Ir al contenido

Ir al índice

¿Yuyarikunkichu?

¿Yuyarikunkichu?

¿Kay killasmanta Torremanta Qhawaj revistasta leerqankichu? ¿Kay tapuykunaman kutichiyta atiwajchu?

¿Imastaj juicio pʼunchaypi chinkanqa?

Kay pachamanta gobiernos, guerras, ñakʼariykuna, llulla religiones, sajra runas ima (1/5, páginas 3-5).

¿Pimantataj Ezequiel libro parlashan Magogmanta Gog nispa?

Magogmanta Gogqa mana Satanaschu. Manchay ñakʼariy tiempo qallarisqantawan Diospa llajtanta chinkachinankupaj sayaykoj uj qotu ujchasqa naciones kanku (15/5, páginas 29, 30).

¿Ima sojta imastaj yanapawasun machuyapusqanchejman jina kusisqa kanapaj?

Biblia nin: 1) llampʼu sonqo kanata, 2) allin yuyayniyoj kanata, 3) kusisqas kanata, 4) wajkunaman qorikuyta yachanata, 5) kʼacha kanata, 6) graciasta qonata ima. Kaykunata rikuchisunchej chayqa machuyapusqanchejman jina kusisqallapuni kasunchej (1/6, páginas 8-10).

¿Imaynatá Jesuspa milagrosnin khuyakuyniyoj kasqanta rikuchin?

Jesusqa Caná llajtapi uj casarakupi kashaspa sojta pʼuñu yakuta (380 litrosta) sumaj vinoman tukucherqa. Waj kutipitaj 5.000 runasmanta astawan runasman mikhucherqa (Mat. 14:14-21; Juan 2:6-11). Iskaynin kutispitaj Tatan jina khuyakuyniyoj kasqanta rikucherqa (15/6, páginas 4, 5).

¿Imaraykú yachanchej juchasapas kaspapis Diosta kusichiyta atisqanchejta?

Job, Lot, David, Diospa waj kamachisnin ima pantarqanku. Jinapis Diosqa paykunata allinpaj qhawarqa tukuy sonqo kasukuyta munasqankurayku. Chay runasqa rikucherqanku pesachikusqankuta, kausayninkuta allinchayta munasqankuta ima. Noqanchejpis kikinta ruwasunman (1/7, páginas 12, 13).

Llulla religiones chinkachisqa kajtinku, ¿chaypi tukuy kajkunachu chinkachisqa kanqanku?

Manasina. Zacarías 13:4-6 versiculosqa rikuchin religionta kamachejkunamanta wakin, chay llulla religionespi ni jaykʼaj kasqankuta ninankuta (15/7, páginas 15, 16).

¿Imaraykú Barac sapallan maqanakuyta munarqa Débora paywan kashajtinpis?

Baracqa Diospi creeyniyoj karqa. Chayrayku Diosmanta armasta mañakunanmantaqa, Diospa sutinpi parlaj paykunawan rinanta, payta, soldadosninta ima kallpachananta ima munarqa (Jue. 4:6-8; 5:7) (1/8, página 13).

¿Imaspitaj uj cristiano tʼukurinan tiyan?

Diospa ruwasqasninpi, Bibliapi, mañakuypi, noqanchejta Dios munakuwasqanchejrayku wawanta qosqanpi ima (15/8, páginas 10-13).

Uj soltero cristiano, ¿Diospa leyninta mana pʼakinanpaj pikunawantaj mana masichakunanchu tiyan?

Tukuywan kʼacha kayta munaspapis, Jehovata mana kasukojkunawan mana masichakunanchu tiyan (1 Cor. 15:33) (15/8, página 25).

¿Imaraykú Pedroj creeynin pisiyarqa, imataj watejmanta creeyniyoj kananpaj yanaparqa?

Pedroqa sinchʼi creeyniyoj kasqanta rikucherqa yaku patata Jesusman rispa (Mat. 14:24-32). Chaywanpis sinchʼi wayrata rikuspa mancharikorqa, yakuman chinkaykoj jinaña kashaspataj Jesuspa yanapayninta mañakorqa (15/9, páginas 16, 17).

Hechos 28:4 nin Malta churumanta runas apóstol Pablo runa wañuchi kasqanta yuyasqankuta. ¿Imaraykú ajinata yuyarqanku?

Pablota uj katari khaniykojtin, justiciaj diosnin Dike sutiyoj castigasqanta yuyasqankurayku (1/10, página 9).

¿Imatá yachakunchej Marta waj ruwanaspi musphashasqanmanta?

Uj kuti Martaqa mikhunata wakichiypi musphasharqa. Jesustajrí yachachisqanta María uyarisqanrayku aswan walej kajta ajllakusqanta nerqa. Noqanchejpis Jehovata tukuy sonqo sirvinapaj ni ima jarkʼanawanchejpaj kallpachakuna. (15/10, páginas 18-20).