Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 QAKʼASLEMAL RI OJ CRISTIANOS

Chatkikot rukʼ ri utzijoxik ri utzalaj taq tzij

Chatkikot rukʼ ri utzijoxik ri utzalaj taq tzij

¿La kʼo jujun taq mul kʼax kabʼan che utzijoxik ri utzalaj taq tzij? We jeʼ wariʼ, xaq xiw ta at; kʼi chqe je kqabʼano. Weneʼ are rumal che ri winaq amaqʼel kkaj taj kkitatabʼej o ri utz ta kibʼantajik. O weneʼ kʼax kqabʼano kojchʼaw kukʼ ri qetaʼm ta kiwach. Ri e jastaq riʼ kubʼano che kojkikot ta chik, are kʼu kqaqʼijilaj ri Dios che kkikotik, areʼ kraj che kqapatanej rukʼ kikotemal (Sl 100:2; 1Ti 1:11). Rumal laʼ, ¿jas oxibʼ jastaq kubʼano che kqariq kikotemal are chiʼ kqatzijoj ri utzij ri Dios?

Ri nabʼe are che ri tzij che kqaya ubʼixik kuya kubʼsal kʼuʼx. Pa neʼ ri winaq kʼo ta chi más kubʼsal kikʼuʼx, kojkunik kqabʼano che ri kanimaʼ knoj che kikotemal are chiʼ kkita ri «utzalaj taq tzijol» (Isa 52:7). Xuqujeʼ, ri utz taq tzij chrij ri Rajawbʼal ri Dios xuqujeʼ kkunik kuya kikotemal chqe oj. Are chiʼ majaʼ kojbʼe che ubʼixik ri utzalaj taq tzij, chatchoman chrij ri e tewchibʼal che kukʼam lo ri Ajawbʼal cho ri uwach Ulew.

Ri ukabʼ are che ri tzij che kqaya ubʼixik kuya utzilal chke ri winaq pa kikʼaslemal xuqujeʼ pa ri kikojonik, rumal che kekunik kkiya kan jastaq che utz taj xuqujeʼ kubʼan chke che kkiriq ri kʼaslemal che kʼo ta ukʼisik (Isa 48:17, 18; Ro 1:16). Chqachomaj che keqatoʼ ri winaq rech kekam taj, pa neʼ e kʼo jujun kkaj taj ketoʼik, kqaya ta kan kitzukuxik ri kkaj kekolotajik (Mt 10:11-14).

Ri urox are ri más nim ubʼanik: ri utzijoxik ri utzalaj taq tzij kuya uqʼij ri Jehová. Areʼ nim kril wajun chak riʼ (Isa 43:10; Heb 6:10). Rukʼ rutzil ranimaʼ kuya ri uxlabʼixel chqe rech kojkunik kqabʼan wajun chak riʼ. Rumal laʼ, chqataʼ che, che kuya chqe ri kikotemal kuya ri uxlabʼixel (Gál 5:22). We kʼo ri utobʼanik ri Jehová qukʼ, kojkunik kqesaj ri xibʼin ibʼ xuqujeʼ kqatzijoj ri utz taq tzij rukʼ ukowil qanimaʼ (Hch 4:31). Rumal la, apastaneʼ ri kkibʼij ri winaq che e kʼo pa ri qaterritorio, kqariq kikotemal are chiʼ kqabʼan ri chak yaʼom chqe (Eze 3:3).

Are chiʼ kaya ubʼixik ri utzij ri Dios, ¿jas ubʼanik ri achomanik kawaj kkʼojiʼik? ¿Jas kabʼan che ukʼutik ri akikotemal?

ARE CHIʼ IWILOM CHI RI VIDEO RI XINBʼANO RECH JUMUL CHIK XINKIKOT CHE UPATANIXIK JEHOVÁ, CHAYAʼ UBʼIXIK CHRIJ RI PREGUNTAS RIʼ:

  • Pa neʼ kqatzijoj ri utz taq tzij kʼi taq horas pa jun ikʼ, ¿jasche rajawaxik kqakoj qachuqʼabʼ che ubʼanik ko che ri qakojonik?

  • ¿Jas kqabʼano rech kqabʼan qe ri xubʼan ri María?

  • ¿Jachike tiempo kakoj che uchomaxik ri kubʼij ri Utzij ri Dios?

  • ¿Jas ri más utz kawilo are chiʼ kaya ubʼixik ri utzalaj taq tzij?