Ir al contenido

Ir al índice

Diospa yachayninqa ruwasqasninpi rikukun

Diospa yachayninqa ruwasqasninpi rikukun

 Diospa yachayninqa ruwasqasninpi rikukun

“Pay yuyaychawanchej, yachachiwanchejtaj, animalesmanta, pʼisqosmantapis aswan yachayniyoj kananchejpaj.” (JOB 35:11)

PʼISQITUSPA, ruwasqankuqa tʼukunapaqjina. Pʼisqitusqa, phawachkaspa muyurinku wak imasta ima ruwanku, chayrayku avionta ruwaqkunaqa envidiakunku, chantapis wakin pʼisqitusqa, jatun mama quchap patanta, maymanchus chayanankukama, may chhika karusta phawanku.

Pʼisqitusqa, takiyninkuwan, chʼaqwasqankuwan, parlapanakunku. Chaytaq Ruwaqninku may yachayniyuq kasqanta rikuchillantaq. Chaykunamanta wakinta qhawarina.

Takisqankuwan waqyanakunku

Wakin pʼisqitusqa, manaraq runtumanta lluqsimuchkaspa, ñapis parlapanakunkuña. Pʼisaqamanta yachakuna. Pʼisaqaqa, uqllananpaq pusaq runtuta churan, sapa pʼunchay juk runtuta churan. Churasqanmantapachachus, irpasnin kikinta wiñayta qallarinkuman, tukuyninku pusaq pʼunchaypi runtumanta lluqsinkuman. Jina kaptintaq, pʼisaqaqa mana allinta irpitasninta uywayta atinmanchu, nillataq puchuq runtusninta uqllayta atinmanchu. Chaywanpis, pʼisaqap irpasninqa, suqta horaspi tukuyninku runtumanta lluqsinku. ¿Imarayku jinata runtumanta lluqsinku? Kaymanta yachaqkuna niwanchik: Pʼisaqap irpitasninqa, runtu ukhupi kachkaspa parlapanakunkuña, jukmanta juk runtumanta lluqsinankupaq.

Chantapis, tukuy laya pʼisqituspi, urqu pʼisqitus kaqkuna, china pʼisqitusta maskʼachkaspa, takinku. Arí, sapa layamanta pʼisqitus jukjinata takinku, chaytaq parlayniyuqpis kankumanjina, chantapis chay takiyninkuqa, china pʼisqitusta layanmanta urqu pʼisqitusta riqsinankupaq, yanapan.

Pʼisqitusqa, sutʼiyamuchkaptin jinataq chharpuyaykuchkaptin astawan takinku, chay horaspi takispataq allinta ruwanku, imaraykuchus chay horastaqa, mana ancha chʼaqway kanchu. Kay científicos nisqankumanjina, pʼisqitus khuskan pʼunchay chayniqta takisqankumanta nisqaqa, sutʼiyamuchkaptin jinataq chharpuyaykuchkaptin takisqanku, iskay chunka kutijina aswan sumaqta uyarikun.

 Urqu pʼisqitus jinallataq china pʼisqitus, tukuy imaymana chʼaqwaykunawan waqyanakullankutaq. Tʼukurinapaq, pinzones nisqa pʼisqitus, jisqʼun layamanta waqyanakuyta yachanku. Phawaykachachkaptinku mikhuykunanpaq ima animalpis qayllaykuchkaptinku, willanakunankupaq chʼaqwarinku, pampapi willanakunankupaqtaq wakjinamantataq chʼaqwarinku.

Juk jatun regalo

Pʼisqituspa ruwasqankupiqa, tʼukunapaqjina jatun yachay rikukun. Chaywanpis, runaspa parlayninwan kikinchaptinchik, pʼisqituspa parlayninkuqa, may pisi. Job 35:11 nisqanmanjina, Diosninchikqa, “pʼisqosmantapis aswan yachayniyoj kananchejpaj”, ruwawanchik. Runalla, imachus yuyayninpi kasqanta, parlayta atinchik.

Animalesmanta nisqaqa, wawasqa wakichisqajina kanku, tukuy laya parlaykunata yachakunankupaq. Kay American Scientist revista, jinata nin: “Juchʼuy wawasqa, tatasninku manapis paykunata parlapaptinku, sapankumanta parlayta yachakuyta atinku; luqtʼu, mana parlayta yachaq ima, wawaspis, wasinkupi mana yachachiptinkupis, paykuna atisqankumanjina señaswan parlayta yachakunku”.

Imatachus yuyasqanchikta, munasqanchikmanta ima, simiwan chayri señaswan parlayqa, chiqamantapuni Diospa may sumaq regalon. Chaywanpis, paywan mañakuypi parlayta atisqanchikqa, aswan sumaq regaloraq. Jehová Diosninchiktaq, paywan parlanachikpaq waqyawanchik. Biblia nin: “Ama imamantapis phutikuychejchu, astawanqa Diosmanta mañakuspaqa, imatachus munasqaykichejta mañakuychej, tukuy imamanta graciasta qospallapuni”, nispa (Filipenses 4:6).

Ima llakiypipis tarikuptinchik, Jehovaqa, jatun yachayninta Bibliapi maskʼananchikta munan. Mana chayllachu, Bibliap nisqanmanjina ruwananchikpaq, yanapawanchik. Bibliata qillqaqkumanta, jukninqa, jinata niwanchik: “Sichus mayqellampis qankunamanta pisi yachayniyoj kanman chayqa, Diosmanta mañakuchun. Diostaj chay yachayta payman qonqa, imaraykuchus Diosqa tukuyman qon mana michʼakuspa, chay mañakusqanmanta mana rimaspalla”, nispa (Santiago 1:5).

¿Imata ruwanaykipaqtaq, kaykunata yachakusqayki tanqasunki?

¿Imatá yuyanki pʼisqituspa takiyninta uyarispa, chayri wawa parlayta qallarichkaptin? ¿Rikunkichu Diospa ruwasqanpi, may jatun yachayninta?

Salmista David imayna ruwasqachus kasqanmanta tʼukurirqa, chaytaq Diosman jinata ninanpaq tanqarqa, pay nin: “Jatunchayki, imaraykuchus tʼukunapaqjina ruwawarqanki, ruwasqasniykiqa, tʼukunapaqjinapuni kanku, chaytataq sumaqta yachani” (Salmo 139:14, NM). Diospa ruwasqasninpi, paypa jatun yachaynin rikukun. Chaymanta yachakuyqa, Dios palabranniqta sumaqta kawsananchikpaq yuyaychawasqanchikpi, astawan atienekunanchikpaq, yanapawasun.

[5 paginapi sutʼinchaynin]

Parlayta atisqanchikqa, Diospa regalon

[4 paginapi maymantachus foto urqhukusqan]

© Dayton Wild/Visuals Unlimited