Ir al contenido

Ir al índice

TAPANMANTA | BIBLIATA LEEYQA YANAPASUNKIMAN

¿Imaraykutaj Bibliata leena?

¿Imaraykutaj Bibliata leena?

“Bibliata leespa, mana entiendenayta yuyarqani” (Jovy).

“Saykʼuchinanpaj jina kasqanta qhawarqani” (Queennie).

“May chhika hojasniyoj kasqanta rikuspa niña leeyta munarqanichu” (Ezekiel).

¿Qanpis ajinallatatajchu yuyanki? Ichá leeyta munarqanki, chayllapitaj saqeporqanki. Ashkha runasqa Bibliata leeyta qhellakunku. ¿Kikillantatajchu yuyawaj Bibliapi nisqan kusisqa kanaykipaj yanapasunanta, imapajchus kausasqaykitataj nishasqanta yachaspa? Bibliata leey gustasunanpaj yanapas kasqanta yachaspa, ¿munawajchu leeyta imatachus Biblia yachachisqanta yachanaykipaj?

Ashkha runas Bibliata leespa, ¿imatá nerqanku, chantá imaynatá leesqanku yanaparqa?

Ezekiel 20 wata kurajniyoj, nin: “Ñaupajtaqa chinkasqa jina kasharqani, jinapis Bibliata leeytawanqa imapajchus kausashasqayta entienderqani. Sapa día sumajta kausakunapajtaj yuyaychaykuna tiyan”, nispa.

Frieda 20 watayoj jina, nillantaj: “Imamantapis phiñarpakullaj kani, jinapis Bibliata leesqay yanapashawan niña usqhayta phiñakunaypaj. Manaña ñaupaj jinachu kani, ashkha amigosniyojtaj kani”, nispa.

Eunice sutiyoj warmi, payqa 50 wata kurajniyoj, nin: “Bibliata leesqay yanapashawan allin kausayniyoj kanaypaj. Chantapis mana allin costumbresniyta saqenaypaj”, nispa.

Bibliata leeyqa aswan kusisqa kausakunaykipaj yanapasunkiman, imaynatachus ashkha runasta yanapashan ajinata (Isaías 48:17, 18). Yanapasunkiman imatapis allinta ajllanaykipaj, sumaj amigosniyoj kanaykipaj, mana anchata llakikunaykipaj, astawanqa Diosmanta cheqa kajta yachakunaykipaj. Bibliapi yuyaychaykuna kasqanqa Diosmanta jamun, chayrayku chay yuyaychaykunaman jina ruwaspaqa mana pantasunchu. Diosqa allinninchejpajpuni yuyaychawanchej.

Chayrayku Bibliata leeyta qallarina. Qhepan yachaqanaspi Bibliata leenapaj sumaj yuyaychaykuna tiyan, ajinamanta leesqayki astawan gustasunanpaj.