Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 QʼINOMAL RE RI UTZIJ RI DIOS | JOB 33-37

Jun utzalaj achiʼl kuya kichuqʼabʼ ri nikʼaj rukʼ ri e upixabʼ

Jun utzalaj achiʼl kuya kichuqʼabʼ ri nikʼaj rukʼ ri e upixabʼ
UKʼEXIK UWACH

Are chiʼ ri Elihú xuchaplej tzijonik, ri upixabʼ xa ta junam rukʼ ri kitzij ri Elifaz, Bildad xuqujeʼ Zofar. Xuqujeʼ, xtzijon rukʼ Job rukʼ utzilal. Are jun utzalaj achiʼl xuqujeʼ jun utzalaj ajyaʼol pixabʼ, che utz kqesaj uwach.

BʼANTAJIK RE JUN UTZ AJYAʼOL PIXABʼ

RI UTZ KʼUTBʼAL XUYA RI ELIHÚ

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • PACIENTE

 • UTZ UCHOMANIK CHKIJ NIKʼAJ CHIK

 • NIM KERIL RI NIKʼAJ CHIK

 
 • Elihú xreyeʼj rukʼ paciencia are chiʼ ri achijabʼ che nim chi kijunabʼ xetotaj che ri tzijonem.

 • Rumal che qas xutatabʼej ri xbʼixik, Elihú qas xuchʼobʼ ri tajin kkʼulmatajik are chiʼ majaʼ kuya ri pixabʼ.

 • Xuchʼabʼej ri Job rukʼ ri ubʼiʼ xuqujeʼ xtzijon junam rukʼ jun achiʼl.

 

33:6, 7, 32

 

 • MACHʼALIK

 • KʼAX TA UCHʼABʼEXIK

 • KUCHʼOBʼ RI KKINAʼ RI NIKʼAJ CHIK

 
 • Elihú xubʼan ta nim che ribʼ xuqujeʼ are jun utzalaj achi, xuqujeʼ xubʼij che are ajmak winaq.

 • Xukoj uchuqʼabʼ che uchʼobʼik ri ukʼaxkʼolil ri Job.

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • UTZ UCHOMANIK

 • UTZ WINAQ

 • KO UKOJONIK

 
 • Rukʼ utzalaj taq tzij, Elihú xubʼij che ri Job che ri tajin kubʼij are ta rukʼ utz chomanik.

 • Elihú xutoʼ ri Job rech kuchʼobʼo che ri tajin kuchomaj are ta ri qas utz.

 • Ri utzalaj pixabʼ che xuya ri Elihú xutoʼ ri Job are chiʼ xyaʼ ri pixabʼ che rumal ri Jehová.