Silvia, pichus machitu runasta qhawaspa llankʼan nin: “Universidadpi kashajtiy, ashkhas ‘hermano kani’ nej kanku. Chaywanpis examenespi chanchullata ruwaj kanku, drogakojtaj kanku. Religionniyoj kasqankoqa qhasilla karqa”, nispa.

Lionelpis nin: “Llankʼaj masisneyqa, mana llankʼaj jamunankupaj onqosqa kasqankuta nispa llullakunku. Religionninkoqa adorno jinalla”.

Religionqa, may pisi runasllata llimphuta kausanankupaj yanapan. Ashkhas, “Diosta yupaychajkunaman rijchʼakullanku, kawsasqankuwanrí, Diospa atiyninta qhesachanku” (2 Timoteo 3:5). Religionninkuta kamachejkunataj, ni kausayninkuwan, nitaj Bibliawanpis runasta llimphuta kausanankupaj yachachinkuchu. Chayrayku ashkha runas, imaynatachus kausasqankuta Dios mana reparasqanta yuyanku.

¿IMATÁ BIBLIA YACHACHIN?

Bibliaqa, Dios sonqoyoj kasqanta, imaynatachus kausasqanchejtapis qhawashasqanta rikuchiwanchej. Sutʼinchanapaj, israelitasqa Diospa contranta churakuspa “sonqonta nanacherqanku” (Salmo 78:41). Chaywanpis juchasapa runa Diosman kutirikojtenqa, cielopi jatun “kusiy tiyan” (Lucas 15:7). Chantapis janaj pacha Tatanchejpa kʼacha kaykunasninta rejsispaqa, astawan Payta munakunchej. Chaytaj Jehová chejnikusqan imasta chejnikunapaj, munakusqan imastataj munakunapaj tanqawanchej (Amós 5:15).

¿IMATÁ JEHOVAJ TESTIGOSNIN RUWANKU?

Salt Lake City, (Utah, EE. UU.) llajtamanta Deseret News, nisqa periódico nin: Jehovaj testigosnenqa, “familiasta ujchanku, runasta cheqanta kausanankupaj, mana qhellas kanankupaj ima yanapanku”. Chantá nillarqataj: “Chay religionpeqa, Bibliaj nisqanman jina kausanku. Chantapis cigarrota pitay, machay, drogakuy, qolqerayku pujllay, khuchichakuy, qharipura jinanakuy ima, Diosmanta karunchachiwasqanchejta yuyanku”, nispa.

Religionesta kamachejkuna, ¿yanapankuchu runasta llimphuta kausanankupaj?

¿Imaynatá Jehovaj testigosninta payta rejsiy yanapan? Silvia nin: “Onqosqasta jampispa llankʼajkunaqa, runasta chʼaukiyallanku. Chaytaj tukuypi rikukun. Chaywanpis imaynatachus Jehová * chʼaukiyayta qhawasqanta yachayqa, chayta qhesachanaypaj yanapawan. Chayraykutaj kusisqa kani, sonqo tiyasqataj”, nispa. Silviaqa, religionnin kusisqa kausananpaj mayta yanapasqanta nin.

^ párrafo 9 Biblia nisqanman jina, Diospa sutenqa Jehová. Qheshwa Biblia nisqamanta, glosario nisqapi 320 paginanta qhawariy.