Ir al contenido

Ir al índice

 Wawasta yachachinapaq

Samuelqa, chiqan kaqtapuni ruwarqa

Samuelqa, chiqan kaqtapuni ruwarqa

¿MAYKʼAQLLAPIS rikurqankichu pillatapis saqra kaqta ruwachkapta? *... Samuel, chayta rikurqa. ¿Maypitaq chay mana allin ruwayta rikurqa? Siló llaqtapi, Diosta yupaychanapaq toldopi, maypichus mana suyawaqchu saqra ruwaykunata rikuyta. Qhawarina imaynamantachus 3000 wata ñawpaqta, Diosta yupaychanapaq toldo, Samuelpa wasin karqa.

Niraq Samuel paqarikuchkaptinqa, maman Ana, mayta wawayuq kayta munarqa. Chayrayku, payqa, Diosta yupaychanapaq toldoman rispa, Diosmanta juk wawata mañakurqa. Sunqun ukhullapi mañakuchkasqanraykutaq, simillan kuyuchkarqa. Chayrayku, kuraq sacerdote Eliqa, machasqa kasqanta yuyarqa. Chaywanpis, Ana, mana machasqa kasqanta sutʼinchaptinqa, Eli nirqa: “Israelpa Diosnintaj uyarisuchun chay tukuy mañakusqaykita”, nispa (1 Samuel 1:17).

Qhipan watanmantaq, Anaqa, Samuelta paqarichikurqa. Payqa, wawayuq kaspa may kusisqa kachkarqa, chayrayku qusan Elcanaman Samuel juk chhikanta wiñariptin, Diospa kamachin kananpaq, Diosta yupayachanapaq toldoman pusananta nirqa. Chayrayku, Samuel phichqa watitayuqjina kachkaptin, Anaqa Diosta yupaychanapaq toldoman pusarqa.

Chaypaqtaq, Eliqa, may machituña karqa, churisnintaq —Ofni, Finees ima— Jehovap contranta juchallikuchkarqanku. ¿Imaynamantá? ¡Diosta yupaychanapaq toldota waturikuq warmiswan, puñuykakapuq kanku! ¿Imatataq tatan ruwanan karqa?... Mana saqinanchu karqa wawasnin munasqankuta ruwanankuta, ¿icharí? Payqa, churisninta jasutʼinan karqa.

Samuelqa, Diosta yupaychanapaq toldollapitaq tiyakurqa, rikurqachá Elip churisnin ruwachkasqankutaqa. Samuel, ¿paykunajinachu kanman karqa?... Mana. Samuelqa, tatasninku yachachisqankumanjina, chiqan kaqta ruwachkallarqapuni. Jehová Diostaq, tukuy chay saqra ruwaykunata rikuchkarqa.  May phiñasqataq, kachkarqa, chayrayku Elip familianta astawanpis churisninta castigananmanta willananpaq, profetanta kacharqa (1 Samuel 2:22-36).

Chaykamataq, Samuelqa, Diosta yupaychanapaq toldopi, Eliwan khuska Diosta servichkallarqapuni. Juk chʼisi puñuchkaptin, Samuelqa, sutinta waqyachkasqanta uyarirqa. Eli waqyachkasqanta yuyaspataq, usqhayllata payman rirqa, chaypitaq Eliqa, mana pay waqyachkasqanta nirqa. Juk kutitawan kikillantaq karqa. Kimsa kutipitaq, Eli, Jehová Dios Samuelta waqyachkasqanta repararqa. Chayrayku, Samuelta ajinata kutichinanta nirqa: “Parlallay [Jehová] Dios, kay kamachiykeqa uyarishasunki”, nispa. Samueltaq, kasukuspa kikinta kutichirqa, Jehovataq, paywan parlarqa. ¿Imatá ninman karqarí?...

Diosqa, Elip familianta castigananta Samuelman nirqa. ¡Tʼukuriy! Qʼayantinqa, Samuel manchachikuchkarqa, Eliman Dios nisqanmanta willaytaqa. Chaywanpis, Eliqa, ajinata nirqa: “Mana uj chhikanta pakarispa willariway”, nispa. Chayrayku Samuelqa, chay ñawpaq profetajina, Jehovap nisqanta Eliman willarqa. Paytaq, ajinata Samuelman kutichirqa: “Payqa Tata Diospuni. Ruwachun payqa imatachus munasqanta”, nispa. Mana unayninmantaq, Ofni, Finees ima, wañuchisqas karqanku, Elipis wañupullarqataq (1 Samuel 3:1-18).

Chaykamataq, ¿imatá Samuel ruwachkarqa? Payqa, ‘wiñachkarqa, Jehová Diostaq, yanapachkarqa’. Chaymantataq, Samuelqa maqtʼayarqa. Chiqan kaqta ruway, ¿atikullanmanchu karqa, wakkuna mana chayta ruwaptinkupis?... Mana. Chaywanpis, payqa, wañunankama Jehovaman chiqa sunqu karqa (1 Samuel 3:19-21).

Qamrí, ¿Samueljinachu kawaq? ¿Chiqan kaqta ruwallankipunichu? Biblia, tatamamayki ima, yachasisusqankuta, ¿kasukullankipunichu? Kasukullankipuni chayqa, mana tatamamallaykitachu kusichinki, manaqa Jehová Diosninchiktapis.

^ párr. 3 Kay yachaqanata, juk wawawan ñawirichkanki chayqa, kay puntitos [...] rikhuriptin, chay tapuyman kutichinanta suyariy.