Ir al contenido

Ir al índice

TAPANMANTA | BIBLIATA LEEYQA YANAPASUNKIMAN

¿Imaynatá Biblia yanapawasunman?

¿Imaynatá Biblia yanapawasunman?

Bibliaqa mana waj libros jinachu. Bibliapeqa Diospa yuyaychasqan kashan (2 Timoteo 3:16). Chaypi nisqanqa mayta yanapawasunman. Chayrayku Bibliallapitaj nin: “Diospa Palabranqa kawsayniyoj, atiyniyojtaj”, nispa (Hebreos 4:12). Kay libroqa yanapawasunman allinta kausakunapaj, Diosta, munayninta ima rejsinapaj (1 Timoteo 4:8; Santiago 4:8).

Kausayninchejpi yanapawanchej. Bibliapeqa ashkha yuyaychaykuna tiyan, kausayninchejpi, waj imaspipis yanapanawanchejpaj.

Asia nisqamanta Vicent chantá Annalou qhariwarmi repararqanku, Bibliaj yuyaychasqan yanapananpaj jina kasqanta. Paykunaqa casarakuytawan ashkha qhariwarmis jinallataj mana yachaykukuyta atillarqankuchu, nitaj parlarikuytapis. Jinapis, Bibliapi leesqankuman jina kausakuyta qallarerqanku. Vicent nin: “Bibliapi leesqayqa qhariwarmi kausayniypi chʼampaykunata atipanaypaj yanapawarqa. Chayman jina ruwayqa kusisqa kausakunaykupaj yanapawayku”, nispa. Annalou nillantaj: “Bibliata leesqaykoqa mayta yanapawarqayku. Kunanqa kusisqa kani, iskayniykutaj imatapis ruwayta munayku”, nispa.

Diosta rejsinapaj yanapawanchej. Vicent nillanpuni: “Bibliata leesqayrayku Jehovaman astawan qayllaykuni”, nispa. Chay nisqanqa rikuchin, Biblia, Diosta rejsinanchejpaj yanapawasqanchejta. Ajinamanta mana yuyaychasqallanchu yanapawasun, manaqa Diospis amigonchej kanqa. Chantapis Palabranpi yachakusun sumaj kausaymanta parlasqanta, maypichus kusisqas wiñaypajtaj kausakusunchej (1 Timoteo 6:19). Chaytaqa Bibliallapi niwanchej.

Bibliata leeyta qallarinkipacha, yachaykukunkitaj chayqa, allinta kausakunki, Diostataj sumajta rejsinki. Jinapis leeshaspa ashkha imastaraj yachayta munawaj. Chay pasajtintaj Etíope runamanta mayta yachakuwaj, payqa 2.000 watas ñaupajta kausakorqa. Chantapis Diospa Palabranmanta ashkha imasta yachayta munarqa. Chayrayku Jesuspa yachachisqan Felipe ajinata tapojtin: “Entiendenkichu imatachus leesqaykita? nispa. Chay runataj kuticherqa: Imaynamantataj entiendesaj, mana pipis sutʼinchawajtinri?”, nispa. * Chaymanta chay runaqa Felipe yanapananta saqerqa, pichus sumaj yachachej karqa (Hechos 8:30, 31, 34). Qanpis Bibliamanta astawan yachakuyta munanki chayqa, Internetpi jw.org nisqapi kaj formulariota juntʼachiwaj chayri kay revistapi rikhurej direccionman qhelqawaj. Chantapis Jehovaj testigosninwan parlarillawajtaj chayri maypichus tantakunku chayman riwaj. Biblia mana kapusojtenqa, kunanpacha maskʼakuwaj leenaykipaj, jinamanta kausayniykipi mayta yanapasonqa.

Bibliaj nisqanpi astawan atienekunaykipaj: “Bibliaqa cheqata parlan”, nisqa videota qhawariy. Chay videota tariwaj Internetpi jw.org nisqapi.

^ párr. 8 Bibliapeqa waj yuyaychaykunapiwan tiyan. Chaytataj tarinki Internetpi jw.org, BIBLIAJ YACHACHIYKUNASNIN > BIBLIAMANTA TAPUYKUNA nisqapi.

^ párr. 11¿Imaraykutaj Bibliata allinta entiendena?”, nisqa yachaqanata kay revistapi leerillawajtaj.