Moisés sutita uyarispa, ¿pimantataj yuyarikunki?

  • ¿Uña wawitamantachu, pitachus maman canastaman churaykuspa Nilo mayupi saqerqa?
  • ¿Qhapaj waynamantachu, pitachus Egiptota kamachejpa ususin wawanta jina uywakorqa, hebreo kasqantataj ni jaykʼaj qonqarqachu?
  • ¿Madianpi 40 watasta ovejasta michej runamantachu?
  • ¿Larwaj sachʼanejta Jehovawan * parlaj runamantachu?
  • ¿Egiptota kamachejman israelitasta kacharichinanta mañaj runamantachu?
  • ¿Wapuykachaj faraonman chunka ñakʼariykuna kananta willaj runamantachu?
  • ¿Israelitasta chʼin pampanejta pusaj runamantachu?
  • ¿Puka Qochata Diospa atiyninwan iskayman kichaj runamantachu?
  • ¿Israelitasman Diospa Chunka Kamachiykunasninta jaywaj runamantachu?

MOISESQA chay tukuy imasta ruwarqa. Chayraykuchá cristianos, judíos, musulmanes ima, Moisesta may jatunpaj qhawanku.

Arí, profeta Moisesqa Diospa atiyninwan tʼukuna imasta ruwarqa (Deuteronomio 34:10-12). Chaywanpis payqa, waj profetas jina, “noqanchej jina runalla” karqa (Santiago 5:17). Moisesqa noqanchej jinallataj chʼampaykunapi rikukorqa, chaywanpis tukuy chaykunata atiparqa.

¿Imaynatachus chayta ruwasqanta yachayta munawajchu? Kinsa kʼacha kaykunasninta qhawarina, imaynatachus pay jina ruwanata ima.

^ párrafo 7 Biblia nisqanman jina, Diospa sutenqa Jehová. Qheshwa Biblia nisqamanta, glosario nisqapi 320 paginanta qhawariy.