Ir al contenido

Ir al índice

¿Imaynatá familias kusisqas kawsakunkuman?

¿Imaynatá familias kusisqas kawsakunkuman?

 Bibliap yachachiykunasnin

¿Imaynatá familias kusisqas kawsakunkuman?

Kay yachaqanaqa, tapuykunasniykiman Bibliaykipi kutichiykunasta tarinaykipaq yanapasunqa. Munaptiykiqa Jehovamanta sutʼinchaqkunawan kay yachaqanata ukhunchayta atiwaq.

1. Tantasqalla kaqkuna, ¿imaraykutaq kusisqas kawsakunankupaq casarakunanku tiyan?

Kusikuyniyuq Dios, qhariwarmi kawsayta qallarichirqa. Chayta ruwasqanqa, familia kusisqa kawsakunanpaq, iskayninku parlarikunankupaq, wawasninkuta allinta uywanankupaq ima yanapan. Chantá Jehovaqa, juk qhari juk warmiwan suyup leyesninmanjina wiñaypaq casarakunankuta munan (Lucas 2:1-5). Puraqmanta jatunpaq qhawanakunankuta ima (Hebreos 13:4). Juk cristianoqa, qusan chayri warmin qhinchachakuptillan, divorciakuspa watiqmanta casarayta atinman. (Mateo 19:3-6, 9 leey.)

2. ¿Imatá qusa, warmi ima ruwananku tiyan?

Jehová, qharita, warmita ima ruwarqa, casarakuspa puraqmanta yanapanakunankupaq (Génesis 2:18). Qusa uma kasqanrayku, familiaman necesitasqanta qunan tiyan, Diosmantapis yachachinan tiyan. Warminta munakusqanrayku, warminpa allinninta maskʼanqa. Puraqmantataq munanakunanku tiyan, jatunpaqtaq qhawanakunanku tiyan. Juchasapas kasqankuraykutaq, perdonanakuyta yachananku tiyan, kusisqa kawsakunankupaq. (Efesios 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pedro 3:7 leey.)

3. Casarasqa kawsaypi chʼampay kaptin, ¿tʼaqanakunankuchu tiyan?

Casrasqa kawsaypi chʼampaykuna rikhuriptin, puraqmanta munakuyninkuta rikuchinakunanku tiyan (1 Corintios 13:4-6). Bibliaqa, qhariwarmi kawsaypi chʼampay rikhuriptin, chayta allinchanankupaq mana tʼaqanakunankutachu kamachin. Chaywanpis juk cristianoqa, mana aguantayta atinapaqjina chʼampay kaptillan tʼaqakuyta atinman. (1 Corintios 7:10-13 leey.)

  4. ¿Imatataq Dios wawaspaq munan?

Jehovaqa, wawas kusisqas kawsakunankuta munan. Chayraykutaq waynas kachkaptinku, kusisqas kawsakunankupaq yuyaychan. Chantapis tatasninkup yachayninwan, kawsayninkupi yachakusqankuwan ima yanapachikunankuta munan (Colosenses 3:20). Chantá Jehovaqa waynas, sipaskuna ima Payta yupaychanankupaq kallpachakuchkasqankuta jatunpaq qhawan. (Eclesiastés 11:9–12:1; Mateo 19:13-15; 21:15, 16 leey.)

5. ¿Imatá tatas ruwankuman wawasninku kusisqas kawsanankupaq?

Tatasqa, wawasninkuman mikhunata, wasita, pʼachata ima qunankupaq kallpachakunanku tiyan (1 Timoteo 5:8). Chantapis Diosta munakuyta, payjina ruwanankuta ima yachachinanku tiyan (Efesios 6:4). Tatas, Jehovata munakuptinkuqa, wawaspis kikillantataq ruwanqanku. Biblia nisqanmanjina yachachiptinkutaq, qhipaman allinta ruwanankupaq wawasninkuta yanapanqa. (Deuteronomio 6:4-7; Proverbios 22:6 leey.)

Wawasqa allinta ruwasqankumanta, allinta ruwanki ninata necesitanku. Chantapis wakin kutitaq mana allinta ruwasqankumanta kʼaminata, jasutʼinata necesitanku, ajinamanta mana ima saqra ruwaymanpis urmanqankuchu llakiypi mana rikukunankupaq (Proverbios 22:15). Jasutʼispapis mana sunqusninkuta nanachinachu tiyan, mana qʼinaqanankupaq. (Colosenses 3:21 leey.)

Jehovamanta sutʼinchaqkunaqa, tatasta wawasta ima yanapananpaq achkha librosta urqhunku. Chaykunataq Bibliamanta urqhusqa kanku. (Salmo 19:7, 11 leey.)

Astawan yachakuyta munaspaqa, kay ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? librop 14 yachaqananta leeriy. Kaytaqa Jehovamanta sutʼinchaqkuna urqhunku.