Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

B'antajik 92: Jesús xe'uwalsaj täq kamnäq

B'antajik 92: Jesús xe'uwalsaj täq kamnäq

RI ALI kawil waral pa ri wachb'äl k'o 12 ujunab'. Jesús uchapom che uq'ab', ri utat xuquje' ri unan e k'o ruk'. ¿La aweta'm suche kkikotik? Chqilampe'.

Jesús tijan kuwalsaj ri umi’al Jairo

Ri utat ri ali are jun achi nim ub'antajik ub'i' Jairo. Pa jun q'ij ri umi'al xuriq yab'il, xkeya puwi' jun ch'at. Tek'uri' xa xnimtajik. Ri Jairo xuquje' ri rixoqil sib'alaj keb'isonik, rumal che kkilo che ri ali tijan kkamik. Jairo xa jun umi'al k'olik. Rumal la' ri Jairo xb'e che utzukuxik ri Jesús. Are' xuta ri täq milagros kub'an ri Jesús.

Chi' Jairo xuriq ri Jesús, e k'o k'i täq winaq ruk' ri Jesús. Tek'uri' Jairo xq'ax che kixo'l ri winaq tek'uri' xuke' chuwäch ri Jesús, xub'ij che. ‹Ri numi'al sib'alaj yawab'› ‹chab'ana' jun toq'ob', chakunaj›, xcha'. Jesús xub'ij che kopan che ub'anik wari'.

Chi' tijan keb'inik, ri täq winaq kkech'ikmij ri Jesús rech e k'o che unaqaj. Tek'uri' ri Jesús xtak'e'ik. ‹¿Jachin xinuchapo?› Xcha'. Jesús xuna'o che xukoj ri uchoq'ab', xuquje' reta'm che k'o jun winaq xchapowik. ¿Jachin la'? Are jun ixoq 12 junab' chik yawab'. ¡Xpetik tek'uri' xuchap ri ratz'yaq ri Jesús, rumal la' xkuntajik!

Wari' xub'ano che Jairo xkikotik, rumal che xrilo che ri Jesús k'äx ta kuriq che ukunaxik jun winaq. Tek'uri' xpe jun ajq'axal tzij. ‹K'o ta chi kab'ij che ri Jesús›, xcha' che Jairo. ‹Ri ami'al xkamik.› Jesús xuta wari' tek'uri' xub'ij che Jairo: ‹Xaq matb'isonik; ri ami'al utz ub'anom›.

Chi' xe'opan pa rachoch ri Jairo, ri winaq tijan ke'oq'ik. Tek'uri' ri Jesús xub'ij: ‹Xaq mixoq'ik. Ri ali xkam täj. Xaq xiw tijan kwarik›. Tek'uri' ri winaq xetze'n chirij Jesús, rumal che keta'm che ri ali kamnäq chik.

Tek'uri' ri Jesús xuquje' ri utat unan ri ali xuquje' oxib' chike ri apóstoles xe'ok b'i pa ri rachoch ri ali. Xuchap che uq'ab' tek'uri' xub'ij: ‹¡Chatwaljoq!› Tek'uri' xtzalij lo ri uk'aslemal, chawilampe' pa ri wachb'äl. ¡Xwaljik tek'uri' xb'inik! Rumal wari' ri utat unan ri ali sib'alaj xekikotik.

Wari' are ta ri nab'e winaq che xuwalsaj ri Jesús che kixo'l ri kamnäq. Ri nab'e are ri ral jun malka'n ixoq k'o pa ri tinamit ub'i' Naín. Jesús xuquje' xuwalsaj ri Lázaro, kixib'al María xuquje' ri Marta. Chi' Jesús kb'an ajawinel che, kub'an q'atb'altzij, tek'uri' ke'uwalsaj na sib'alaj k'i täq kamnäq. ¿La kojkikotik rumal wari'?

Lucas 8:40-56; 7:11-17; Juan 11:17-44.Ri e tz’onoj

 • ¿Jachin la’ ri utat ri ali k’o pa ri wachb’äl, xuquje’ suche keb’ison ri utat unan?
 • ¿Su xub’an Jairo chi’ xuriq ri Jesús?
 • ¿Su xb’antajik chi’ Jesús tijan kb’e pa rachoch ri Jairo, xuquje’ su xb’ix che Jairo pa b’e?
 • ¿Suche xetze’n ri winaq e k’o pa ri rachoch ri Jairo chirij ri Jesús?
 • Chi’ xe’ok b’i ri oxib’ apóstoles xuquje’ ri utat unan ri ali pa ri ja, ¿su xub’an Jesús?
 • ¿E jachin täq e uwalsam ri Jesús, xuquje’ su kuk’ut wari’?

Nik’aj chik kta’ chawe

 • Ksik’ix uwäch Lucas 8:40-56.

  ¿Suche kojkunik kqab’ij che ri Jesús xub’an utz che wajun ixoq k’o yab’il che, xuquje’ su kketa’maj chirij wari’ ri täq ancianos? (Luc. 8:43, 44, 47, 48; Lev. 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Col. 3:12-14.)

 • Ksik’ix uwäch Lucas 7:11-17.

  ¿Suche kekunik kkeriq kub’sal k’u’x jachin täq kkam jun kifamilia chi’ kkil ri xuna’ ri Jesús chirij ri ma’lkan ixoq rech ri tinamit Naín? (Luc. 7:13; 2 Cor. 1:3, 4; Heb. 4:15.)

 • Ksik’ix uwäch Juan 11:17-44.

  ¿Su xub’an Jesús che uk’utik che k’ot kub’ano che kojoq’ik chi’ kkam jun qafamilia? (Juan 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4.)