TORREMANTA QHAWAJ Octubre de 2013 | ¿Imamantá Biblia parlan?

Bibliaqa tukuy imaj qallariyninta, imaynatachus Dios, Mesiasnejta salvawasqanchejta ima willawanchej.

TAPANMANTA

¿Imastá Bibliapi yachawaj?

Bibliaqa mana Diosmanta parlaj librollachu, manaqa Diospa libronpuni. ¿Imatá yachachiwanchej?

TAPANMANTA

¿Imaynatá tukuy ima qallarerqa?

Génesis, Bibliaj ñaupaj kaj libronqa, pisi parlayllapi imaynatachus tukuy ima qallarisqanta sutʼinchan. ¿Imatawan chay libro willawanchej?

TAPANMANTA

¿Imatá Dios runasrayku ruwarqa?

Dios Abrahamman imatachus nisqan juntʼakunanpaj, ¿imaynatá Mesías jamusqan yanapan? Imaynatachus Dios onqoykunata, ñakʼariyta, wañuyta ima chinkachinanta yachay.

TAPANMANTA

“Mesiasta tariyku”

Ashkha runas Jesús Mesiaspuni kasqanta creenku, chaywanpis wakenqa mana creenkuchu. Imatachus Biblia nisqanta qhawariy.

TAPANMANTA

Tukuypaj sumaj willaykuna

¿Imaynatataj Bibliapi Diospa willaynin kunan, aswan qhepamanpis yanapasunkiman?

Divorciasqa kajkunapaj yanapas

Casi tukuy divorciakojkuna chʼampaykunawan tinkunkupuni. Chaywanpis Bibliaj yuyaychasqanqa yanapakunman.

DIOSMAN QAYLLAYKUY

Jehová juchasninchejta perdonan

Dios pesachikojkunata tukuy sonqo perdonan. ¿Imatá ruwanapajtaj chay tanqanawanchej tiyan? ¿Imaraykutaj wajkunata perdonana tiyan?

BIBLIAQA CAMBIANANKUPAJ YANAPARQA

“Ashkhas chejniwarqanku”

Imaynatachus Bibliaj yachachisqan uj phiña runata mansoyachisqanta yachay.

¿Colores yanapawanchejchu?

Coloresqa runaspa sonqonta kuyurichin. Kinsa colores imawanchus ninakusqanta qhawariy, imaynatachus yanapasusqantapis.

Bibliaj kutichiykunasnin

¿Ima suyakuytaj wañusqaspaj kan? ¿Kausarimunkumanchu?

Internetpi astawan leeriy

Jehovaj testigosnin, ¿imaraykutaj wasimanta wasi rinku?

Jesús, ¿kamacherqachu cristianosman chayta ruwanankupaj?