Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

B'antajik 19: Ri nimalaj ufamilia ri Jacob

B'antajik 19: Ri nimalaj ufamilia ri Jacob
Jacob kuk’ ri e uk’ojol

CHAWILAMPE' ri e k'i täq ralk'wal ri Jacob. E are wa' ri kab'lajuj (doce) uk'ojol. Xuquje' xek'eje' nik'aj umi'al. ¿La aweta'm kib'i' jujun chike täq ralk'wal? Chqilampe' su kib'i' nik'aj chike.

Rubén, Simeón, Leví xuquje' Judá e ral ri ixoq ub'i' Lea. Chi' ri Raquel xrilo che kkun täj kk'eje' ral, xpe jun nimalaj b'is pa ranima'. Rumal la' ri Raquel xuya jun umos ub'i' Bilhá che ri Jacob rech kk'eje' ralk'wal ruk', tek'uri' ri Bilhá xk'eje' keb' ral, jun ub'i' Dan jun chik ub'i' Neftalí. Xuquje' ri Lea xuya jun umos che ri Jacob ub'i' Zilpá, tek'uri' ri Zilpá xk'eje' keb' ral jun ub'i' Gad jun chik ub'i' Aser. K'isb'al re Lea xk'eje' chi keb' ral, jun ub'i' Isacar jun chik ub'i' Zabulón.

K'isb'al re ri Raquel xkunik xk'eje' jun ral. José xukoj che ub'i'. Pa nik'aj chik täq b'antajik kqil na ri uk'aslemal ri José, rumal che are' xub'an nim uq'ij che kiwäch ri winaq. E are wa' ri julajuj (11) uk'ojol ri Jacob xek'eje'ik chi' k'o pa rachoch Labán, utat Raquel.

Ri Jacob xuquje' xek'eje' nik'aj umi'al, ri Loq'alaj Pixab' xiw kub'ij jun ub'i' chike ri umi'al. Wajun ali ub'i' Dina.

Xopan ri q'ij che ri Jacob xel b'i cho rachoch Labán tek'uri' xtzalaj pa ri utinamit Canaán. Rumal la' xe'umol ronojel ri jupuq täq uchij xuquje' ri k'i täq chiköp, tek'uri' ruk' ronojel ufamilia xeb'ek.

Q'axnäq che ri q'ij che ri Jacob xuquje' ri ufamilia xeb'e Canaán, xk'eje' chi jun ral ri Raquel. Wari' xb'antajik chi e k'o pa b'e. Sib'alaj xuriq k'äx chi' tijan kk'eje' ral rumal la' xkamik. Ri alaj ne' utz uwäch. Ri Jacob xukoj Benjamín che ub'i'.

Are utz we ksach ta pa qajolom ri kib'i' ri 12 uk'ojol ri Jacob rumal che are wa achijab' ri' xkeb'an ronojel ri tinamit Israel. Xuquje' ri kib'i' ri 12 tribus rech Israel xel chike ri kib'i' ri 10 uk'ojol ri Jacob xuquje' rech keb' chike ri uk'ojol ri José. Isaac xk'ase' na k'i täq junab' chi' e k'o chi ri täq ralk'wal ri Jacob, ri Isaac sib'alaj xkikotik rumal ri täq uk'ojol ri Jacob. Chqilab'a' su xuriq ri Dina.

Génesis 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Ri e tz’onoj

 • ¿Su kib’i’ ri waqib’ täq uk’ojol ri Jacob che xek’eje’ ruk’ nab’e rixoqil ub’i’ Lea?
 • ¿Jachin täq ri keb’ uk’ojol ri Jacob che xe’alax rumal rumos Lea ub’i’ Zilpá?
 • ¿Su kib’i’ ri keb’ uk’ojol ri Jacob che xek’eje’ ruk’ ri umos Raquel ub’i’ Bilhá?
 • ¿Su kib’i’ ri keb’ ral ri Raquel, tek’uri’ su xbantajik chi’ xk’eje’ ri ukab’ ral?
 • Chawilampe’ pa ri wachb’äl, ¿jumpa’ ralk’wal ri Jacob xe’alaxik, xuquje’ su tinamit xel chike?

Nik’aj chik kta’ chawe

 • Ksik’ix uwäch Génesis 29:32-35; 30:1-26, y 35:16-19.

  Junam che xqil chirij ri täq kab’lajuj uk’ojol ri Jacob, ¿su kkeb’an ri hebreos ojer rech kkekoj kib’i’ täq kalk’wal?

 • Ksik’ix uwäch Génesis 37:35.

  Xaq xiw ri ub’i’ ri Dina k’o pa ri Loq’alaj Pixab’ tek’uri’, ¿suche qeta’m che ri Jacob xk’eje’ nik’aj chik umi’al? (Gén. 37:34,35.)