Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

B'antajik 77: Xkeya ta uq'ij jun tyox

B'antajik 77: Xkeya ta uq'ij jun tyox

¿LA XESACH ta pa ajolom ri oxib' alab'om? Je', e are ri täq rachi'l ri Daniel che xkexutuj utijowik ri täq jastaq utz ta chike. Ri täq Babilonios xkeb'ij Sadrac, Mesac xuquje' Abednego chike. Chawilampe' pa ri wachb'äl. ¿Suche tijan ta kexuki', o kexekë, chuwäch wajun nimalaj tyox junam che tijan kkeb'an ri nik'aj chik winaq? Kqil na suche xkeb'an ta wari'.

¿La xsach ta chawe ri täq utaqonik ri Jehová xutz'ib'aj ojer kib'i', ri täq Lajuj Utaqonik? Ri nab'e are: ‹Xaq maya kiq'ij nik'aj chik täq dioses che nuwäch in›. Wa täq alab'om tijan kkenimaj wajun taqonik ri', tek'uri' k'äx kkeriq che ub'anik wari'.

Nabucodonosor, ri ajawinel rech Babilonia, xe'usik'ij k'i täq winaq nim kib'antajik rech kkeya uq'ij wajun tyox xub'ano. Xub'ij wari' chike ronojel ri winaq: ‹Chi' kita ri uch'ab'al ri ruk'a' chij, ri täq arpas xuquje' nik'aj chik kkesaj q'ojom, chixukuloq, o chixekë, xuquje' chiya uq'ij wajun tyox rech q'an pwäq. Jachin la' kxuke' täj xuquje' kuya ta uq'ij wajun tyox kqaya chupam jun tuj nojinäq che q'aq'›.

Chi' Nabucodonosor xuto che Sadrac, Mesac xuquje' Abednego xkeb'an ta wari', sib'alaj xpe royowal, o riwal. Xe'utaq uk'amik ri oxib' alab'om chuwäch. Xub'ij chi ukamul chike che kkeb'an wari'. Tek'uri' wa täq alab'om xkekub'saj kik'u'x che Jehová. ‹Ri qaDios che kqapatanej kojuchajej na›, xecha'. ‹We kojuto' o kojuto' täj, öj kojxuke' ta chuwäch ri atyox.›

Sadrac, Mesac, xuquje’ Abednego

Chi' xuta wari', Nabucodonosor xnimar ri royowal, o riwal. K'o jun tuj naqaj, tek'uri' xub'ij wari': ‹¡Chimeq'saj ri tuj wuqub' mul chuwäch nab'e kanoq!› Tek'uri' xub'ij chike nik'aj ajch'oj sib'alaj nim kichoq'ab' che kkexim ri Sadrac, Mesac xuquje' Abednego tek'uri' kkeya pa ri tuj. Ri tuj sib'alaj miq'in, rumal la' ri q'aq' xe'ukamsaj wa täq achijab' nim kichoq'ab'. Tek'uri' ¿su xkeriq wa oxib' alab'om che xeya' pa ri tuj?

Ri ajawinel xka'y chupam ri tuj, sib'alaj xuxib'ij rib'. ‹¿La oxib' achijab' xqaximo tek'uri' xqaya chupam ri tuj nojinäq che q'aq'?› Xcha' ri ajawinel:

‹Je', are la' xqab'ano›, xecha' ri täq ajpatanel.

‹In kinwil kajib' achijab' tijan keb'in chupam ri q'aq'›, xcha'. ‹Kiximom ta kib', xuquje' k'ot kub'an ri q'aq' chike. Xuquje' ri ukaj achi junam kka'y ruk' jun ángel.› Ri ajawinel xb'e che unaqaj ri uchi' ri tuj tek'uri' xub'ij wari': ‹¡Sadrac! ¡Mesac! ¡Abednego! ¡Chixel loq, ix patanel re ri nimalaj Ajawaxel!›

Chi' xe'el loq, konojel ri winaq xkilo che k'ot nijun k'äx xkeriq ri alab'om. Rumal la' ri ajawinel xub'ij wari': ‹¡Nim uq'ij ri kiDios ri Sadrac, Mesac xuquje' ri Abednego! Xutaq lo ri u'angel rech ke'uchajej, rumal la' k'ot xb'anow chike che kexuke' xuquje' kkeya uq'ij jun tyox, xaq xiw ri kiDios kkeya uq'ij›.

Wari' jun utzalaj k'utb'al rech kqab'an suk' chuwäch ri Jehová.

Éxodo 20:3; Daniel 3:1-30.Ri e tz’onoj

 • ¿Su taqonik xuya Nabucodonosor, ri ajawinel rech Babilonia?
 • ¿Suche tijan ta kexuke’ ri oxib’ rachi’l ri Daniel chuwäch wajun tyox rech q’an pwäq?
 • Chi’ Nabucodonosor xub’ij chi ukamul chike ri oxib’ hebreos che kexuke’, ¿su xkeb’an che uk’utik che xkekub’saj kik’u’x chirij Jehová?
 • ¿Su xub’ij Nabucodonosor chike ri achijab’ che kkeb’an chike Sadrac, Mesac xuquje’ Abednego?
 • ¿Su xril Nabucodonosor chi’ xka’y chupam ri tuj?
 • ¿Suche ri ajawinel xuya uq’ij ri kiDios Sadrac, Mesac xuquje’ ri Abednego?

Nik’aj chik kta’ chawe

 • Ksik’ix uwäch Daniel 3:1-30.

  ¿Su kino’j ri oxib’ alab’om rajawaxik kkeb’an konojel ri täq upatanel ri Ajawaxel chi’ kkeriq k’äx rumal che kkeb’an suk’? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Rom. 14:7, 8.)

  ¿Su jun k’utunem nim ub’antajik xuk’ut ri Ajawaxel Jehová chuwäch Nabucodonosor? (Dan. 3:28, 29; 4:29, 33-35.)