Ir al contenido

Ir al índice

Kay tiempopi, ¿Diospa yanapayninwanchu unqusqasta sanoyachichkanku?

Kay tiempopi, ¿Diospa yanapayninwanchu unqusqasta sanoyachichkanku?

 Ñawiriqkuna yachayta munanku

Kay tiempopi, ¿Diospa yanapayninwanchu unqusqasta sanoyachichkanku?

Jehová Diosqa, may atiyniyuq kasqanrayku unqusqasta sanoyachiyta atin, kamachisninmanpis chay atiyta quyta atillantaq. Apostolespa tiemponpi Diosqa, espíritu santonniqta cristianosman unqusqasta sanoyachinankupaq atiyta qurqa. Chaymanta parlaspa apóstol Pablo jinata nirqa: “Diosqa rikuchin sapa ujman Espiritu Santo paykunapi kasqanta tukuypa allinnimpaj. Espiritu Santoqa wakinman yachay palabrasta qon, parlayta atinampaj, [...] wakinmantaj atiyta qon onqosqasta sanoyachinampaj [...], ujmantaj atiyta qon Diosmanta sutʼinchanampaj [...], ujmantaj atiyta qon imaymana parlaykunata parlanampaj” (1 Corintios 12:4-11).

Chaywanpis apóstol Pabloqa, Corinto llaqtamanta cristianosman kay 1 Corintios 13:8 pʼitipi jinata nirqa: “Diospa Palabranta sutʼinchayri tukukaponqa; waj parlaypi parlanapaj ateyqa manaña kanqachu; yachaykunapis tukukapullanqankutaj”, nispa.

Ñawpaq kaq siglopi Jesucristo, wakin discipulosnin ima, unqusqasta sanoyachirqanku. Chay tiempopi espíritu santoniqta unqusqasta sanoyachisqankuqa Diosta jatunchaq, chantá manaraq unaychu rikhuriq cristiana qutuchakuytapis Dios allinpaq qhawasqanta rikuchiq. Chaywanpis chay qutuchakuypi kaq cristianos allin sayasqa kaptinkuqa, iñiyninku, suyakuyninku, munakuyninku imallaña Diospa ñawpaqinpi allinpaq qhawasqa kasqankuta rikuchinan karqa (Juan 13:35; 1 Corintios 13:13). Chayrayku ñawpaq kaq siglop tukukuyninpaqqa, Diosqa kamachisninman manaña atiyta qurqachu paykunata allinpaq qhawasqanta rikuchinanpaq. *

Chaywanpis ichá qam tapukunki: “Jina kaptin, ¿imaraykutaq unqusqasta Diospa yanapayninwan sanoyachichkasqankumanta willaykuna uyarikunraq?”, nispa. Sutʼincharinapaq; juk kuti juk periodicoqa juk runamanta parlarqa, chay runaqa umanpi, riñonesninpi, tullusninpi ima, cancerwan unqusqa kasqanta nisqa, chantá, “Dios parlapasqanmantapacha” cáncer unquynin juk chhika pʼunchayninman chinkapusqanta, chay periodiconiqta sutʼinchasqa.

Kayjina willaykunata periodicospi ñawirispaqa, allin kanman kaykunata tapukunanchik: ¿Chay runa, unquynin chiqamantapuni chinkapusqanta rikuchiyta atinmanchu? ¿Doctores chay runap unquynin chinkapusqanta niyta atinkumanchu? Chiqamantapuni chay runa unquyninmanta sanoyakuptinpis, ¿Diospa yanapayninwan runas sanoyakuchkasqankutachu Biblia yachachin?

Kay kimsa kaq tapuypa kutichiyninta allin kanman yachananchik, imaraykuchus Jesucristo jinata nirqa: “Llulla profetasmanta allinta qhawakuychej [...]. Chay pʼunchaypeqa ashkhas niwanqanku: Señor, Señor. Manachu sutiykipi sutʼincharqayku, sutiykipitaj supaykunata qharqorqayku, sutillaykipitaj ashkha milagrostapis ruwarqayku?”, nispa (Mateo 7:15, 21-23).

Jesús kay pʼitispi nisqanqa, unqusqasta Diospa sutinpi sanoyachisqankuta niqkuna kanankuta rikuchin, chaywanpis Diosqa chay runasta mana allinpaqchu qhawan. Chay runaswan mana chʼawkiyachikunanchikpaq, Jehová Diosta sumaqta riqsinanchik tiyan, “cheqan yuyaywan[taq]” pikunachus Diospa munayninta ruwachkasqankuta reparananchik tiyan (Mateo 7:16-19; Juan 17:3; Romanos 12:1, 2, Qheshwa Biblia).

[Sutʼinchaynin]

^ párr. 5 Tukuynin apóstoles wañupusqankumantapacha, Diosqa manaña pimanpis unqusqasta sanoyachinanpaq atiyta qurqachu.