Bibliamanta parlarinapaj yanapas

Kay videosqa Bibliamanta parlarinapaj wakichisqa kashan.

Familiaykeqa kusisqa kausakunman

Qhariwarmi kausaypi, familiaspi ima problemas kan. Bibliapitaj familias kusisqas kausakunankupaj sumaj yuyaychaykuna tiyan.

¿Sumaj willaykunata uyariyta munawajchu?

Bibliallapi sumaj willaykunata tariyta atisunman, Isaías 52:7 versículo nisqanman jina. Kay sumaj willaykuna yanapasunkiman kusisqa familiayoj, kʼacha amigosniyoj, sonqo tiyasqa kanaykipaj ima.

¿Wañusqas kausarimonqankuchu?

Bibliaqa niwanchej, wañusqa familiasninchejwan watejmanta kay jallpʼapi tinkukapunanchejta.

¿Imastataj Jehovaj testigosnin ruwayku?

Ashkha runas yachayta munanku Jehovaj testigosninmanta. Paykunawantaj parlariy Jehovaj testigosninmanta astawan yachakunaykipaj.