Ir al contenido

Ir al índice

 BIBLIAMANTA YACHAKUSQANKOQA KAUSAYNINKUTA TIJRACHERQA

Tapuykunasniyman Bibliawanpuni kutichiwarqanku

Tapuykunasniyman Bibliawanpuni kutichiwarqanku
  • NACEKUSQAN WATA 1950

  • SUYUN ESPAÑA

  • ÑAUPAJ KAUSAYNIN MONJA KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Tatasneyqa Galicia llajtitapi haciendayoj karqanku, España suyoj pata ladonpi, noqataj chaypi nacekorqani. Pusaj hermanos kayku, noqaqa tawa kaj kani. Familiaywanqa kusisqa kausakorqani. Chay tiempopeqa, sapa familiapi uj wawallapis cura chayri monja kananpaj yachakunan karqa. Familiaymantataj kinsa chayta ruwarqayku.

Chunka kinsayoj kashaspaqa, Madrid llajtaman monja kanaypaj yachakoj riporqani. Ujnin hermanaytaj chaypiña kasharqa. Chay lugarqa mana kausakunapaj jinachu karqa. Ni piwan masichakojchu kayku; astawanpis kamachiykunalla kaj, rezakunataj kaj. Tutamantaqa capillapi tantakoj kayku tʼukurinaykupaj, jinapis waj imaspi yuyaj kani. Chaymantataj takej kayku, misamantaj rej kayku. Tukuy chayqa, latín qallupi karqa, chayrayku ni imata entiendejchu kani, Diospis noqamanta karupi kashasqanta yuyaj kani. Tiempoqa, ajinallapi ripoj. Hermanaywan tinkuspapis jinallata ninakoj kayku: “Ave María purísima”, nispa. Mikhuyta tukusqaykutawanqa, media horallata parlarejta saqewaj kayku. Wasiypeqa má jinachu karqa. Chayrayku sapayakoj kani, maytataj waqaj kani.

Ni jaykʼaj Diospa qayllanpi kasqayta yuyaspapis, 17 watayoj kashaspa monja karqani. Chaytaqa mana munasqayraykuchu ruwarqani. Pisi tiemponmantaj tapukorqani: “¿Diospunichu kaypaj ajllawan?”, nispa. Monjasqa, niwaj kayku iskayrayajkuna infiernopi tukunaykuta. Jinapis iskayrayallarqanipuni. Yacharqanitaj Jesucristoqa runaswan khuska kasqanta, yachachisqanta, yanapasqantataj (Mateo 4:23-25). Chayrayku 20 kashaspaqa niña monja kayta munarqanichu. Kuraj kaj monjaqa, iskayrayaspa ripullay niwarqa, chayrayku riporqani. Ichá chay monjaqa, waj monjastapis iskayrayachinaymanta manchachikorqa.

Wasiyman kutipojtiy tatasneyqa, mana rimawarqankuchu. Españapi mana llankʼay kasqanraykutaj, Alemaniaman riporqani. Chaypeqa ujnin hermanoy kasharqa. Payqa Españamanta  ripojkunawantaj tantakorqa, chaykunataj comunistas karqanku. Comunistasqa, trabajadorespa derechosninkurayku, warmispis mana pisipaj qhawasqa kanankurayku tukuy imata ruwaj kanku. Noqapis paykunawan kaspa kusisqa kasharqani. Comunistaman tukuspataj, ujnin comunista runawan casarakorqani. Chantapis comunistaspa papelesninkuta jaywaj kani, marchasta ruwajtinkupis yanapakullajtaj kani. Chayta ruwaspaqa, allinta ruwashasqayta yuyaj kani.

Tiempowanqa, niña ruwayta munarqanichu. Imaraykuchus comunistasqa mana yachachisqankuman jinachu kausaj kanku. Chaytaj sutʼi rikukorqa kay 1971 watapi, maypachachus comunista jóvenes Fráncfort llajtapi España embajadata enqhaykorqanku. Chaytataj Españamanta leyesta churajkuna mana allin kamachiykunata orqhosqankumanta, phiñasqa kasqankuta rikuchinankupaj ruwarqanku. Manataj ajinamantachu phiñasqa kasqankuta rikuchinanku kasqanta yuyarqani.

Kuraj wawayku nacekojtenqa, qosayman nerqani niña comunistaspa tantakuyninkuman rinayta. Noqata wawitaytawanqa, ni pi waturikoj jamuwarqaykuchu. Chayrayku kausayqa mana allinchu kasqanta yuyaj kani. Imata allinchanapaj kallpachakuypis, qhasillasina karqa.

BIBLIAMAN JINA KAUSAYNIYTA TIJRACHISQAY:

 Kay 1976 watapi uj qhariwarmi Testigos wasiyman jamorqanku paykunaqa España suyumanta karqanku, Bibliamanta orqhosqa publicacionestataj saqewarqanku. Kutimojtinkutaj, tukuy imata tapuykorqani, imaraykuchus ñakʼariy, chejninakuy, sajra kausay kasqanmanta ima. Tukuy tapusqaymanqa, Bibliawanpuni kutichiwarqanku. Chayrayku Bibliamanta yachakuyta qallarerqani.

Qallariypeqa yachakullaj kani. Chaywanpis qosaywan, Jehovaj testigosninpa Tantakunanku Wasiman rispaqa mana yachachillasqankutachu repararqayku. Chay tiempopajqa iskay wawasniyojña karqayku. Chay Testigosqa tantakuyninkuman pusawarqayku, chaypitaj wawasniykuta qhawaysiwaj kayku. Paykunamantaj mayta yachaykukorqani.

Jinapis, iskayrayallarqanipuni. Españaman familiayta visitarej rejtiy ujnin tiyuy pichus cura karqa, Jehovaj testigosninwan niña estudianayta niwarqa. Chay lugarmanta Jehovaj testigosnintaj yanapawarqanku. Alemaniapi jinallataj, Bibliawan kutichiwarqanku. Chayrayku Alemaniaman kutispa Bibliamanta yachakullarqanipuni, qosay niña munajtinpis. Kay 1978 watapitaj Jehovaj testigon jina bautizakorqani.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Bibliamanta cheqa ya-chachiykunata entiendesqayqa, kausayniypi kusiyta tarinaypaj yanapawarqa. Sutʼincharinapaj, 1 Pedro 3:1-4 versiculospi, warmisman yuyaychan, qosankuman kʼumuykukoj sonqoyoj kanankuta, jatunpaj qhawanankuta, llampʼu sonqoyoj kanankutataj. Chaytaj “Diospa ñawpaqempi may jatumpaj qhawasqa”. Chay jina yuyaychaykunaqa, qosaypaj allin warmi kanaypaj, wawasniypajtaj allin mama kanaypaj yanapawarqa.

Jehovaj testigonman tukusqaymantaqa 35 watasña pasan. Kusisqa kashani Diosta sirvisqaymanta, Jallpʼantinpi hermanosniyoj, hermanasniyoj ima kasqaymanta. Kusikullanitaj, phishqa wawasniymanta, tawa Jehovata sirvisqankumanta.