Ir al contenido

Ir al índice

TAPANMANTA | BIBLIATA LEEYQA YANAPASUNKIMAN

¿Imaynatá leewaj?

¿Imaynatá leewaj?

¿Imaynatá Bibliata leeriwaj yanapasunanpaj jina? Kay phishqa yuyaychaykuna ashkha runasta yanaparqa.

Chʼinnejpi leey. Maypichus mana chʼajwa kanchu, chaypi leeriwaj. Chay lugar mana puñuyta chʼutunapaj jinachu kajtin, sumaj kʼanchayniyojtaj kajtin, leeshasqaykita sumajta entiendenki.

Bibliata tukuy sonqo leey. Bibliaqa Tata Diosninchejmanta uj regalo. Leesqayki yanapasunanpajqa, wawita jina kanayki tiyan, wawitaqa tatanmanta mayta yachakuyta munan. Chayrayku ama yuyaychu pantasqa yachachiykunallapi, astawanqa Dios yachachisunanta saqey (Salmo 25:4).

Ñaupajtaqa Diosmanta mañakuy. Bibliaqa Diospa yuyaychasqan, chayrayku entiendenapajqa yanapayninta necesitanchej. Payqa mañakojtinchej atiyninwan yanapanawanchejta niwanchej (Lucas 11:13). Chay atiytaj yanapasonqa imatachus Dios yuyasqanta entiendenaykipaj. Tiempo pasasqanman jinataj “taripay mana atina Diospa yachaynintapis” astawan entiendenki (1 Corintios 2:10).

Entiendeyta munaspa leey. Ama usqhay usqhayllata leeychu. Leesqaykipi tʼukuriy. Tapurikuytaj: “¿Imatá yachakuyman kay versiculospi parlasqan runamanta? ¿Imaynatá yachakusqayman jina kausakuyman?”, nispa.

Imaraykuchus leeyta munasqaykita sutʼita yachay. Bibliata leesqayki kausayniykipi yanapasunanpajqa, imallatapis yachakunaykipaj kallpachakuy. Ichá leewaj Diosta astawan rejsinaykipaj, aswan allin runaman tukunaykipaj, sumaj qosa chayri sumaj warmi kanaykipaj. Chaypajtaj yanapasonqa Bibliapi wakin cheqasta leenaykipaj ajllasqayki. *

Kay phishqa yuyaychaykuna Bibliata leeyta qallarinaykipaj yanapasonqa, ¿imaynatá leewaj astawan gustasunanpaj jina? Qhepan yachaqana chaymanta astawan yuyaychashan.

^ párr. 8 Bibliapi mayqen cheqastachus leenaykita mana yachajtiykeqa, Jehovaj testigosnin yanapasunkuman.