Ir al contenido

Ir al índice

 TAPANMANTA | ¿IMAMANTÁ BIBLIA PARLAN?

Tukuypaj sumaj willaykuna

Tukuypaj sumaj willaykuna

Jesús kausarimusqanqa, discipulospa creeyninkuta, sonqo kʼajayninkuta ima sinchʼiyacherqa. Sutʼinchanapaj, apóstol Pabloqa Asia Menorpi, Mediterráneo nisqa jatun qochanejpi ima, ashkha qotuchakuykunata sayaricherqa. Chantapis cristianosta ñakʼariypi sinchʼita sayanankupaj, llimphu kausayniyoj kanankupaj ima kallpacharqa. Cristianostaj llakiypipis astawan ashkhayarqanku.

Qhepaman Pablotapis carcelman wisqʼarqanku. Jinapis qotuchakuykunata kallpachananpaj, yuyaychananpaj ima cartasta qhelqallarqapuni. Diospa llajtanta wasanchajkunamanta qhawakunankuta nerqa. Espíritu santoj yanapayninwantaj, “phiña atojkuna” rikhurinankuta nillarqataj. Paykunaqa creejkunata “qhepankuta pusanankupaj”, cheqa kajta qʼewinanku karqa (Hechos 20:29, 30).

Kay 100 wata chaynejpi, llulla yachachejkunaqa rikhuriyta qallarerqanku. Chay tiempollapitaj Jesusqa, Juanman imaschus qhepaman kananta mosqoypi jina rikucherqa. Juan qhelqasqanman jinapunitaj, Diospa munaynin kay Jallpʼapaj, runaspaj ima juntʼakunantaqa, ni enemigosninpis, ni llulla yachachejkunapis jarkʼayta atinkuchu. Sumaj willaykunaqa “tukuy llajtasman, ayllusman, waj parlayniyojkunaman, tukuy nacionesman ima” chayashan (Apocalipsis 14:6). Jallpʼaqa uj paraisoman tukonqa, Diospa munayninta ruwayta munajkunataj chaypi kausanqanku.

¡Chaymá sumaj willaykunaqa! ¿Icharí? Jinata yuyanki chayqa, Bibliapi Diospa willayninmanta astawan yachakuy, imaynatachus kunan, aswan qhepaman yanapasunantapis.

Internetpi www.jw.org nisqapi, Bibliata 50 qalluspi jinaña leeriyta atiwaj. Chantapis ¡Diosmanta jamoj sumaj willaykuna! nisqa folletota, ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? nisqa librota, wajkunata ima tarinki. Chaykunataj imaraykuchus Bibliapi atienekunata, imaynatachus yuyaychaykunasnin kausayninchejpi, familianchejpi ima, yanapawasqanchejta sutʼinchan. Astawan yachakuyta munaspaqa, Jehovaj testigosninwan parlariy.

(Kaykunamanta orqhokun: Hechos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, 1 Juan, Apocalipsis.)