Ir al contenido

Ir al índice

 BIBLIAMANTA YACHAKUSQANKOQA KAUSAYNINKUTA TIJRACHERQA

“Ashkhas chejniwarqanku”

“Ashkhas chejniwarqanku”
  • NACEKUSQAN WATA: 1978

  • SUYUN: CHILE

  • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: MAY PHIÑA KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Santiago (Chile) llajtamanta kani. Wiñakorqani chay lugarpeqa, suwas, wañuchiykuna, drogas, pandillaspis juntʼa kaj. Tataytapis 5 watitayoj kashajtiy wañucherqanku. Mamaytaj uj sajra runawan tantaykukorqa, paytaj iskayniykuta maqallawajpuni kayku. Chay llakiy watastaqa manapuni qonqanichu.

Ajinapi uywakusqayrayku, wiñasqayman jina phiñakunapaj, maqanakunapajpis wapu karqani. Heavy-metal takiykunata uyarej kani, machaj kani, wakin kutistaj drogakoj kani. Drogasta vendejkunawanqa sapa kuti maqanakoj kani. Chayrayku wañuchinawankupaj qhawawaj kanku. Uj kutipi, chayta ruwananpaj uj runaman pagaykusqanku. Wañuymanta lluspʼispapis, cuchillowan ujta tʼujsiwarqapuni. Ujpitaj waj pandillañataj, umayman uj pistolata churawarqanku, sipiykuytataj munawarqanku.

Kay 1996 watapi, Carolinawan sonqoyta suwachikorqani. Iskay watanmantaj casarakorqayku. Kuraj waway nacekusqan, phiña kasqaypi tʼukurichiwarqa. Mana padrastoy jinachu kayta munarqani, nitaj familiayta ñakʼarichiyta munarqanichu. Chayrayku doctorespa yanapanta maskʼarqani. Ni paykunapis yanapayta atiwarqankuchu. Imitamantapis ukhuy tʼimpuriwajpacha, nitaj imapis sonqoyta tiyaykuchejchu. Familiayta niña ñakʼarichinaypajqa, wañuchikuyta munarqani. Walejtachá mana aterqanichu.

Unayta Diospi mana creespapis, paypi creeyta munarqani. Chayrayku evangelicospajman rerqani. Chaykamataj, warmeyqa Jehovaj testigosninwan Bibliamanta yachakuyta qallarerqa. Noqataj paykunata rikuy má atejchu kani, millay palabraswantaj qhapariykoj kani. Paykunarí, ni jaykʼaj phiñakojchu kanku. Chaytaj mayta tʼukuchiwarqa.

Uj pʼunchay, Carolinay Bibliaypi Salmo 83:18 maskʼachiwarqa. Chaypeqa, Diospa sutin Jehová kasqanta nin.  Iglesiaypi Diosmanta yachachiwarqanku, chaywanpis sutin Jehová kasqanta mana willawarqankuchu. Jinapi 2000 wata qallariypi, noqapis Jehovaj testigosninwan Bibliamanta yachakuyta qallarerqani.

BIBLIAMAN JINA KAUSAYNIYTA TIJRACHISQAY:

Jehová khuyakuyniyoj, perdonaj Diostaj kasqanta yachakuspa, mayta sonqochakorqani. Bibliaqa Éxodo 34:6, 7 nin: Jehová “Dios, khuyakuyniyoj, kʼacha sonqoyoj, llampʼu sonqo, imamantapis mana usqhayta phiñarparikojlla, manachayqa khuyakuypeqa jatun, jinallataj cheqa kaypipis. Khuyakuynenqa waranqa waranqa runaspaj, pampachallantaj tukuy sajra kayninkuta, contrampi oqharikusqankuta, juchasninkuta ima”, nispa.

Jehová khuyakuyniyoj, perdonaj Diostaj kasqanta yachakuspa, mayta sonqochakorqani

Chaywanpis Bibliaj nisqaman jina kausaytaqa mana atillarqanichu. Sonqoyta ni jaykʼaj ñitʼiykukuyta atinayta yuyaj kani. Sapa pantajtiy, Carolinay munakuywan niwaj: “Kallpachakusqaykita Jehová rikushan”, nispa. Mana atinayta yuyaspapis, paypa yanapayninwan, Jehovata kusichinaypaj kallpachakullarqanipuni.

Uj kutipi, Bibliamanta yachachiwaj Alejandro, Gálatas 5:22, 23 leechiwarqa. Chaypeqa Diospa espíritu santonpa poqoynin, kaykuna kasqanta nin: “Munakuyniyoj kay, kusikuyniyoj kay, sonqo tiyaykusqa kay, pacienciayoj kay, khuyakuyniyoj kay, kʼacha kay, nisqanta juntʼaj kay, llampʼu sonqo kay, sajra munayninwan mana atipachikoj kay ima”. Chantá chay kʼacha kaykunayoj kanaypaj espíritu santopi atienekunayta niwarqa, nitaj noqapichu. Chaymá yuyayniyta kichariwarqa.

Pisi tiemponman, Jehovaj testigosninpa jatun tantakuyninkuman rerqani. Chaypi tukuy ima llimphu, maychus kananpitaj karqa, tukuytaj uj familia jinalla karqanku. Chayrayku “kaymá cheqa religionqa”, nispa nikorqani (Juan 13:34, 35). Febrero 2001 watapitaj bautizakorqani.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Jehovaqa uj phiña runamanta mansoyachiwan. Uj tʼoqomanta jina orqhomuwan. Ashkhas chejniwarqanku, chejninapaj jinapunitaj karqani. Chaywanpis kunanqa, Jehovata warmiywan, 2 wawitasniywan ima sirvispa, kusiyta tarini.

Familiaresniy, ñaupa amigosniypis kausayniyta tijrasqaymanta tʼukunku. Wakinkunataj Bibliamanta yachakuyta munallankutaj. Noqapis waj runasta Jehovata rejsinankupaj yanapakorqani. Biblia paykunaj kausayninkutapis tijrachisqanta rikoyqa, ¡maytapuni kusichiwan!