Ir al contenido

Ir al índice

 TAPANMANTA | ¿IMAYNATÁ LLAKIYTA ATIPASUNMAN?

Wañuy patapi rikukuymanta llakiy

Wañuy patapi rikukuymanta llakiy

Alona nin: “Guerra qallarinanpaj alarma waqayta qallarejtin, mancharikuni, maypichus tukuy pakakunku chaymantaj ayqeni. Chaypipis manchachikuniraj. Mana wasiypi kashaspaqa astawanraj manchachikuni. Uj pʼunchay callepi kashaspa waqayta qallarerqani, nitaj samayta aterqanichu. Nitaj sonqoy tiyaykuyta aterqachu. Chaymantataj watejmanta guerra alarma waqayta qallarerqa”.

Alona

Llakeyqa mana guerras kan chayllapichu. Ichá may llakiypi rikukusunman familianchejpi pillapis chayri uj amigonchej sinchʼi onqoyniyoj kajtin. Wakin runasqa qhepaman kausaymanta llakikunku, ninkutaj: “¿Imapitaj wawasniy, allchhisniypis rikukonqankuri? ¿Maqanakuykuna, jallpʼata chʼichichay, onqoykunapis chinkanqachu?”, nispa. ¿Imatá ruwasunman mana anchata llakikunapaj?

Bibliaqa nin: “Yuyayniyojqa sajra kajta rikuspa, pakakun” (Proverbios 27:12). Chay yuyaychayqa may sumajpuni. Imaynatachus cuerponchejta mana imanarpakunapaj jarkʼakunchej, ajinallatataj yuyayninchejtapis jarkʼasunman. Chantá manchachikunapaj jina peliculasta qhaway, telepi sajra ruwaykunata, noticiaspi mana allin imasta qhawaypis noqanchejta, wawasninchejta ima astawan  llakichiwasunman. Chaykunata mana qhawaspaqa jarkʼakunchej. Diosqa ruwawarqanchej yuyayninchejta cheqan kajwan, llimphu kajwan, kʼacha kajwantaj juntʼachinanchejpaj. Jinata ruwajtinchejqa, “sonqo tiyaykuchej” Dios mana manchachikunapaj yanapawasun (Filipenses 4:8, 9).

DIOSMANTA MAÑAKUNAPUNI

Diospi atienekuspaqa mana anchata llakikunchejchu. Bibliaqa nin llakiypi kashaspa Diosmanta mañakunapuni kasqanta (1 Pedro 4:7). Mañakusunman yanapanata, yuyayta, mana manchachikunapajtaj kallpata. Imajtinchus “imallatapis Diosmanta mañakojtinchejqa, yachanchej pay uyariwasqanchejta” (1 Juan 5:15, Qheshwa Biblia [QB]).

Qosan Aviwan

Bibliaqa nin, “kay pachata kamachejqa” Satanás kasqanta, nitaj Dioschu (Juan 12:31; 1 Juan 5:19). Jesusqa nerqa Kuraj Supay kasqantapuni, ajinata mañakunatataj nerqa: “Jarkʼawayku sajramanta” (Mateo 6:13). Diosmanta mañakuspaqa sonqo tiyasqa kanchej Satanaspa pachanpi kausaspapis. Alona nin: “Guerra alarmas waqayta qallarejtin mana manchachikunaypaj Diosmanta mañakuni. Qosay telefononejta wajyamuwajtin khuska Diosmanta mañakuyku. Chay yanapawan”. Bibliataj nin: “Diosqa payta wajyakojkunaj qayllampi kashan, pikunachus cheqa sonqowan payta wajyakojkunaj qayllankupi” (Salmo 145:18).

UJ SUMAJ SUYAKUY

Jesusqa Orqopi yachachishaspa discipulosninman, “Reinoyki jamuchun” nispa mañakunankuta yachacherqa (Mateo 6:10). Diospa Reinonqa wiñaypaj chinkachenqa imaschus llakichiwasqanchejta. Diosqa “tukuy kay pachapi chʼajwasta” chinkachenqa “Allin Kawsayta Apamoj Rey” Jesucristonejta (Isaías 9:6; Salmo 46:9). Chantapis “ashkha naciones ukhupi Tata Dios juzganqa [...]. Ni mayqen llajta oqharillanqatajchu armasninkuta wajpa contrampi maqanakupaj, nitaj wañuchinaku maqanakupajpis wakichikonqankuchu”. “Tukuy kawsakonqanku ni imata manchachikuspa” (Miqueas 4:3, 4). Familiasqa “wasista ruwakuspa, tiyakonqanku. Uva huertasta churanqanku, poqoynintataj mikhonqanku” (Isaías 65:21). Chantá “mana pipis nenqachu: Onqosqa kani” (Isaías 33:24).

Llakeyqa kanpuni allinta qhawakojtinchejpis (Eclesiastés 9:11). Mana yachanchejchu maypichus ima ratochus imallapis kananta. Ashkha runas wañunku guerras, sajra ruway, onqoyraykutaj. Jinapis, ¿ima suyakuytaj paykunapaj tiyan?

Ashkha runas kausarimonqanku, mashkhachus kasqankutataj Dioslla yachan. Jesús “tukuy pʼampasqa” kajkunata kausarichinankamaqa, Diospa yuyayninpi kashanku (Juan 5:28, 29). Biblia nin: “Suyakoyqa kashan ancla nisqa barco sayachina gancho jina creesqanchejpi mana iskayrayachisqa sinchʼita sayananchejpaj” (Hebreos 6:19, 20). “Diostaj chayta tukuyman rikuchinña, [Jesusta] wañusqamanta kawsarichimuspa” (Hechos 17:31).

Kay tiempopis Diosta sirvejkunaqa llakiykunapi rikukullankutaj. Paul, Janet, Alona imaqa llakiyninkuta atiparqanku Diosmanta yanapata mañakuspa, aswan qhepaman Dios imastachus ruwananta nisqanpi atienekuspa ima. Noqanchejtapis paykuna jina ruway yanapallawasunmantaj. Imajtinchus Bibliaqa nin: “Suyakuyta qoj Dios tukuy kusiywan, sonqo tiyaykuywan [...] qankunata juntʼachichun” (Romanos 15:13).