JONATHANQA Estados Unidospi nacekorqa, chaywanpis tatasnenqa Corea suyumanta kanku. Chaynejtataj wawa kashaspa chejnisqa karqa. Payqa wiñaspa doctorpaj estudiarqa. Runas layanrayku manaña kʼumuykachachinankupajtaj, Alaskaj (Estados Unidos) patanejninman riporqa, maypichus runasqa payman rijchʼakunku. Payqa chay chiri lugarpi manaña chejninankuta yuyarqa.

Chaywanpis mana jinachu karqa. Chaytataj 25 watasniyoj sipasta jampishajtin repararqa. Sipasqa wañuy patapi kasqanmanta kutiriytawan, Jonathanpa uyanta rikuspa, coreanosta mayta chejnikusqanta millay palabraswan nerqa. Chaytaj Jonathanpa sonqonta mayta nanacherqa, karuman ripusqantaj qhasilla kasqanta repararqa.

¿Imatá Jonathanpa kausaynin rikuchiwanchej? Maynejpipis wajkunata mana rejsispalla chejnikoyqa kasqantapuni. Maypichá runa tiyan, chaypi chejninakuy kallantaj.

 Runasqa tukuynejpi runa masinkuta mana rejsispalla chejnikunku, chaywanpis ni pi chejnisqa kayta munanchu. Chantá, ¿imarayku chejninakuy kallanpuni? Ashkha runas wajta chejnikuyta chayri pisipaj qhawayta juchachanku. Chaywanpis paykuna kikin chayta ruwasqankuta mana reparankuchu. ¿Imatá qanmanta niwaj?

CHEJNIKUYMAN YACHASQA KANCHEJ

Runasqa wajta chejnikusqanchejta chayri pimantapis sajrata yuyasqanchejta, mana reparakuyta atillanchejchu. ¿Imaraykú? Biblia sutʼinchan: “Tukuy imamanta nisqaqa runaj sonqonmin aswan chʼawka”, nispa (Jeremías 17:9). Arí, ni pita chejnikusqanchejta yuyaspa, chayri wakin runasta mana qhasillamantachu chejnikusqanchejta nispa, chʼaukiyakushasunman.

Kay jinapi rikukojtiyki, ¿imataj yuyayniykiman jamunman?

Chayta sutʼincharinapaj, kaypi tʼukuriy. Uj laqha callenta tuta sapallayki purishanki, chayllapi iskay jatun runasta jamushajta rikunki. Ujnintaj rikusqaykiman jina, imatachá makinpi japʼishan.

¿Usqhayllatachu suwas kasqankuta yuyawaj? Ichapis ñaupajta jinapi rikukusqaykirayku, mancharisqa kashanki. Chaywanpis, chay iskay runas suwaspuni kasqankuta ninaykipaj, ¿imatapis ruwasorqankuchu? Astawan tʼukurinaykipaj, ¿ima llajtamanta kasqankutataj niwaj? Imatachus kutichisqaykeqa, imachus sonqoykipi kasqanta rikuchenqa. Ichapis mana reparakuspalla, waj runapaj sonqoykipi sajrata yuyashankiña.

Sutʼita parlaspaqa, tukuyninchej wajkunamanta sajrata yuyayta qallarinchejpacha. Bibliaqa chayta ajinata sutʼinchan: “Runaqa ñawisnimpa rikusqallanta qhawan”, nispa (1 Samuel 16:7). Arí, tukuypis wajkunata mana rejsispalla juchachayman yachasqa kanchej, chaynejtataj wakin kutis ashkha chʼampaykuna rikhurin. ¿Chayta sonqonchejmanta orqhoyta atisunmanchu? ¿Maykʼajllapis tukuy runas mana chejninakuspa kausakuyta atisunmanchu?