Ir al contenido

Ir al índice

¿Imatá Biblia yachachin?

¿Imatá Biblia yachachin?

¿Maykʼajllapis justicia ruwakonqachu?

¿Qanrí imatá niwaj?

  • Arí

  • Mana

  • Ichapis

Biblia nin

“Diosqa ñakʼarichisqa runaspaj justiciata ruwasqanta, pisichikoj runasmantaj kutikusqanta” (Salmo 140:12). Diospa Gobiernonqa justiciata apamonqa.

Biblia nillantaj

  • Diosqa rikushan justicia mana ruwakushasqanta, chaytataj allinchanqa (Eclesiastés 5:8).

  • Diospa justicianqa allin kausayta, ni imamanta manchachikuytawan apamonqa (Isaías 32:16-18).

¿Wakillantachu Dios allinpaj qhawan?

Wakin runas ninku. Dios uj qotu runasllata bendecisqanta, wakintataj castigasqanta. Wakintaj yuyanku tukuyta Dios allinpaj qhawawasqanchejta. ¿Qanrí ima ninkitaj?

Biblia nin

“Diosqa tukuy runasta uj rejllata qhawasqanta. Payqa allinpaj qhawan mayqen nacionllamantapis payta manchachikojta, cheqa kajtataj ruwajta” (Hechos 10:34, 35). Diospajqa tukuy runas kikillan kanku.

Biblia nillantaj

  • Bibliapeqa sumaj willaykuna tiyan, tukuy nacionespaj, tukuy aylluspaj, tukuy laya parlayniyojkunapaj, tukuy laya runaspaj ima (Apocalipsis 14:6).