Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

B'antajik 8: Nik'aj achijab' sib'alaj nim kiqan

B'antajik 8: Nik'aj achijab' sib'alaj nim kiqan

WE K'O jun winaq kpe awuk' sib'alaj nim raqan junam ruk' jun che', ¿su kab'ij at chirij wari'? ¡Kaxib'ij awib' che! E k'o täq q'ij che qastzij xek'eje' wanik'aj winaq ri' cho ruwäch Ulew. Ri Loq'alaj Pixab' kuk'utu che ri kitat e ángeles e k'o ojer pa ri kaj. ¿Suche xub'an wari'?

Achijab’ che nim kiqan che e itzel

Masach pa ajolom che are Satanás ri itzel ángel xub'an täq k'äx. Xraj che ri ángeles rech ri Ajawaxel kkeb'an itzel. Q'axnäq ri q'ij e k'o jujun täq ángeles xe'ok che uta'ik su kub'ij ri Satanás. Xkeya kan ri chak che ri Ajawaxel uya'om chike pa ri kaj. Xepe cho ruwäch Ulew tek'uri' xkeb'an winaq che kib'. ¿Aweta'm suche?

Ri Loq'alaj Pixab' kub'ij che rumal che xkil ri utzalaj (tz'o'y) täq ixoqib' cho ruwäch Ulew xkaj xek'eje' kuk'. Rumal la' xeqaj loq tek'uri' xek'uli' kuk'. Ri Loq'alaj Pixab' kub'ij che utz täj su xkeb'ano, rumal che ri Ajawaxel xe'ub'an wa täq ángeles rech kek'eje' pa ri kaj, rech täj kepe cho ruwäch Ulew.

Chi' ri täq ángeles xuquje' ri täq kixoqil xk'eje' kalk'wal, jun wi keka'yik. Xkeya ta kan kik'iyik xuquje' k'o nim kichoq'ab'.

Wa nik'aj achijab' ri' e itzel. Rumal che e nima'q xuquje' nim kichoq'ab', xkeb'an k'äx chike ri winaq. Xkekoj kichoq'ab' rech konojel xkeb'an itzel täq winaq junam kuk' e are' (kë).

Ri Enoc kamnäq chik, tek'uri' k'o jun utzalaj achi cho ruwäch ri Ulew. Wajun achi ub'i' Noé. Xub'ano chike täq xuta ri Ajawaxel che.

Pa jun q'ij ri Ajawaxel xub'ij che ri Noé che xopan ri q'ij che kusach kiwäch konojel ri itzel täq winaq. Tek'uri' ri Ajawaxel xuk'ol na ri Noé xuquje' ri ufamilia xuquje' k'i chike täq chiköp. Chqila' su xub'an che.

Génesis 6:1-8; Judas 6.Ri e tz’onoj

 • ¿Su xb’antajik chi’ jujun täq ángeles rech ri Ajawaxel xketa ri utzij ri Satanás?
 • ¿Suche jujun täq ángeles xkeya kan ri kichak pa ri kaj rech xepe cho ruwäch Ulew?
 • ¿Suche utz täj che wa täq ángeles xepe cho ruwäch Ulew xuquje’ xkeb’an winaq che kib’?
 • ¿Suche e junam ta ri kalk’wal ri ángeles kuk’ nik’aj chik winaq?
 • Jewa’ che kawil pa ri wachb’äl, ¿su xkeb’an ri kalk’wal ri ángeles chi’ xub’an sib’alaj nim kiqan?
 • Chi’ kamnäq chi ri Enoc, ¿jachin la’ jun utzalaj achi xk’ase’ cho ruwäch Ulew, xuquje’ suche xraj, o xulo’oj, ri Ajawaxel?

Nik’aj chik kta’ chawe

 • Ksik’ix uwäch Génesis 6:1-8.

  ¿Su kub’ij Génesis 6:6 chirij su kub’ij ri Jehová puwi’ ronojel su täq kqab’ano? (Sal. 78:40, 41; Pro. 27:11.)

 • Ksik’ix uwäch Judas 6.

  ¿Suche kuya jun k’utb’al chaqe ri xkeb’an ri täq ángeles che «xemakunik»? (1 Cor. 3:5-9; 2 Ped. 2:4, 9, 10.)