Ir al contenido

Ir al índice

 WAWASTA YACHACHINAPAJ

Diosta sonqon nanan. ¿Imaynatá kusichisunman?

Diosta sonqon nanan. ¿Imaynatá kusichisunman?

¿Maykʼajllapis imayki nanasojtin waqarqankichu?... * Nanawajtinchejqa waqanchejpuni. Chaywanpis wakin kutisqa, llakikusqanchejrayku waqallanchejtaj. Pillapis noqanchejmanta llullata parlajtin, sonqonchej nanawanchej, ¿icharí?... Diostapis sonqon nanallantaj, llullata paymanta parlajtinku. Chaymanta parlarina, chantapis imaynatachus kusichinata qhawarina.

Biblia nisqanman jina, wakin runasqa Diosta munakusqankuta nispapis, “sonqonta nanacherqanku”. Arí, ¡mayta llakicherqanku! Chayrayku, mana kasukojtinchej, imaynatachus Jehovaj sonqon nanasqanta qhawarina.

Jehovaqa, qallariypi iskay runasta Jallpʼapi ruwarqa. Paykunataj maytapuni llakicherqanku. Diosqa iskayninkuta “Edén huertaman churarqa”, chaytaj may kʼachitupuni karqa. ¿Sutisninkuta yachankichu?... Arí, Adanwan Evawan karqanku. Imatachus ruwasqankuta qhawarina.

Jehovaqa paykunata huertata qhawanankuta nerqa. Chantapis wawasniyoj kananku karqa. Wiñaypajtaj kausakuyta atinkuman karqa. Chaywanpis niraj wawasniyoj kashajtinku, uj jatun llakiy rikhurerqa. ¿Yachankichu imachus?... Uj ángel, Adantawan Evatawan Diosta mana kasukunankupaj tanqarqa. ¿Imaynatá?

Chay angelqa, Evata creechinanpaj uj katarita parlacherqa. Evamanqa katari “Dios jina kankichej” nisqan, allin rijchʼarqa. Imatachus ruwananta nejtintaj, Evaqa kasorqa. ¿Yachankichu imatachus ruwasqanta?...

 Jehová mayqen sachʼamantachus Adanman “ama mikhunkichu” nerqa, chayta mikhuykorqa. Niraj Evata ruwashajtin, Adanman kamacherqa: “Huertapi tukuynin kaj sachʼasmanta mikhullanki. Allin kajta mana allin kajta yachanamanta sachʼaj poqoynillanta amapuni mikhunkichu. Chay sachʼaj poqoynintachus mikhunki chayqa, wañunki”, nispa.

Evaqa chay kamachiyta yacharqa. Chaywanpis sachʼata qhawallarqapuni, moqʼeytataj qallarerqa. “Ujnin poqoyninta pʼitispataj, mikhuykorqa.” Chantá Adanmanpis jaywarqa, “paypis mikhuykullarqataj”. ¿Imaraykutaj mikhuykorqa?... Warminta kusichinanpaj. Adanqa Jehovata munakunanmanta, Evata astawan munakorqa. Chaywanpis pimanta nisqapis, Jehovata astawan kasukunanchej tiyan, ¿icharí?

Evawan parlaj katarimanta, ¿yuyarikunkichu? Parlajman rijchʼakorqa, ¿icharí? Chaywanpis uj muñecota jinalla apaykacharqanku. ¿Pitaj katarita parlacherqa?... “Unay ñawpa katari, pichus sutichasqa Kuraj Supay, Satanastaj.”

Jinapis Diosta kusiyta atiwaj. ¿Yachankichu imaynatachus?... Payta tukuy imapi kasukuspa. Satanasqa tukuy runaswan kasuchikuyta atisqanta nin. Chayrayku Jehovaqa niwanchej: “Yachayniyoj kay, wawáy, kusichiwankitaj; ajinamanta allinta kutichisaj pischus ñakʼarichiwayta munajkunata”, nispa. Satanastaj Jehovata asipayaspa ñakʼarichiyta munan. Payqa tukuyta Diosmanta karunchayta atisqanta nin. Chayrayku Jehovata kasukuypuni, payllatataj yupaychay. Jinamanta sonqonta kusichinki. Chayta ruwanaykipaj, ¿kallpachakunkichu?...

Bibliata leenapaj

^ párrafo 3 Kay yachaqanata, uj wawitawan leerishanki chayqa, kinsa puntitos rikhurejtin, tapuyman kutichinanta suyariy.