Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

B'antajik 82: Mardoqueo xuquje' Ester

B'antajik 82: Mardoqueo xuquje' Ester

OJER chi' maja' kb'e Esdras Jerusalén. Mardoqueo xuquje' Ester aj israelitas sib'alaj nim kib'antajik e k'o pa ri ajawb'äl rech Persia. Ester are rixoqil ri ajawinel Asuero xuquje' ri uprimo Mardoqueo are k'o ukab' nim utaqonik pa ri ajawb'äl. Chqila' suche xb'antaj wari'.

Xekam ri utat unan ri Ester chi' alaj na, rumal la' Mardoqueo xuk'iysaj ri ali. Asuero, ri ajawinel rech Persia, k'o rachoch pa ri tinamit Susa, Mardoqueo ajpatanel pa rachoch Asuero. Xopan jun q'ij che ri rixoqil ub'i' Vasti xniman ta che, rumal la' ri ajawinel xucha' chi jun chik rixoqil. ¿La aweta'm jachin la' xucha'o? Je', are ri je'likalaj ali Ester.

Hamán petinaq royowal che Mardoqueo

¿La kawil wajun achi kub'an nim che rib' tijan kub'an chike ri winaq che kexuke' chuwäch? Are ri Hamán, jun achi sib'alaj nim ub'antajik rech Persia. Are' kraj che Mardoqueo, ri kawil pa ri wachb'äl che ku'lik, o t'ulik, kxuke' chuwäch Hamán. Tek'uri' Mardoqueo Kub'an ta wari'. Rumal utz ta krilo che kxuke' chuwäch jun achi che sib'alaj itzel. Hamán sib'alaj xpe riwal. Chawilampe' su kub'ano.

Hamán xub'ij molon täq tzij chikij ri täq israelitas. ‹E itzel täq winaq xuquje' kkenimaj ta ri ataqonik›, xcha'. ‹Rajawaxik che kekamik.› Asuero reta'm täj che ri rixoqil are israelita. Rumal la' xuta ri xub'ij ri Hamán che, tek'uri' xub'an jun taqonik che kub'ij che rajawaxik kekamsax ronojel ri täq israelitas.

Chi' Mardoqueo xuta wajun taqonik, sib'alaj xuxib'ij rib'. Xutaq b'i jun wuj ruk' Ester, kub'ij wari' che: ‹Chatch'aw ruk' ri ajawinel, xuquje' chata che, che kojuto'›. Ri taqonik rech Persia kub'ij che k'ot nijun kkunik kb'e che rilik ri ajawinel, xaq xiw we ksik'ix ri winaq. Tek'uri' Ester xb'ek. Ri ajawinel xuyek ri uvara rech q'an pwäq, wari' kraj kub'ij che kkekamsaj täj. Ester xusik'ij ri ajawinel xuquje' ri Hamán rech kketij kiwa. Chila' ri ajawinel xuta che Ester su toq'ob' kraj. Ester xub'ij che, che kub'ij che we kepe chi na che ukab' q'ij che utijawik kiwa.

Pa wajun wa'im Ester xub'ij che ri ajawinel: ‹Kkamsax ri nutinamit xuquje' kinkamsax in›. Ri ajawinel sib'alaj xpe riwal. ‹¿Jachin kraj kub'an wari'?› Xcha'.

‹¡Are ri achi, ri k'ulel, are wajun achi Hamán!› Xcha' Ester.

Ri Ester tijan kub’ij che ri ajawinel che Hamán kraj ke’ukamisaj

Kimik ri ajawinel sib'alaj xpe riwal. Xutaq ukamsaxik ri Hamán. Tek'uri', ri ajawinel xukoj ri Mardoqueo che ukab' nim utaqonik pa ri ajawb'äl. Mardoqueo xub'ano che xkoj jun k'ak' taqonik, wajun taqonik kuya'o che ri täq israelitas kekunik kkech'ojij ri kik'aslemal pa ri q'ij che kekamsaxik. Rumal che Mardoqueo sib'alaj nim ub'antajik kimik, sib'alaj k'i täq winaq xketo' ri täq israelitas, tek'uri' ri täq kik'ulel xekun täj xkekamsaj.

Ri wuj Ester.Ri e tz’onoj

 • ¿Jachin la’ ri Mardoqueo xuquje’ jachin la’ ri Ester?
 • ¿Suche ri ajawinel xutzukuj jun chik rixoqil, xuquje’ jachin xucha’o?
 • ¿Jachin la’ ri Hamán xuquje’ suche sib’alaj xpe royowal, o riwal?
 • ¿Su taqonik xb’anik, xuquje’ su xub’an Ester chi’ xopan jun wuj rech Mardoqueo ruk’?
 • ¿Su xuriq Hamán, xuquje’ su xuriq Mardoqueo?
 • ¿Suche ri täq israelitas xekam ta pa kiq’ab’ ri kik’ulel?

Nik’aj chik kta’ chawe

 • Ksik’ix uwäch Ester 2:12-18.

  ¿Su rajawaxik che kqab’an öj junam che xub’an Ester che uk’utik ri «mach’alik jamaril» pa uk’aslemal? (Est. 2:15; 1 Ped. 3:1-5.)

 • Ksik’ix uwäch Ester 4:1-17.

  Junam ruk’ ri Ester che xya’ che xuto’ ri qastzijalaj kojonem, ¿su kojkunik kqab’an kimik che uk’utik ri qaloq’oq’em xuquje’ ri qasuk’ilal che Jehová? (Est. 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14.)

 • Ksik’ix uwäch Ester 7:1-6.

  Junam che xb’an ruk’ Ester, ¿suche kb’an k’äx chike k’i täq ajpatanel rech ri Ajawaxel kimik? (Est. 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Ped. 2:12.)