Ir al contenido

Ir al índice

¿Diospi atienekunkichu?

¿Diospi atienekunkichu?

KAYPI tʼukuriy, munasqa amigoyki inquilinosninta wasinmanta wijchʼun. Vecinostaj sajrarayku chayta ruwasqanta ninku. ¿Usqhayllatachu paykuna jina yuyanki, chayri amigoykimanchu kutikunki? Mana chaypi kajtintaj, ¿paymanta allinta yuyanaykipaj kallpachakuwajchu? Chantapis, ¿suyariwajchu pay sutʼinchasunanta?

Niraj imata yuyashaspa, allin kanman tapurikunayki: “¿Cheqamantachu amigoyta rejsini? ¿Imaraykú amigoypaj qhawani?”, nispa. Chaypipuni tʼukuriwaj, ¿icharí? ¿Manachu Diosta juchachanamanta kikillantataj tʼukurina kanman?

Ichapis imaraykuchus Dios wakin imasta ruwasqanta chayri qhawallasqanta, mana entiendeyta atillankichu. Ashkha runas Dios sajra kasqanta nisonqanku, paykuna jina yuyanaykipajtaj tanqasonqanku. Diosta juchachanaykimanta, ¿manachu allin kanman ñaupajta astawan rejsinayki? Tapurikuy: “¿Imayna amigotaj Dios noqapaj?”, nispa.

Kausayniykipi mayta ñakʼarinki chayqa, ichapis Diosta mana amigoykipajchu qhawanki. Chaywanpis tʼukuriy: ¿Pitaj allin imasta qosunki? ¿Manachu Dios? Rikunchej jina, “kay pachata kamachejqa” Satanás (Juan 12:31). Paynejtataj Jallpʼapi ashkha ñakʼariykuna tiyan. Chantapis ashkha kutispi, juchanchejrayku chayri ima llakiypis rikhurisqanrayku ñakʼarinchej.

¿Pitaj allin imasta qosunki? ¿Manachu Dios?

Chaywanpis, ¿imatá Dios ruwan? Biblia nisqanman jina, Diosqa cielotawan Jallpʼatawan ruwarqa. Payllataj cuerponchejtapis may sumajta ruwarqa. Chantapis samayninchej, kausayninchejpis Diospa makisninpi kashan (Salmo 124: 8; 139:14; Daniel 5:23). ¿Imatá chay rikuchiwanchej?

Kausayta Dios qowasqanchejta (Hechos 17:28). Arí, payrayku Jallpʼapi tukuy ima tiyan. Payraykullataj uyariyta, qhawariyta, muskhiriyta, llamiriyta, llankhayta ima atinchej. Manachus payqa, ni munakuyniyoj, ni amigosniyojpis kayta atisunmanchu (Santiago 1:17). Chay imasta qowasqanchej, ¿manachu Diosta munakunapaj, paypi atienekunapaj, Amigoykita jina qhawanaykipaj ima tanqasunki?

Jinapis, Diospi ichá nirajpuni atienekunkichu. Manaraj allinta rejsisqaykitataj ninki. Chaytaj mana juchachu. Runasqa, Diosta imaynamantapis sajrata jina rikuchinkupuni. Kay juchʼuy yachaqanaspitaj, mana tukuy nisqankuman kutichiyta atikunmanchu. Chaywanpis, ¿manachu allin kanman Diosta astawan rejsinaykipaj kallpachakunayki? * Chayta ruwaspaqa, paymanta cheqa kajta yachakunki. Arí, Diosqa mana sajrachu, astawanpis “munakuymin” (1 Juan 4:8).

^ párrafo 8 Sutʼinchanapaj, imaraykuchus Dios ñakʼariykuna kananta saqesqanmanta astawan yachakuyta munaspaqa, ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? libroj 11 yachaqananta leey. Kaytaqa Jehovaj testigosnin orqhonku.