Ir al contenido

Ir al índice

 BIBLIAMANTA YACHAKUSQANKOQA KAUSAYNINKUTA TIJRACHERQA

“Maytapuni cura kayta munarqani”

“Maytapuni cura kayta munarqani”
  • NACEKUSQAN WATA: 1957

  • SUYUN: MÉXICO

  • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: CURAPAJ YACHAKUSHARQA, PHIÑA RUNATAJ KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Texcoco llajtapi nacekorqani. Chay tiempopeqa, llajtaypa callesnin jallpʼalla kaj. Qaylla ranchitosmanta runaspis, vendenasninkuta burritopi chajnasqata apamoj kanku. Familiaypeqa 9 wawas kayku, noqataj qanchis kaj kani, may wajchastaj karqayku. Tatayqa jukʼutasta allinchaspa llankʼakoj, qanchis watasniyoj kashajtiytaj wañuporqa. Mamayqa uywanawaykupaj mayta llankʼaj.

Mamaypa tatanqa, violín nisqata tocaj, iglesiapi orquestatataj kamachej. Casi tukuy familiaresniy, imallatapis tocayta yachaj kanku, mamaypis iglesiapi takejkunawan takej. Tiuytaj ópera nisqata takej, pianotawan tocaj. Allin catolicospuni karqayku. Misapipis curata yanapaj kani, wiñaspataj misionero católico kayta munarqani. Chaywanpis maqanakusmanta peliculasta anchata qhawaj kani, chaytaj may phiñaman tukuchiwarqa.

Puebla llajtapi catolicospa escuelanman yaykorqani, mayqenpichus cura kanapaj yachachillajtaj kanku. Maytapuni cura kayta munarqani, chaywanpis yachakuyta tukushaspaña, manaña imatapis iglesiamanta yachayta munarqanichu. Imaraykuchus ashkha curas, puraj uyas karqanku. Chantapis uj sipas monja, noqawan puñuykuyta munaspa turiyawaj. Payta qhesachajtiypis, chaymantapacha casarakuyta munay sonqoypi wiñarqa. Tiemponmantaj manaña cura kayta munarqanichu.

Misapi curata yanapaj kani, misionero catolicotaj kayta munarqani. Chaywanpis maqanakusmanta peliculasta qhawaj kani, chaytaj phiñaman tukuchiwarqa

Chayrayku Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México nisqaman yachakoj yaykorqani. Chayta tukuspa  casarakorqani, tawa wawasniyojtaj karqayku. Chantapis iglesiapi takispa llankʼaj kani.

Qallariymantapacha warmiywan mana allintachu kausakorqayku. Iskayniyku ancha celosos karqayku. Ñaupaj kutispeqa siminakullaj kayku, qhepamantaj maqanakuyta qallarerqayku. Casarakusqaykumanta 13 watasninman tʼaqanakorqayku chantá divorciakorqayku.

BIBLIAMAN JINA KAUSAYNIYTA TIJRACHISQAY:

Warmiymanta niraj tʼaqakushajtiy, Jehovaj testigosninwan tinkorqani. Iskay hermanos wasiyman jamorqanku, Bibliamanta yachachiwayta munaspa. Noqaqa Bibliamanta sumajta yachasqayta yuyarqani, llullata yachachisqankuta rikuchinallaypajtaj paykunawan parlarqani. Chayrayku mana kutichiy atina tapuykunata ruwarqani, paykunataj sapa tapuyniyman Bibliawan kutichiwarqanku. Ni imata yachasqaytataj reparakorqani. Chaywanpis tiempo mana kapuwajchu, warmiytaj Jehovaj testigosninta chejnikoj. Chayrayku manaña yachakorqanichu.

Phishqa watasninman, Jehovaj testigosninwan watejmanta tinkorqani. Chaypajqa waj warmiwanña tiyakusharqani. Elviraqa, hermanos jamusqankumanta mana phiñakojchu, chayrayku watejmanta Bibliamanta yachakuyta qallarerqani. Chaywanpis kausayniyta unaypi tijracherqani.

Yachakusqayman jina, Jehovata sirviyta munaspa, kausayniypi ashkha imasta tijrachinay kasqanta repararqani. Qallarinapajqa, iglesiapi llankʼayniyta saqespa, wajta maskʼakunay karqa (Apocalipsis 18:4). Elvirawantaj leyman jina casarakunay karqa.

Chaywanpis phiñakuyniyta ñitʼiykukunaypaj, maytaraj kallpachakunay karqa. Chaypajqa Bibliamanta iskay versículos yanapawarqanku. Salmo 11:5 versiculopi, Jehová kallpanman atienekojkunata chejnikusqanta yachakorqani. Kay 1 Pedro 3:7 versiculopitaj, warmiyta allinpaj qhawajtillay mañakuyniyta Dios uyarinawanta entienderqani. Chay versiculospi tʼukuriytawan, Jehovaj yanapayninta mañakorqani, pisimanta pisitaj phiñakuyniyta ñitʼiykukuyta yacharqani.

Warmiyta allinpaj qhawajtillay, mañakuyniyta Dios uyarinawanta Bibliapi entienderqani

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Kunanqa familiaywan kusisqa kausakuni, Diospi sinchʼita creenankupajtaj yanapashani. Chantapis ñaupaj warmiymanta wawasniywan, allinta kausakunaypaj kallpachakushani.

Wawa kashaspa, runasta yanapanaypaj cura kayta munarqani. Chaywanpis kunanmá yachani imaynatachus runasta yanapanayta, chayraykutaj sonqo juntʼasqa kani. Familiayta uywanaypajqa, runasman takiyta, tocayta ima yachachini. Jehovaj paciencianta mayta agradecekuni, imaraykuchus kausayniyta tijrachinayta, allin runaman tukunayta ima saqewan.