Ir al contenido

Ir al índice

¿Imatataq aswan qhipapaq suyakunchik?

¿Imatataq aswan qhipapaq suyakunchik?

 ¿Imatataq aswan qhipapaq suyakunchik?

¿IMARAYKUTAQ KAY TAPUYMAN KUTICHIYTA MASKʼANANCHIK TIYAN? Runaqa, imatachus aswan qhipapaq suyakusqanmanjina kawsan. Mana aswan qhipapaq suyakuyniyuq kaqkunataq kanku ichapis ninku: “mikhuna ari, ujyanataj, imaraykuchus qʼaya wañupusunchej”, nispa (1 Corintios 15:32). Chay yuyayqa, mikhuyllaman chayri ukyayllaman runasta tanqan, manataq sunqu tiyasqa kawsayta apamunchu.

Runap kamachiynin, allin kawsayta apamunanta suyakuyqa, qhasi mana kaqlla. Chantapis, mana jaykʼaqjina, kawsanapaq samay, yaku, Jallpʼa ima, may chʼichichasqa, kachkan. Jinallataq guerra nuclear nisqa, atentados terroristas nisqa ima, kananmanta uyarikullanpuni. Jallpʼantinpitaq, achkha runas unqunku, wakchayanku ima. Jina kaptinpis, allin kawsay kananta suyachkanchik.

Ñuqanchikqa, imaynachus aswan qhipanman kawsay kananmanta, mana niyta atinchikchu, Jehová Diostaqrí jinata nin: “Qallariymantapacha qhepaman imaschus kananmanta willani. Noqaqa unaymantapacha willani, manaraj imapis kashajtin. Noqaqa nini: Noqaj wakichisqayqa juntʼakonqapuni” (Isaías 46:10). Chayrayku, ¿imatá Jehová, imachus aswan qhipaman kananmanta niwanchik?

¿Imatá Biblia yachachin?

Jehovaqa, mana saqinqachu Jallpʼata chʼichichanallankutapuni, nitaq chaypi kawsaqkuna llakiypi tukukunankutapis. Biblia nisqanmanjina Diosninchikqa, ‘kay pachata phiriqkunatapis tukuchinqa’ (Apocalipsis 11:18). Chantapis Reinonniqta kay Jallpʼapi tukuy ima ñakʼariyta chinkachinqa, qallariypijinataq allin kawsay kanqa (Génesis 1:26-31; 2:8, 9; Mateo 6:9, 10). Kay urapi Bibliamanta pʼitikuna, imachus juk chhika tiempomantawan tukuypaq kananmanta parlan.

Daniel 2:44: “Chay reykuna kamachishajtinku, janaj pachapi kaj Dios uj reinota sayarichenqa, chaytaj mana jaykʼajpis chinkachisqachu kanqa, manataj mayqen reinopis payta atipanqachu. Tukuynin waj reinosta tukuchenqa, chay atipaj reinotajrí wiñaypaj sayanqa.”

Salmo 46:8, 9: “Jamuychej, Tata Diospa tʼukuna ruwasqasninta qhawaychej, imaraykuchus kay pachata Tata Dios chʼin pachata saqerqa. Tukuy kay pachapi chʼajwasta chʼinyachin. Maqanakuna flechasta, tʼojsina lanzastapis  pʼakiran, caballoswan aysana carretastataj rupharachin.”

Isaías 35:5, 6: Chaypacha ciegospis rikuyta atenqanku, joqʼaraspa ninrisninkupis kicharisqa kanqa. Cojosqa tarukas jina phinkiykachanqanku; opapis kusiywan takirenqa. Chʼin pampapi yakus phullchimonqa, chʼin jallpʼapitaj correshaj yakus kanqa.”

Isaías 65:21, 22: “Chaypi wasista ruwakuspa, tiyakonqanku. Uva huertasta churanqanku, poqoynintataj mikhonqanku. Wasistaqa mana wajkunalla tiyakunankupajchu ruwanqanku, jinallataj uva huertastapis mana wajkuna mikhunankupajchu churanqanku.”

Juan 5:28, 29: “Hora chayamonqa, chaypachataj tukuy pʼampasqa kajkunaqa Runaj Churimpa parlasqanta uyarenqanku [kawsarimunqankutaq]”.

Apocalipsis 21:3, 4: “Diostaj paykunaj Diosninku kanqa. Payqa tukuy waqayta ñawisninkumanta pichanqa, manañataj wañuy kanqachu, nitaj waqaypis, nitaj qhapariypis, nitaj nanaypis, imaraykuchus ñawpaj kaj imasqa manaña kanqachu, nispa.”

¿Imaraykutaq Bibliap yachachisqan sunqu tiyaykuyta quwanchik?

Kay pʼitikunapi nisqanqa, ichapis mana creenapaqjinachu kanman. Chaywanpis, Diosninchik kayta juntʼananta niwanchik. Paytaq, ‘mana jaykʼaq llullakunchu’ (Tito 1:2).

Diospa nisqanpi atienekunki, kamachisqanmanjinataq kawsanki chayqa, ñakʼariypi kaspapis, sunqu tiyasqa kawsanki. Maqanakuykuna, wakchayay, unquykuna, machuyay ima, kaptinpis kusisqallapuni kawsakunki. ¿Imaraykutaq? Imaraykuchus Diospa Reinon tukuy kay ñakʼariykunata, chinkachinqa.

¿Imaynatá qampis chayjina suyakuyniyuq kawaq? ‘Yuyayniykipi musuqyachisqa kaspa’, chantapis imachus ‘kʼacha, Diosta kusichisqanta juntʼaspa’ (Romanos 12:2). Ichapis Diospa nisqan chiqapuni kasqanmanta, astawan yachayta munanki, chayrayku allin kanman Bibliata astawan ukhunchanayki. Imaptinchus chay ruwaylla sunqu tiyaykuyta qusunqa.

[6, 7 paginaspi dibujos/fotos]

¿Imatá Biblia, imachus aswan qhipaman kananmanta niwanchik?

Isaías 35:5

Isaías 35:6

Juan 5:28, 29