¿PITAJ Thomas Emlyn karqa? ¿Imaraykutaj cheqa kajta mana manchachikuspa sutʼincharqa? ¿Imatataj paymanta yachakunchej?

Chaypajqa Inglaterrapi, Irlandapi ima kay 1700 wata tukukuynejta chantá kay 1800 wata qallariynejta imachus kasqanta yachananchej tiyan. Chay tiempopeqa, Inglaterra Iglesia, ashkha runaswan, protestanteswantaj chʼajwapi kasharqa.

¿PITAJ KARQA THOMAS EMLYN?

Chay tiempopitaj Thomas Emlyn nacekorqa, 1663 watapi 27 mayo killapi, Stamford llajtitapi (Lincolnshire, Inglaterra). Chunka jisqʼonniyoj kashajtintaj ñaupaj kutirayku ashkha runasman yachacherqa. Tiempowanqa, Londrespi uj condesa nisqaj yuyaychaj sacerdoten jina karqa, aswan qhepamantaj Belfast (Irlanda) llajtaman riporqa.

Chay llajtapeqa uj iglesiapi yachachiyta qallarerqa, waj lugarespipis yachachillarqataj, Dublín llajtapi ima.

¿IMARAYKUTAJ WASANCHAJ KASQANTA NERQANKU?

Chay tiempopeqa, Thomas Emlyn Bibliata sumajta estudiarqa, chayraykutaj Trinidad yachachiymanta iskayrayarqa. Evangeliosta estudiasqanpis creesqanta tijrachinanpaj yanaparqa.

Thomas Emlyn, imatachus sutʼita reparasqanmanta, mana chay ratochu tukuyman sutʼincharqa. Jinapis Dublín llajtapi iglesianmanta kajkunaqa, runaman yachachispa niña Trinidadmanta parlasqanta repararqanku. Payqa imapichus creesqanta mana allinpajchu qhawanankuta yachaspa, jinata qhelqarqa: “Imapichus creesqayta sutʼinchasqaytawan manaña kay cargoyoj kayta atisajchu”, nispa. Kay 1702 watapi junio killapi, iskay compañerosnin imaraykuchus Trinidadmanta niña parlasqanta taporqanku. Paytaj manaña chaypi creesqanta nerqa, cargontataj saqeporqa.

Thomas orqhosqan folletito, chaypi sutʼincharqa Jesusqa, mana Patapi Kaj Dioschu kasqanta

Pisi diasninman Inglaterraman riporqa, 10 semanasninmantaj Dublín llajtaman kuterqa, wakin imasta allinchaj, chaymantataj Londresman ripunanpaj. Dublinpi kashaspaqa, uj folletitota jina orqhorqa imapichus creesqanta sutʼinchananpaj. Chaypeqa, Biblia nisqanman jina, Jesusqa, mana Tukuy Atiyniyoj Dioschu kasqanta nerqa. Chaytaj Dublinpi iglesianmanta kajkunata phiñaricherqa, chaymantataj demandarqanku.

Kay 1703 watapi 14 junio killapi, Thomasta japʼispa, Dublín Tribunalesman aparqanku. Kay, La historia verdadera del juicio (True Narrative of the Proceedings) nisqa libronpitaj nerqa: “Uj librota qhelqasqayrayku juchachawarqanku, mayqenpichus Jesús mana Dios jinachu kasqanta nispa, wakin runas nisqankuman jinaqa, Diospaj sajrata rimasqayta”, nispa. Mana cheqanman jinachu juchacharqanku. Jueceswan, Irlanda Iglesiamanta  qanchis obisposwan tiyaykuspa, Thomastaqa mana parlarejta saqerqankuchu. Juez Richard Levins, pichus rejsisqa abogado karqa, Thomasta nerqa, “alqota jina japʼirpanankuta”. Chay juicio tukukuytataj Richard Pyne pichus Tribunal Supremo nisqata kamachej, chaypi kajkunaman yuyaricherqa “obispos chaypi kashasqankuta”. Chayta nispaqa, Thomas mana juchayoj kasqanta nejtinkoqa, paykuna castigasqas kanankuta ichapis nisharqa.

“Cheqa kajta entiendesqayrayku, Diosta jatunchanayraykutaj ñakʼarishani.” (Thomas Emlyn)

Thomastaqa juchacharqanku, chaymantataj Tribunalpi llankʼaj runa, Thomasta pesachikunanta nerqa. Thomasqa mana munarqachu, chayraykutaj multarqanku uj watapajtaj wisqʼaykorqanku. Mana qolqeyoj kasqanrayku iskay watata wisqʼasqa karqa, uj amigon autoridadeswan parlaspa multanta rebajachinankama. Thomas Emlynqa 1705 watapi 21 julio killapi kacharichisqa karqa. Ashkha kutispi kʼumuykachachisqa kasqanraykutaj qallariypi leerqanchej, chay palabrasta qhelqarqa: “Cheqa kajta entiendesqayrayku, Diosta jatunchanayraykutaj ñakʼarishani”, nispa.

Thomasqa, Londresman riporqa. Chaypitaj William Whistonwan masichakorqa. Williamqa Bibliamanta yachaj runallataj karqa, paypis chejnisqallataj karqa. Williamqa, Thomasta respetarqa, suticharqataj “ñaupa cristianosmanta umachajta jina”.

¿IMARAYKUTAJ TRINIDAD YACHACHIYTA QHESACHARQA?

Thomasqa, William jina, Bibliamanta yachaj Isaac Newton jinataj, Bibliapeqa mana Trinidadmanta yachachisqanta repararqa, mayqenmantachus Credo Atanasio nisqa parlan. Thomasqa qhelqarqa: “Bibliaj nisqanmanta unayta tʼukurispa estudiarispataj, Trinidadpi imaraykuchus mana creenayta sutʼita reparani”. Nillarqataj “Jesucristoj Diosnin, Tatantaj, Paylla Patapi kaj Dios kasqanta”.

¿Imaraykú Thomas jinata yuyarqa? Ashkha versiculospi Jesuswan, Tatanwan mana kikinchu kasqanta sutʼinchakusqanrayku. Kaykunataj wakillan kanku (Thomas imatachus chay versiculomanta nisqanqa sirisqetapi kashan):

  •  Juan 17:3. “Mana nikunchu Cristo, Dios chayri kʼata Dios kasqanta. Tatallata ‘kʼata cheqa Dios’ kasqanta nikun”.

  •  Juan 5:30. “Chureqa mana munaynintachu ruwan, astawanpis Tatanpa munaynillanta.”

  •  Juan 5:26. “Churimanqa, Tatan kausayta qorqa.”

  •  Efesios 1:3. “Jesucristotaqa, Diospa Churin nispa nikun, jinapis ni maypi Tatataqa Diospa Tatan nikunchu, astawanqa Señorninchej Jesuspa Tatan nikun.”

Chaykunata sumajta qhawarispa, Thomasqa nerqa: “Bibliapeqa ni maynejpi ninchu Tatawan, Churiwan, Espíritu Santowan, ujlla kasqankuta”.

¿IMATÁ YACHAKUNCHEJ?

Kay tiempopeqa ashkhas, Bibliamanta cheqa kajta sutʼinchayta manchachikunku. Thomasqa mana manchachikorqachu. Astawanpis jinata nerqa: “Uj runa Bibliapi cheqa kajta tarisqanta reparaspa mana sutʼinchanchu chayqa, leesqan estudiasqanpis qhasilla”, nispa. Payqa, cheqa kajta mana pakayta munarqachu.

¿Imapí tʼukurichiwanchej Thomaspa ruwasqan, pay jinallataj wajkuna ruwasqankupis? Chejnisqa kaspapis cheqa kajta sutʼinchaytachus manachus munasqanchejpi. Noqanchejpis tapurikunanchej tiyan: “¿Imataj aswan allin? ¿Runawan allinta qhawachikuychu chayri Diospa Palabranmanta cheqa kajta sutʼinchaychu?”.