Ir al contenido

Ir al índice

Diosmanta imastachus Jesús yachachisqan

Diosmanta imastachus Jesús yachachisqan

 Diosmanta imastachus Jesús yachachisqan

“[Mana] pipis yachanchu pichus Tata kasqanta, manachayqa Churilla yachan, pimantajchus Churi rejsichiyta munan, chaypis.”(LUCAS 10:22)

NIRAQ runajina nacekuchkaptin Jesusqa, may chhika watastaña Tatanwan khuska kachkarqa (Colosenses 1:15). Tatanwan kachkaspataq, imaynatachus Tatan yuyasqanta, kʼacha kaykunasninta ima, allinta riqsirqa. Chayrayku Jallpʼapi kachkaspa, tukuy sunqu Tatanmanta runasman yachachirqa. Ñuqanchikpis Jesusjina Diosta allinta riqsiyta atisunman, Jesuspa yachachiykunasninta sumaqta ukhunchaspa.

Diospa sutin Jesusqa, tukuy runas Diospa sutinta riqsinankuta, sutintataq uqharinankuta ima, mayta munarqa. Jesuspa sutinqa, “Jehová Salvacionmin”, niyta munan. Chayrayku niraq wañuchichkaptinku, Tatanman juk mañakuypi jinata nirqa: “Paykunaman sutiykita rejsicherqani”, nispa (Juan 17:26). Arí, Jesusqa, yachachichkaspa Diospa sutintapuni uqhariq. Diospa sutinmanta mana yachachinmanchu karqa chayqa, ¿imaynatá runas Diosmanta chiqa kaqta, imachus sutin niyta munasqanta ima yachankuman karqarí? *

Jatun munakuynin Juk kutiqa, Diosmanta mañakuchkaspa Jesús nirqa: “Tatay, [...] manaraj kay pacha ruwasqa kashajtin, munakuwarqankiña”, nispa (Juan 17:24). Jesusqa janaqpachapi kachkaspa, Tatan Jehová may jatun munakuyniyuq kasqanta qhawarqa, chayrayku, tukuy runas Tatanpa munakuyninta jatunpaq qhawanankupaq sumaqta yachachirqa.

Jesusqa, Dios tukuy runasta mayta munakusqanta yachachirqa, nirqataq: “Diosqa chay jinatapuni kay pachapi kaj chhikata munakusqanrayku, uj kʼata Churinta qorqa. Ajinamanta pillapis paypi creejqa mana chinkayman renqachu, astawanqa wiñay kawsayniyoj kanqa”, nispa (Juan 3:16). Kay pʼitiqa, “kay pachapi kaj chhikata” nispaqa, kay pachapi kaq runasmanta parlachkan. Arí, Jehovaqa, mayta munakuwasqanchikrayku munasqa kʼata Churinta qurqa ñuqanchikrayku wañunanpaq. Ajinamanta wañuymanta, juchamanta ima kacharichiwarqanchik, aswan qhipaman wiñay kawsayta tarinanchikpaq. Diospa munakuynin imayna jatunpunichus kasqanta mana sutʼita entiendeyta atisunmanchu (Romanos 8:38, 39).

Chantapis Jesusqa, Jehová sapa juk kamachinta munakusqanta yachachillarqataq. Jesusqa, Tatanta juk michiqwan kikincharqa, pichus sapa juk ovejitanta mayta munakun paywan (Mateo 18:12-14). Chantapis, Jehová “mana munajtenqa, ni uj pʼisqetullapis jallpʼaman urmanchu”, nispa nirqa. Chantá nillarqataq: “Ajinallatataj, umaykichejpi chujchasniykichejpis tukuyninku yupasqa kashanku”, nispa (Mateo 10:29-31). Sapa juk pʼisqitumanta Jehová llakikun chayqa, ¿manachu sapa juk kamachinmanta astawanraq llakikunman? Chantá machkha chukchayuqchus kasqanchikta yachan chayqa, ¿manachu imatachus necesitasqanchikta, imachus llakichiwasqanchiktapis astawanraq yachallanmantaq?

Janaqpachapi kachkaq Tatanchik Rikunchikjina Jesusqa, Diospa kʼata Churin. Chayrayku Jesusqa, Diosmanta parlaspa achkha kutispi “Tatan” kasqanta nirqa. Sutʼincharinapaq Jesusqa, 12 watayuqllaraq templopi kachkaspa,  Dios ‘Tatan’ kasqanta nirqa (Lucas 2:49). Evangeliospitaq, Jehovamanta parlaspa “Tatay” rimayqa, yaqha 190 kutita rikhurin. Jesustaq yachachichkaspa, “Tataykichejta”, “Tatayku”, “Tataypa” nisqa rimaykunata achkha kutita uqharirqa (Mateo 5:16; 6:9; 7:21). Ajinamanta tukuy runas, juchasapas kaspapis, Jehová Diosman Tatankumanjina qayllaykuyta atisqankuta rikuchirqa.

Khuyakuyniyuq, perdonananpaq wakichisqa Jesusqa, juchasapa runas kasqanchikrayku Diospa khuyakuyninta necesitasqanchikta yacharqa. Chayrayku herencianta usuchiq waynamanta rikchʼanachinapiqa, Jehovata juk khuyakuq tatawan kikincharqa, pichus wawanta munakuywan japʼikapun juchallikusqanmanta pesachikuspa payman kutipusqantawan (Lucas 15:11-32). Arí, juchallikuptinchik Jehovaqa, khuyakuyninta rikuchinawanchikpaq, juchallikusqanchikmanta sunqunchikpi tumpitallatapis pesachikusqanchiktachus manachus allinta qhawan, imaraykuchus Payqa juchallikusqanmanta pesachikuqta chiqamanta perdonayta munan. Jesús nirqa: “Kayta niykichej: Ajinallataj aswan kusiy tiyan janaj pachapi uj juchasapa runaqa Diosman kutirikojtin, chay jisqʼon chunka jisqʼonniyoj mana juchayojkunamanta nisqaqa, pikunachus Diosman mana kutirikunankuchu kashan, chaykunamanta”, nispa (Lucas 15:7). ¿Manachu chayjina khuyakuyniyuq Diosman qayllaykuyta munanki?

Mañakusqanchikta uyarin Jesusqa, janaqpachapi kachkaspa, Tatan, chiqa sunqu kamachisninpa mañakuyninkuta uyarisqanta yacharqa, imaraykuchus ‘Payqa uyarin kamachisninpa mañakuyninkuta’ (Salmo 65:2). Chayrayku discipulosninman imaynatachus Diosmanta mañakunankuta yachachirqa, nirqataq: “Diosmanta mañakuspaqa, ama kutipakuspa ashkhata parlaychejchu”, nispa. Chantá Diospa munaynin “imaynachus janaj pachapi, ajinallatataj kay pachapipis” ruwakunanta, sapa pʼunchay imatachus necesitasqankuta, juchasninkuta pampachananta, juchaman urmaqta mana saqinanta ima Diosmanta mañakunankupaq yachachillarqataq (Mateo 6:5-13). Jesusqa, Jehová chiqa sunqu kamachisninpa mañakuyninkuta uyarisqanta sutʼita rikuchirqa (Mateo 7:7-11).

Chiqamanta nisunman Jesusqa, Tatanpa kʼacha kaykunasninmanta sutʼita yachachisqanta. Chaywanpis Jesusqa, Diospa Reinonmantapis runasman yachachillarqataq, imaraykuchus Diosqa chay Reinoniqta munayninta juntʼanqa.

[Sutʼinchaynin]

^ párr. 4 Hebreo simipi Biblia qillqakuchkaptin, Diospa sutin Jehová, yaqha qanchis waranqamanta astawan rikhurin. Éxodo 3:14 pʼitipi Diosllataq sutin imachus niyta munasqanta sutʼinchan, nintaq: “Noqa kani pichus kani chay”, nispa. Chaytaq, Jehová munayninta juntʼananpaq, tukuy ima munasqanman tukuyta atisqanta rikuchiwanchik. Chayrayku Diospa nisqan juntʼakunantapuni suyachkanchik.