abigail ri xb'antajik. Ri Abigail xub'an b'i k'i täq ktijowik, chanim xuya b'i chikij ri täq b'ur tek'uri' xb'ek. Chi' xopan ruk' David, xqaj chirij ri ub'ur tek'uri' ruk' utzil xub'ij: ‹Chab'ana jun toq'ob', tat, xaq mata ri xub'ij wachajil Nabal. Are' k'ot uno'j rumal la' reta'm täj su kub'ano. Xink'am lo jun sipanik chawe. Chak'ama' chwe, tek'uri' chasacha qamak rumal ri xb'antajik›.

Abigail tijan kuk’am b’i jastaq che ri David

‹Sib'alaj k'o anojib'äl›, xcha' David. ‹Xab'ano che kinkamsaj ta ri Nabal rech kutoj ri itzelal xub'ano. Chattzalij ruk' utzil pa awachoch.› Tek'uri', chi' Nabal xkamik, Abigail xub'an jun chike ri täq rixoqil ri David.

1 Samuel 22:1-4; 25:1-43.Ri e tz’onoj

 • ¿Su ub’i’ ri ixoq k’o pa ri wachb’äl che xb’e che rilik ri David, xuquje’ su ub’antajik wajun ixoq?
 • ¿Jachin la’ ri Nabal?
 • ¿Suche David xe’utaq b’i jujun täq achijab’ rech kketa jun toq’ob’ che ri Nabal?
 • ¿Su xub’ij Nabal chike ri ajupatanel David, xuquje’ su xub’an David chi’ xuta wari’?
 • ¿Su xub’an Abigail che xuk’utu che k’o unojib’äl?

Nik’aj chik kta’ chawe

 • Ksik’ix uwäch 1 Samuel 22:1-4.

  ¿Su täq kqeta’maj chirij ri ufamilia David, che rajawaxik kqato’ qib’ kuk’ konojel täq qachalal? (Pro. 17:17; 1 Tes. 5:14.)

 • Ksik’ix uwäch 1 Samuel 25:1-43.

  ¿Suche ri winaq itzel kkil ri Nabal? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25.)

  ¿Su kekunik kkeb’an ri täq ixoqib’ cristianas e k’ulnaq junam che xub’an Abigail?

  ¿Su keb’ itzelal xuya ta Abigail che xub’an David? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Efe. 4:26.)

  ¿Su ke’uto’ wi ri achijab’ che xa junam kino’j ruk’ ri Jehová, junam che xub’an David chi’ xuta ri täq utzij Abigail? (Hech. 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Ped. 3:7.)