Ir al contenido

Ir al índice

 WAWASTA YACHACHINAPAJ

Pedrowan Ananiaswan llullakorqanku, ¿imatá yachakusunman?

Pedrowan Ananiaswan llullakorqanku, ¿imatá yachakusunman?

Llullakojqa mana cheqatachu parlan. ¿Maykʼajllapis llullakorqankichu? *... Diosta munakoj runaspis, wakin kuti llullakorqanku. Ujnintaj Pedro karqa. Payqa Jesuspa 12 apostolesninmanta karqa. Imaraykuchus llullakusqanta qhawarina.

Jesusta presochaytawan, kuraj sacerdotej wasinman pusarqanku, chaupi tuta pasayñataj karqa. Pedroqa ni pi rikunallanta chay wasi patioman yaykorqa, nina qayllapitaj tiyakorqa. Uj sipas kamachitaj, Pedrota kʼanchaypi rikuytawan nerqa: “Qampis [...] Jesuswan purej kanki”, nispa. Paytaj mancharikuspa nerqa: “Mana payta rejsinichu”, nispa.

Chantá waj sipas kamachiñataj Pedrota rikuspa nerqa: “Kaypis nazareno Jesuswan kasharqa”, nispa. Pedrotajrí ujtawan llullakorqa. Uj chhikamantawan, wajkunañataj qayllaykuspa nerqanku: “Qampis paykunamanta kanki”, nispa.

Pedrotaj mancharikusqanrayku ujtawan llullakorqa. Nerqataj: “Manapuni rejsinichu chay runataqa”, nispa. Chay ratopacha gallo waqarqa. Jesustaj Pedrota qhawarerqa, paytaj Jesuspa nisqanta yuyarerqa: “Manaraj gallo waqayta, kinsa kutita ninki mana rejsiwasqaykita”, nispa. Chantá sonqo nanayta waqarikorqa. Arí, ¡mayta pesachikorqa!

¿Qanpis jinapi rikukuwajchu?... Escuelapi kashasqaykita yuyay. Compañerosniykeqa Jehovaj testigosninmanta parlashanku. Uj nin: “Paykunaqa mana banderata jatunchankuchu”. Ujtaj nin: “Cuartelmanpis mana rinkuchu”. Ujnintaj nin: “Mana Jesuspipis creenkuchu, chayrayku ni navidadtapis ruwankuchu”, nispa. Chantá ujnin compañeroyki, qhawarisuspa nisunki: “Qanpis chay religionmanta  kanki, ¿y?”, nispa. ¿Imatá ninkiman?...

Sumajta kutichinaykipaj, wakichikunayki tiyan. Pedroqa mana wakichisqachu kasharqa, chayrayku llullakorqa. Chaywanpis chay ruwasqanmanta mayta pesachikorqa, Diostaj perdonarqa.

Ananiasmantañataj parlarina. Payqa Jesuspa discipulonllataj karqa. Paypis warminwan khuska llullakorqa. Chaywanpis Diosqa, ni payta ni warminta perdonarqachu. ¿Imarayku? Qhawarina.

Jesús cieloman wicharisqanmanta 10 pʼunchayninman, Jerusalenpi 3.000 runas bautizakorqanku. Ashkhas, karu llajtasmanta Pentecostés fiestaman rerqanku. Jesuspa discipulosninman tukuspataj, astawan yachakuyta munaspa Jerusalenpi qhepakorqanku. Chayrayku Jesuspa wakin discipulosnin, paykunaman necesitasqankuta jaywanankupaj qolqenkuta apostolesman apaj kanku.

Ananiaswan, warmin Safirawan hermanosta yanapanapaj jallpʼankuta venderqanku. Ananiasqa vendesqan qolqemanta wakillanta apostolesman aparqa. Pedrotaj Diospa yanapanwan llullakushasqanta yacharqa. Chayrayku nerqa: “Qanqa mana runasmanchu llullakunki, astawanqa Diosman”, nispa. Ananiasqa Pedroj nisqanta uyariytawan, wañusqa wijchʼukorqa. Kinsa hora jinaman, Safirañataj yaykorqa, manataj yacharqachu imachus kasqanta. Chaywanpis llullakusqanrayku wañullarqataj.

¿Imatá yachakunchej? Cheqatapuni parlananchej kasqanta. Chaywanpis tukuy pantanchej, astawanraj wawa kashaspa. Jehová munakuwasqanchejta, Pedrota jina perdonawasqanchejta yachayqa mayta sonqochawanchej, ¿icharí?... Arí, mana llullakunachu tiyan. Llullakunchej chaytaj, Jehovaj perdonninta mañakuna. Pedropis chayta ruwarqa, Diostaj perdonarqa. Manaña llullakunapaj kallpachakusun chayqa, Dios perdonawasunchej.

^ párrafo 3 Kay yachaqanata, uj wawitawan leerishanki chayqa, kinsa puntitos rikhurejtin, tapuyman kutichinanta suyariy.