Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

B'antajik 70: Jonás xuquje' ri nimalaj kar

B'antajik 70: Jonás xuquje' ri nimalaj kar

CHAWILA' wajun achi k'o pa ri ja'. Sib'alaj uxib'im rib', ¿La jewa' kab'ij at? ¡Ri jun nimalaj kar kutij b'ik! ¿La aweta'm jachin la' wajun achi ri'? Jonás ub'i'. Chaqila' suche xub'an wari' ri achi.

Jonás are jun ajq'axal utzij Jehová. Chi' naj täj kamnäq chi ri Eliseo Jehová xub'ij wari' che Jonás: ‹Jat pa nimalaj tinamit Nínive. Ri winaq rech Nínive sib'alaj nim ketzalal k'olik, xuquje' xub'ij che kch'aw chirij wari' kuk' wa täq winaq ri'›.

Jonás xuquje’ ri nimalaj kar

Jonás kraj täj xb'ek. Rumal la' xok b'i pa jun barco che kb'e naj che Nínive. Jehová utz ta xrilo che Jonás xanmaj b'ik. Rumal la' xub'ano che xpe jun nimalaj kaq'iq', o tew, ruk' jab' puwi' ri ja'. Sib'alaj nim rumal la' ri barco xajub'iq', o jb'e', xraj che xok b'ik pa ri ja'. Ri achijab' rech ri barco sib'alaj xkexib'ij kib', xkeb'ij chike ri täq kidios che ke'uto'.

Tek'uri', Jonás xub'ij: ‹In kinya uq'ij ri Jehová, ri Ajawaxel ri xub'an ri kaj xuquje' ruwäch ulew. Tijan kinanmaj b'i chuwäch rumal che kwaj täj kinb'ano ri xub'ij Jehová chwe›. Rumal wa' ri täq achijab' xketa che: ‹¿Su kqab'an chawe rech kq'ax wajun k'äx?› Xecha' che.

‹Chenik'aqa b'i pa ri ja', tek'uri' ri ja' ktane'ik›, xcha' Jonás. Ri täq achijab' rech ri barco kkaj täj kkeb'an wari', tek'uri' chi' ri kaq'iq', o tew, xpe mas, rumal la' xkeya b'i Jonás pa ri ja'. Chi' xkeb'an wari' ri kaq'iq' xtane'ik, ri ja' xub'an chi utz.

Chi' Jonás xok b'i pa ri ja', jun nimalaj kar xutij b'ik. Tek'uri' Jonas xkam täj. Oxib' q'ij xuquje' oxib' chaq'ab' xk'aje' chupam wajun kar. Jonás sib'alaj k'äx xuna' che xunimaj ta ri Jehová che kb'e pa Nínive. Rumal la', ¿La aweta'm su xub'ano?

Jonás xub'an uch'awem che Jehová xuquje' xuta che, che kuto'o. Rumal la' Jehová xub'ano che wajun kar ri' xub'an uxa'oj xa jeri' xresaj loq ri Jonás pa chaqi'j ulew. Tek'uri', Jonás xb'e pa Nínive. ¿La kuk'ut wari' che qawäch che rajawaxik che kqab'an ronojel ri kub'ij Jehová chaqe?

Ri wuj Jonás 1-4.Ri e tz’onoj

 • ¿Jachin la’ ri Jonás, xuquje’ su xub’ij Jehová che kub’ano?
 • Rumal che kraj täj kb’ek jachi’, o ni, xutaq b’i Jehová, ¿su xub’an Jonás?
 • ¿Su xub’ij Jonás chike ri achijab’ rech ri barco rech kkeb’ano che ktane’ ri kaqiq’ ruk’ jab’?
 • Chawila’ pa ri wachb’äl, ¿su xub’an ri Jonás chi’ xqaj pa ja’?
 • ¿Jampa’ q’ij xub’an ri Jonás chupam ri nimalaj kar, xuquje’ su xub’an chila’?
 • ¿Jachi’ xb’e wi Jonás chi’ xel loq chupam wajun kar ri’, xuquje’ su kuk’ut wari’ che qawäch?

Nik’aj chik kta’ chawe

 • Ksik’ix uwäch Jonás 1:1-17.

  ¿Su kub’ij Jonás che ri uchak chi’ xub’ij chike ri ninivitas che ksachisax kiwäch? (Jon. 1:2, 3; Pro. 3:7; Ecl. 8:12.)

 • Ksik’ix uwäch Jonás 2:1, 2, 10.

  ¿Su kuk’ut che qawäch ri xub’an ri Jonás, che kqakub’saj qak’u’x chirij Jehová che kuya na chaqe su täq kqata pa qach’ab’al? (Sal. 22:24; 34:6; 1 Juan 5:14.)

 • Ksik’ix uwäch Jonás 3:1-10.

  ¿Su kub’an che uya’ik qachoq’ab’ chi’ xqeta’maj che Jehová xukoj na ri Jonás, chi ri Jonás nab’e xraj täj xub’an ri uchak? (Sal. 103:14; 1 Ped. 5:10.)

  ¿Su kuk’ut che qawäch ri xub’an Jonás xuquje’ ri täq ninivitas che ri qano’j chikij ri winaq che e k’o jachi’ kqatzijoj wi rutzij ri Ajawaxel? (Jon. 3:6-9; Ecl. 11:6; Hech. 13:48.)