Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

B'antajik 38: Xetaq b'i che rilik ri ulew

B'antajik 38: Xetaq b'i che rilik ri ulew
Ri täq israelitas che xekila’ ri tinamit keqam ri uwach täq che’

CHAWILAMPE' ri uwäch che' keqam ri achijab'. Xawilo che sib'alaj nim wajun uq'ab' uva. Rajawaxik che e keb' achijab' keqam b'i chirij jun che'. Xuquje' chawila' ri higos xuquje' karnata. ¿Jachi' xepe wi wa utzalaj täq uwäch che' ri'? E petinäq pa tinamit Canaán. Masach chawe che Canaán are ri tinamit jachi', o ni, xek'eje' wi ri Abrahán, Isaac xuquje' Jacob. Rumal chi' xpe jun nimalaj wi'jal, Jacob xe'uk'am b'i ri ufamilia pa Egipto. Chi' q'axnäq chi 216 junab', ri Moisés xe'uk'am chi b'i ri israelitas pa ri Canaán. Kimik e k'o pa jun chaqi'j ulew ub'i' Qadés.

Pa Canaán e k'o itzel täq winaq. Rumal la' Moisés xe'utaq b'i 12 achijab' che rilik ri tinamit, are wa' xub'ij chike: ‹Jix chiwila' jampa' winaq e k'o chila', xuquje' we nim kichoq'ab' k'olik. Chiwila' la utz ri ulew che tiko'n. Chik'ama lo nik'aj uwäch che' chaqe›.

Chi' ri achijab' xetzelej Qadés, are wa' xkeb'ij che ri Moisés: ‹Are qas jun utzalaj tinamit›. Rech kukoj wari', xkek'ut nik'aj uwäch che' chuwäch. Tek'uri' 10 chike ri achijab' are wa' xkeb'ij: ‹Ri winaq e k'o chila' sib'alaj e nim xuquje' nim kichoq'ab'. We kqesaj ri tinamit chike, kojkekamsaj›.

Sib'alaj xkexib'ij kib' ri israelitas chi' xketa wari'. ‹Are utz we xojkam kan Egipto o waral pa ri chaqi'j ulew›, xecha'. ‹Kojkam k'u na pa ch'oj, tek'uri' ri täq qixoqil ruk' ri täq qalk'wal kek'am b'ik. ¡Chqacha'a chi jun chik ajk'amal b'e chaqe, are ta chi ri Moisés, tek'uri' chojtzalij pa Egipto!› Xecha'.

Tek'uri' keb' chike ri 12 achijab' xkekub'saj kik'u'x chirij Jehová, tek'uri' xkaj xkekub'saj kik'u'x ri tinamit. Ri jun ub'i' Josué ri jun chik ub'i' Caleb. Are wa' xkeb'ij: ‹Xaq mixib'ij iwib'. Ri Jehová k'o quk'. Kqariq ta k'äx che uresaxik ri ulew chike›. Tek'uri' ri tinamit xkaj täj xketo. Are xkaj xkekamsaj ri Josué ruk' ri Caleb.

Sib'alaj xpe royowal ri Jehová, rumal la' are wa' xub'ij che Moisés: ‹Nijun chike ri winaq k'o 20 ujunab' o q'axnäq chik che wari' kkunik kok pa ri tinamit Canaán. Xkil k'i täq etal che xinb'an pa Egipto xuquje' pa ri chaqi'j ulew tek'uri' xkekub'saj ta kik'u'x chwij. Rumal la' keb'in na 40 junab' pa ri chaqi'j ulew tek'uri' kekam konojel. Xaq xiw Josué ruk' Caleb kekunik ke'ok pa ri tinamit Canaán›.

Números 13:1-33; 14:1-38.Ri e tz’onoj

 • ¿Su kab’ij at che wajun uq’ab’ uva k’o pa ri wachb’äl? ¿Jachi’ xk’am wi loq?
 • ¿Suche ri Moisés xe’utaq kab’lajuj achijab’ rech kekila’ ri tinamit Canaán?
 • ¿Su xkeb’ij lajuj achijab’ chi’ xetzalij ruk’ Moisés?
 • ¿Su uk’utik xkeb’an keb’ achijab’ che xkekub’saj kik’u’x chirij Jehová, xuquje’ su kib’i’?
 • ¿Suche sib’alaj xpe riwal Jehová, tek’uri’ su xub’ij che Moisés?

Nik’aj chik kta’ chawe

 • Ksik'ix uwäch Números 13:1-33.

  ¿E jachin täq xecha'ik rech kekila' ri tinamit Canaán, xuquje' su xtzujux chike? (Núm. 13:2, 3, 18-20.)

  ¿Suche ri Josué ruk' ri Caleb junam ta kichomanik (kech'b'on) kuk' ri nik'aj chik achijab', tek'uri' su kuk'ut wari' chaqe? (Núm. 13:28-30; Mat. 17:20, 21; 2 Cor. 5:7.)

 • Ksik'ix uwäch Números 14:1-38.

  Are ri Jehová uya'om kan ri ajk'amal b'e cho ruwäch Ulew, ¿suche rajawaxik kqamol ta tzij chikij? (Núm. 14:2, 3,27; Mat. 25:40, 45; 1 Cor. 10:10.)

  ¿Su uk'utik kub'an Números 14:24 che Jehová sib'alaj kraj ri täq upatanel? (1 Rey. 19:18; Pro. 15:3.)