Ir al contenido

Ir al índice

 Tatasmanta wawasman

Timoteo: wakichisqapuni karqa tukuy sunqu Diosta yupaychananpaq

Timoteo: wakichisqapuni karqa tukuy sunqu Diosta yupaychananpaq

“¿WAKICHISQACHU kachkanki?” pillapis ajinata tapurisuqqa ichá yachayta munarqa clasesta pasanaykipaq librosniykita apachkasqaykitachus manachus, chayri yachaqanastapis ñawirisqaykitachus manachus. Kunantaq qhawarisunchik Timoteo Diosta yupaychananpaq sumaq wakichisqa kasqanmanta.

Timoteo tukuy sunquwan Diospaq llamkʼaq. ¿Yachankichu chay imatachus ninayasqanta?... Maypachachus Timoteota Diosta yupaychananpaq waqyarirqanku chaypacha, ñawpa tiempopi Diosninchikpa juk kamachinjina nirqa: “¡Kaypi ka[chka]ni!, noqata kachaway”, nispa (Isaías 6:8). Tukuy sunqu Diospaq llamkʼananpaq, wakichisqa kasqanrayku Timoteoqa, kusisqa kawsakurqa. ¿Imaynachus chay kasqanta yachariyta munankichu?...

Timoteoqa Listra llaqtapi nacikurqa, chay llaqtaqa Jerusalenmanta karupiraq karqa. Chantapis abuelan Loida, maman Eunice ima, Bibliamanta sumaqta yachakuq kanku, Timoteotataq wawitamantapacha allinta yachachirqanku (2 Timoteo 1:5; 3:15).

Apóstol Pablowan, Bernabewan ima, ñawpaq kutillaraq Diospa Reinonmanta Listra llaqtaman willaq rirqanku, ichá chaypacha Timoteoqa waynuchitullaraq karqa. Chantá ichapis chaypachallataq Abuelan, maman ima, cristianasman tukurqanku. ¿Yachayta munankichu ima chʼampaykunatachus chay llaqtapi Pablowan Bernabewan atipasqankuta? ... Chay llaqtapi cristianosta chiqnikuqkunaqa Pablota rumiwan mayta chʼanqaykurqanku parti wañusqata saqinankukama, wañusqantaña yuyaspataq chay llaqtamanta qhatataspa urqhurqanku.

Pikunachus Pablop yachachisqanpi creeqkunataq, payman qayllaykurqanku, paytaq sayarikurqa. Kʼayantintaq Pablowan, Bernabewan ripusqanku, manaraq unayninmantaq Listra llaqtaman kutimullasqankutaq. Chay kutipitaq Pabloqa Listramanta cristianosman nirqa: “Noqanchejqa tukuy imasta ñakʼarinanchejpuni tiyan, Diospa reinonman yaykunanchejpaj”, nispa (Hechos 14:8-22). ¿Chaywan imatachus niyta munachkasqanta yachankichu? ...Wakkuna Diosta yupaychaqkunaman churanakunankuta niyta munachkarqa. Chantá apóstol Pablo, Timoteoman qillqarqa: “Cristo Jesuspi tukuy  cheqanta kawsayta munajkunaqa [...] qhatiykachasqapuni kananku tiyan”, nispa (2 Timoteo 3:12; Juan 15:20).

Listra llaqtamanta lluqsimuytawantaq Pablowan Bernabewanqa, wasinkuman kutipurqanku. Pisi pʼunchaymantaq Pabloqa, Silasta akllarqa paywan rinanpaq, iskayninkutaq kutirqanku maymanchus Pablo rirqaña chayman hermanosta kallpacharimunankupaq. Listraman chayasqankutawantaq, Timoteoqa maytachá kusikurqa Pablota watiqmanta rikuytawanqa, astawanraqchá kusikurqa paykunawan rinanpaq Pablowan Silaswan niptinkuqa. Payqa paykunawan rinanpaq wakichisqa kachkarqa, tukuy sunqutaq chayta ruwarqa (Hechos 15:40–16:5).

Kimsantinkutaq karu ñanta purirqanku, chanta barcopi rirqanku. Barcomanta uraykuytawantaq chakipi Tesalonicaman (Grecia) rirqanku. Chay llaqtapitaq achkha runasqa cristianosman tukurqanku, chayraykutaq wakin runasqa mayta phiñakurqanku uqharikurqankutaq. Pablop, Silaspa, Timoteop kawsaynin ima peligropi kachkarqa chayrayku Bereaman ripurqanku (Hechos 17:1-10).

Pabloqa llakisqa kachkarqa, Tesalonicapi manaraq unaychu bautizakuqkunamanta, chayraykutaq Timoteota watiqmanta chayman kacharqa. ¿Yachankichu imaraykuchus kachasqanta? Astawan qhipaman Pablo, Tesalonicamanta cristianosman sutʼincharqa, paykunata kallapachananpaq, mana llakisqa kanankupaq sunquchananpaq, Timoteota kachasqanta. ¿Imaraykutaq Pablo Timoteota chay llaqtaman kacharqa waynallaraq kachkaptin, kawsaynin peligropi kananta yachachkaspapis?... Imaraykuchus saqra runasqa mana anchata Timoteota riqsirqankuchu, Timoteotaq rinanpaq wakichisqa karqa. Chaywanpis Timoteoqa mayta kallpachakunan karqa. ¿Imaynatataq Timoteota rirqa? Timoteoqa maypichus Pablo kachkarqa chayman kutispa, willarqa Tesalonicamanta cristianos chiqa sunquwan Diosta yupaychachkallasqankutapuni, chayrayku Pablo Tesalonicamanta cristianosman qillqarqa: “Creesqaykichejmanta uyarisqaykurayku may sonqochasqa karqayku”, nispa (1 Tesalonicenses 3:2-7).

Timoteoqa chunka watata Pablota yanaparqa. Chaymanta Pabloqa Roma llaqtapi carcelpi wisqʼasqa karqa. Timoteotaq wisqʼasqa kasqanmanta lluqsimuytawanpis Pablowan qhipakurqa. Wisqʼasqa kachkaspa Pabloqa filipensespaq Timoteowan juk cartata qillqachirqa. Pay nirqa Timoteota kachananta, mana pitapis payjina chiqa sunquwan Diosta yupaychaqta riqsisqanrayku (Filipenses 2:19-22; Hebreos 13:23).

¡Maytachá Timoteoqa kusikurqa Pablo nisqanta uyarispaqa! Chiqamanta Pabloqa, Timoteota munakurqa, imaraykuchus Timoteoqa wakichisqapuni karqa tukuy sunqu Diospaq llamkʼananpaq. Suyayku qampis ajina wakichisqa kanaykita.