Dibujopi rikukun jina, Jesusqa suwa runawan parlarishan. Chay runaqa sajra ruwasqasninmanta mayta pesachikorqa. Chayrayku Jesusman nerqa: “Yuyarikuwanki ari noqamanta, reinoykipi kaspa”, nispa. ¿Imatataj Jesús kutichishanman? *... Payqa kayta nishan: “Cheqatapuni kunampacha niyki: noqawan Paraisopi kanki”, nispa.

¿Imaynataj chay Paraíso kananta yuyanki?... Chayta sutʼita yachanapaj, imayna paraisotachus Dios ñaupa tatasninchej Adanpaj, Evapajwan ruwasqanta yuyarina. ¿Maypitaj chay paraíso karqa? ¿Cielopichu chayri Jallpʼapichu?...

Arí, Jallpʼapi karqa. Chayrayku chay suwa runaqa, Jallpʼanchej uj paraisoman tukojtin chaypi kausanqa. Chantá, ¿imaynataj chay Paraíso kanqari?... Chayta qhawarina.

Biblia nisqaman jina, Jehová Diosqa Adanpajwan Evapajwan “uj qhallallaj huertata Edenpi ruwarqa”. ¿Imayna kʼachitutaj chay Paraíso kanman karqa?... Aswan kʼachitu lugarpis, nichá chay paraisoman kikinchakuyta atinmanchu.

Chantá, ¿imatataj Jesusmanta nisunman? ¿Chay pesachikoj suwa runawan khuskachu Paraisopi kausanqa?... Mana. Jesusqa cielopi kausanqa, cielomantapachataj Jallpʼata kamachenqa. Jesús suwa runaman “noqawan Paraisopi kanki” nispaqa, chay suwa runata paraisopi kausarichinanta nisharqa, maypichus kusisqa kanqa. Chaywanpis, ¿imaraykutaj Jesús, uj suwa runa paraisopi kausananta saqenqarí?...

Chay runaqa, sajra imasta ruwarqa. May chhika runas, kikillantataj ruwarqanku. Chaywanpis  chay runasmanta ashkhas, Jehovata, kamachiykunasninta ima mana rejsisqankurayku, sajra kajta ruwarqanku.

Chayrayku paykunamanta ashkhas, Jallpʼapi kausarimonqanku, wañuy patapi Jesuswan parlaj suwa runa jina. Tukuy kausarimoj runasqa, Jehovaj munayninta yachakonqanku. Chantá Diosta munakusqankutachus manachus rikuchiyta atenqanku.

¿Imaynatá Diosta munakusqankuta rikuchenqanku?... Kasukuspa. Chayrayku, ¡may kusisqaschá Paraisopi kausakusun, imajtinchus tukuy runas munanakonqanku, Jehovatapis munakullanqankutaj!

Bibliata leenapaj

^ párrafo 3 Kay yachaqanata, uj wawitawan leerishanki chayqa, kinsa puntitos rikhurejtin, tapuyman kutichinanta suyariy.