Ir al contenido

Ir al índice

 WAWASTA YACHACHINAPAJ

Jesucristo, ¿wawitallapunichu?

Jesucristo, ¿wawitallapunichu?

Diciembre killapi, Jesusta uña wawitata jina dibujanku. Manaqa niñitusta uywa qaranapi churanku. Chaywanpis, ¿Jesús wawitallapunichu?... * Imaynatachus payta yuyarinata qhawarina. Uj chʼisi, Belén qayllapi michejkuna ovejasninkuta qhawasharqanku.

Jinallapi uj ángel paykunaman rikhurispa nerqa: “Kunan qankunapaj nacekun [...] uj Salvaj. Chayqa Cristo Señor”, nispa. Chantá willarqa: “Wawata tarinkichej janantaspi kʼirusqa, uywa qaranapi sirikushajta”, nispa. Ajinallapi ashkha ángeles rikhurimorqanku, Diostataj jatunchayta qallarerqanku.

Chayta rikuspa, ¿ima niwajtaj karqa?... Michejkunaqa kusisqa kasharqanku. Ninakorqankutaj: “Jaku rina Belenman, yachamuna imachus kasqanta”, nispa. Chaypitaj “tariparqanku Mariata, Josetawan, wawatataj uywa qaranapi sirisqata”.

Pisi tiemponman, waj runaspiwan Belenman chayarqanku. Paykunataj michejkunaj willasqankumanta tʼukorqanku. Qanman jinata willasunkuman karqa chay, ¿kusikuwajchu?... Diosta munakojkunaqa, kusikunchejpuni. Michejkunapis Jesús nacekojtin kusikullarqankutaj. ¿Imaraykutaj? Chayta yachanapaj, María solterallaraj kashajtin imachus kasqanta qhawarina.

Uj pʼunchay, ángel Gabriel Mariaman wawitayoj kananta willarqa. Chay wawitamantataj nerqa: “Manchay sumaj runa kanqa, sutichasqataj Patapi Kaj Diospa Churin”, nispa. Chantapis wiñaypaj rey, kamachiynintaj mana jaykʼaj tukukunanta nerqa.

Chantá María taporqa: “Imaynataj chay kanqa? Noqata ni pi qharipis llankhawanchu”, nispa. Angeltaj nerqa: “Diospa atiynintaj llanthusonqa;  chay mana juchayoj nacej wawaqa sutichasqa kanqa Diospa Churin”, nispa. Jehovaqa uj milagronejta, Wawanpa kausayninta Mariaj wijsanman churaykorqa. Chaypitaj uj wawita jina wiñakorqa.

Navidadpi niñitusta kinsa reyeswan khuskata churanku chayri dibujanku. ¿Chayta rikuyta yachankichu?... Tukuynejpi rikukojtinpis, mana Bibliaj nisqanman jinachu. Chay “reyesqa”, chʼaskasta qhawaspa imachus kananta yachajkuna karqanku. Diostaj chay ruwaykunata chejnikun. Chay runas Jesuspaman chayajtinku, ¿imatá ruwarqanku? Biblia nin: “Wasiman yaykuspataj, wawata, María mamantawan rikorqanku”, nispa. Chaytaj Jesusta jatituntaña taripasqankuta rikuchiwanchej. Imajtinchus Jesusqa, Josewan Mariawan wasipi kasharqa, manataj uywa qaranapichu.

¿Yachankichu imaynatachus Jesusta taripasqankuta?... Uj chʼaskata qhatispa. Chaywanpis chay chʼaskaqa, mana Belenmanchu ñaupajta pusarqa. Manaqa Jerusalenpi rey Herodespaman. Bibliataj Herodes, Jesusta wañuchiyta munasqanta nin. Kunan tʼukuriy: ¿Pitaj chay chʼaskata churanman karqa?... Mana Dioschu chayta churarqa. Astawanpis enemigon Satanás.

Satanasqa, Jesús wawitallapuni kasqanta yuyananchejta munan. Chaywanpis ángel Gabriel, Mariaman nerqa: Payqa “kamachenqa mana jaykʼaj tukukuyniyoj reinompi”, nispa. Arí, Jesusqa cielopi reyña kashan. Pisimantawantaj Diospa tukuy enemigosninta chinkachenqa. Ajinata Jesusta yuyarina tiyan, chaytataj runasman yachachina.

^ párrafo 3 Kay yachaqanata, uj wawitawan leerishanki chayqa, kinsa puntitos rikhurejtin, tapuyman kutichinanta suyariy.