Ir al contenido

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

RI ALABʼOM ALITOMABʼ KKITAʼ

¿Jas kinbʼano we kinbʼan acosar sexualmente?

¿Jas kinbʼano we kinbʼan acosar sexualmente?

 ¿Jas riʼ ri acoso sexual?

Pa ri acoso sexual e kʼo jalajoj itzel taq bʼantajik chupam. Weneʼ kʼo jun winaq kubʼij tzʼil taq tzij chawe o katuchapo. Ri kʼax are che awetaʼm taj we xa tajin ketzʼanik, xa tajin kubʼan coquetear o are acoso sexual.

E ri at, ¿la awetaʼm jas kabʼan che retaʼmaxik we are acoso sexual? Chapitzʼaʼ  waral rech kawetaʼmaj.

We tajin katbʼe na pa ri tijobʼal, weneʼ tajin kaqʼaxej wajun kʼax riʼ. Tekʼuriʼ, ri acoso sexual xuqujeʼ kriqitaj pa jalajoj taq junabʼ pa ri qakʼaslemal, junam rukʼ chiʼ kamajij chak. Are kʼu we kawetaʼmaj utoʼik awibʼ kimik, katkunik kariq ri kubʼsal kʼuʼx che kajwatajik rech katoʼ awibʼ pa ri petinaq. Weneʼ katkunik kaqʼatej uwach jun winaq che are acosador rech kubʼan ta chi kʼax che jun chik.

 ¿Jas kinbʼano we tajin kinbʼan acosar?

Rech katbʼan ta chi acosar rajawaxik kawetaʼmaj ri ubʼanik xuqujeʼ ri rajawaxik kabʼan chuwach. Are chiʼ kasikʼij uwach ri oxibʼ bʼantajik riʼ, chachomaj: «¿Jas kinbʼan in?».

RI KKʼULMATAJIK:

«Pa ri chak, jujun taq achijabʼ amaqʼel kkibʼij chwe che sibʼalaj in jeʼlik, kkaj kkiqasaj treinta che ri kijunabʼ. Jun qʼij, jun chke xqebʼ chwij xuqujeʼ xunaʼ ri ukʼokʼal ri nuwiʼ» (Tabitha, che kʼo 20 ujunabʼ).

Tabitha weneʼ xuchomaj: «We kinchʼijo xuqujeʼ kʼo ta kinbʼij, weneʼ kʼo ta chi kkibʼano».

Jasche utz ta ri chomanik riʼ: Ri estudios kkikʼutu che ri kebʼan acosar sexualmente chiʼ kʼo ta kkibʼano, kel ta ri kʼax jujun taq mul are kubʼan más nim.

Are utz che kabʼan waʼ: Chattzijon rukʼ ri winaq xuqujeʼ, kaxibʼij ta awibʼ, chabʼij che, che utz ta kawilo che kubʼan wariʼ chawe. «We kʼo jun kinuchapo che utz ta kinnaʼo —kchaʼ Taryn, che kʼo 22 ujunabʼ—, kinkaʼy che xuqujeʼ kinbʼij che, che kubʼan ta chi jun mul. Kʼi taq mul, ri winaq kkichomaj taj che kbʼix wariʼ chke.» We ri winaq kuya ta kan ubʼanik, ko chattakʼaloq xuqujeʼ kaya ta kan ubʼanik wariʼ. Are chiʼ kqatoʼ uwiʼ ri e pixabʼ chrij ri kʼaslemal, ri Biblia kubʼij chqe che «ko chixtakiʼk [...] xuqujeʼ qas chiwetaʼmaj ronojel» (Colosenses 4:​12, Biblia Textual).

Tekʼuriʼ, we ri winaq kubʼij chawe che kubʼan kʼax chawe, katchʼojin ta rukʼ. Chanim chatel bʼik xuqujeʼ chatzukuj utobʼanik jun winaq che kakubʼsaj akʼuʼx chrij.

RI KKʼULMATAJIK:

«Are chiʼ in kʼo pa sexto grado, kebʼ e wachiʼl alitomabʼ xinkiqʼatej pa ri pasillo re ri tijobʼal. Jun chke are lesbiana xuqujeʼ kraj che kinux unovia. In xwaj taj. Pa neʼ xwaj taj, ri e kebʼ kinkibʼan acosar ronojel taq qʼij are chiʼ kkʼis ri tijobʼal. Jun mul are xinkipaqchij cho ri xan» (Victoria, che kʼo 18 ujunabʼ).

Victoria weneʼ xuchomaj: «¡Kʼo ta upatan che kinya ubʼixik! Kkibʼij riʼ chwe che xaq kinjaluj, xuqujeʼ weneʼ kkikoj ta ri kinbʼij».

Jasche utz ta ri chomanik riʼ: We kʼo ta jun che kabʼij wi, ri winaq riʼ kubʼan na kʼax chawe xuqujeʼ weneʼ kubʼan chi kʼax chke e nikʼaj chik (Eclesiastés 8:11).

Are utz che kabʼan waʼ: Chataʼ tobʼanik. Ri anan atat xuqujeʼ ri e awajtij kekunik kkiya tobʼanik chawe rech ksukʼumataj ri jun kʼax riʼ. Are kʼu, ¿we kkikoj ta ri kabʼij? Chabʼanaʼ wariʼ, are chiʼ ri winaq kubʼan acoso chawe, chatzʼibʼaj ri xkʼulmatajik. Chatzʼibʼaj ri qʼij, ri hora, ri lugar xuqujeʼ ri xubʼij chawe. Tekʼuriʼ, chayaʼ jun copia chke ri a nan atat xuqujeʼ ri e awajtij. Ri e winaq are más kkikoj ri kabʼij are chiʼ katzʼibʼaj jun carta chke.

RI KKʼULMATAJIK:

«Kʼo jun ala pa ri equipo re rugby che qas kinxeʼj wibʼ che. Ri unimal ri raqan xa jubʼiqʼ kraj che kopan kebʼ metros (seis pies y medio), ri ralal are 135 kilos (300 libras). Sibʼalaj kraj che kinkʼojiʼ rukʼ. Xubʼan chwe che kinaʼ ta chi kikotemal pa ronojel ri jun junabʼ riʼ. Jun qʼij xaq qatukel oj kʼo pa ri ja ri kyaʼ wi ri tijobʼal chqe, ri areʼ aninaq xqebʼ wukʼ. Ri in sibʼalaj xinxeʼj wibʼ xuqujeʼ chanim xinbʼek» (Julieta, che kʼo 18 ujunabʼ).

Julieta weneʼ xuchomaj: «Are waʼ kkibʼan ri e alabʼom».

Jasche utz ta ri chomanik riʼ: Ri winaq kukʼex ta ri unojibʼal we ri e nikʼaj chik kkibʼij che kʼo ta itzelal kubʼano.

Are utz che kabʼan waʼ: Kattzeʼn taj xuqujeʼ kachomaj taj che xa jun etzʼanem. Rajawaxik che ri winaq kril che ri apalaj che ri xubʼano utz taj.

 ¿Jas kinbʼano we in kinkʼulmaj waʼ?

NABʼE BʼANTAJIK:

«Utz ta kwilo che utz ta ri nubʼantajik kukʼ ri e winaq. Rumal laʼ ko ta kintakʼiʼ chkiwach ri e alabʼom che kkibʼij tzij chwe. Pa neʼ kinbʼij chke che kkibʼan ta chik, kʼi mul are kinbʼij chke rukʼ tzeʼn. Ri e alabʼom xkichomaj che xa tajin kibʼan coquetear kukʼ» (Tabitha).

  • We at, at Tabitha, ¿jas kabʼan riʼ? ¿Jasche?

  • ¿Jas ri weneʼ kuchomaj jun acosador che tajin kabʼan coquetear rukʼ?

UKABʼ BʼANTAJIK:

«Wariʼ xumaj loq are chiʼ e jujun alabʼom xkimajij ubʼixik tzʼil taq tzij chwe pa educación física. Pa ri nabʼe taq semanas kʼo ta xinbʼij chke, are kʼu wariʼ xubʼano che más xbʼe pa kʼax. Amaqʼel ketʼuyiʼ wukʼ, xuqujeʼ kinkimatzej. Tekʼuriʼ are keʼinpaqchij bʼik, are kʼu kkaj taj. Jun chke xuya jun wuj chwe che chupam utzʼibʼam jujun taq tzij che sibʼalaj, tzʼil. Ri in xinya che ri wajtij, ri ala riʼ xbʼan suspender. Wariʼ xubʼan chwe che xinchomaj che are más utz riʼ we ta xintzijon rukʼ ri ajtij are chiʼ xkimajij ubʼixik tzʼil taq tzij chwe» (Sabina).

  • ¿Jasche kachomaj at che Sabina xtzijon ta nabʼe rukʼ ri ajtij? ¿La utz ri xubʼano? ¿Jasche?

UROX BʼANTAJIK:

«Jun ala xubʼan acosar ri wachalal Greg pa ri baño. Xutzʼapij xuqujeʼ xubʼij che, che kuya jun uchiʼ o kutzʼumaj. Greg xraj taj, are kʼu ri ala kbʼe taj. Xupaqchij ri ala rech kubʼan taj» (Suzanne).

  • ¿La kabʼij che xbʼan acosar sexualmente ri Greg? ¿Jasche?

  • ¿Jasche kachomaj at che e kʼo alabʼom kkiya ta ubʼixik ri xkikʼulmaj are chiʼ kebʼan acosar rumal jun chi ala?

  • ¿La kachomaj che Greg utz xubʼano? ¿Jas ta xabʼan at riʼ?

Nikʼaj chi bʼantajik: Chasikʼij uwach ri kʼutunem 32 (ubʼiʼ «¿Cómo puedo protegerme del abuso sexual?»), pa ri wuj Lo que los jóvenes preguntan. Respuestas prácticas (volumen 1).