Ir al contenido

Ir al índice

Jehová yanapasunanpi atienekuy

Jehová yanapasunanpi atienekuy

“Tukuy sonqo niyta atinchej: Señorqa yanapawajniy, manataj manchachikusajchu.” (HEB. 13:6.)

1, 2. ¿Ima chʼampaykunapitaj rikukunku waj suyumanta kutinpojkuna? (Patapi kaj dibujota qhawariy.)

EDUARDO * nin: “Karu llajtapi kashajtiy uj sumaj llankʼayniyoj karqani, sumajtataj ganakoj kani. Jehovaj testigosninwan Bibliamanta yachakuyta qallarispataj, familiaywan khuska kanayta, paykunaman Diosmanta yachachinay kasqanta ima repararqani. Chayrayku wasiyman kutinporqani”, nispa (Efe. 6:4).

2 Jehovaqa, tatas familianwan khuska kanankuta munan, chaytataj Eduardo yacharqa. Ñaupaj yachaqanapi parlarerqanchej Lilianamanta, Eduardoqa pay jina chʼampayniyojllataj karqa. Wajcha suyupi tiyakusqanraykutaj, warminta, wawasninta uywananpaj mayta kallpachakunan karqa. ¿Ganakusqan qolqe killantinpaj alcanzanmanchu karqa? Qotuchakuymanta hermanos, ¿imaynallamantapis yanapayta atinkumanchu karqa?

FAMILIAYKITA DIOSWAN ALLINPI KANANPAJ YANAPAY

3. Tatas, wawasninkuwan mana khuskachu kajtinku, ¿imaspitaj wawas rikukunkuman?

3 Eduardo nin: “Wawasniytaqa munakunayta, yuyaychanayta necesitashajtinkupuni saqerparerqani. Nitaj Bibliata leeripunaypaj, munarikunaypaj, khuska kanaykupaj, Diosmanta mañakunaykupaj  ima paykunawanchu kasharqani”, nispa (Deu. 6:7). Kuraj wawan Ana nin: “Tatay karu llajtapi kashajtin, mana piniyoj jina karqani. Wasiykuman kutinpojtintaj mana rejsisqa runata jina qhawarqani, imaynachus kasqanta mana yachasqayrayku”, nispa.

4. ¿Imaraykutaj uj tata ruwayninta mana juntʼayta atillanchu waj suyuman ripuspa?

4 Ashkha tiempota uj tata waj suyupi kaspa imatachus Dios tatasman kamachisqanta mana juntʼayta atillanqachu. Eduardoj warmin Rubí nin: “Qosay karupi kashajtenqa wawasniypaj tatataj, mamataj karqani. Noqa wasiypi ima ruwakunantapis nej kani. Qosay kutinpojtintaj, cristiana warmisman Dios kamachisqanman jina payta jatunpaj qhawayta mana atillarqanichu. Kunanpis kallpachakunallaypuni tiyan”, nispa (Efe. 5:22, 23). Eduardo nin: “Wawasneyqa, imata ruwanankupajpis warmillayta tapoj kanku. [...] Dios kamachisqanman jina familiayta uywanaypajtaj kallpachakunay karqa”, nispa. Eduardowan, warminwanqa repararqanku, imallapajpis ujchasqas kananku kasqanta.

5. 1) ¿Imatataj Eduardo ruwarqa familianwan khuska kananpaj? 2) ¿Imatataj chayta ruwasqanwan tarerqa?

5 Eduardoqa, sumajta yacharqa familian Dioswan allinpi kasqanta kallpachananta, familianwan khuska kananta ima. Nintaj: “Wawasniyman parlayniywan, ruwayniywan ima, cheqa kajmanta yachachiyta munarqani. Mana simillamantachu Diosta munakusqayta rikuchiyta munarqani, manaqa ruwasqaywan”, nispa (1 Juan 3:18). Eduardota chay ruwasqanmanta, ¿Jehová bendicerqachu? Ana nin: “Tatay sumaj tata kananpaj, munakunawaykupaj kallpachakusqanqa, qotuchakuypi sumajta yanapakusqanpis mayta kusichiwarqa. Kay sajra pachaqa, Jehovamanta karunchayta munawarqayku, tatasniy cheqa kajpi sinchʼita sayasqankutaj yanapawarqayku paykuna jina ruwanaykupaj. Tatayqa, ni jaykʼaj saqerparinawaykuta niwarqayku, nisqantataj juntʼarqapuni. Saqerpariwaykumanchus karqa chayqa, ichá mana Diospa llajtanpichu kashayman karqa”, nispa.

QANPIS JUCHAYOJ KASQAYKITA REPARAY

6. Balcanes nisqa maqanakuy kashajtin, ¿imatataj ashkha tatas repararqanku?

6 Balcanes nisqa maqanakuy kashajtin, chay cheqamanta Jehovaj ashkha testigosnenqa mana llankʼaj rerqankuchu. Wasinkupi qhepakusqanrayku wawasninkuwan pujllarikorqanku, Bibliamanta yachakorqanku, parlarikorqanku ima. ¿Imata chaymanta yachakunchej? Qolqemanta, regalosmanta nisqaqa, wawasqa necesitanku tatasninkuwan kayta. Chayrayku Biblia nisqanman jinaqa, tatas wawasninkuta yachachejtinku, tiempochakojtinku ima, may sumaj rin (Pro. 22:6).

7, 8. 1) ¿Imata nispataj wakin tatas pantanku? 2) ¿Imaynatá tatas wawasninkuta yanapankuman mana llakisqallapuni kanankupaj?

7 Karu llajtamanta tatas kutimojtinku, wawasqa tatasninkupaj phiñakunku, qhesachankutaj. Chayta rikuspataj tatasqa, wawasninkuman niyta yachanku: “¿Imaraykutaj jina kashanki, qanrayku llankʼamushajtiyri?”, nispa. Tatasqa mana reparankuchu ripusqankurayku wawasninku sonqo nanasqas kashasqankuta. Ajinapi rikukuspa, ¿imatá ruwawaj?

8 Jehovamanta yanapata mañakuy familiaykita entiendenaykipaj. Chantapis wawasniyki llakisqa kanankupaj qanpis juchayojllataj kasqaykita reparay. Sonqomantapachataj pesachikusqaykita niy. Ujchasqa kanaykichejpaj sapa pʼunchay kallpachakushasqaykita rikuspaqa, nisqaykipi familiayki creenqa. Pacienciakunki, kallpachakullankipuni chayqa, ichá familiayki watejmanta munakusonqa, jatunpajtaj qhawasonqa.

 FAMILIAYKITA YANAPAY

9. ¿Imaraykutaj cristianos mana qhapajyanankupunichu tiyan familiankuta yanapanankupaj?

9 Apóstol Pablo nisqanman jina, machitu cristianos manaña llankʼayta atejtinku wawasnin, allchhisnin ima yanapananku tiyan. Chantapis tukuy cristianosman yuyaychallarqataj mikhunayoj, pʼachayoj kaspa sonqo juntʼasqa kakunankuta, qhapajyayta maskʼanamanta nisqaqa (1 Timoteo 5:4, 8; 6:6-10 leey). Kay sajra pachapi cristianosqa, ‘familiankuta yanapanankupaj’ mana qhapajyanankupunichu tiyan (1 Juan 2:15-17). Mana yuyanachu qolqe chʼampayninchejta allinchananta, nitaj saqenachu kay pachaj ruwanasnin familianchejta cheqa kaj kausaymanta karunchananta (Mar. 4:19; Luc. 21:34-36; 1 Tim. 6:19).

10. ¿Imatá Jehovaj yachayninmanta yachakunchej?

10 Jehovaqa, kausakunanchejpaj qolqeta necesitasqanchejta yachan. Chaywanpis qolqeqa mana jarkʼawanchejchu, nitaj yanapawanchejchu Jehovaj yachaynin jinaqa (Ecl. 7:12; Luc. 12:15). Wakinkunaqa mana tanteankuchu karu llajtaman llankʼaj rispa ashkha qolqeta tukunankuta. Imaraykuchus waj suyuman ripoyqa mana ninayanchu ashkha qolqetapuni gananankuta. Astawanpis may chhika llakiykunallapi rikukunku, llajtankuman kutinpuspataj astawan manuraj rikhurinku. Diosta sirvinankupaj tiempoyoj kanankumantaqa, manojpa wata runanman tukupunku (Proverbios 22:7 leey). ¿Imatataj Jehovaj yachayninmanta yachakunchej? Mana manuchakuna kasqanta.

11. Imaspichus qolqeta gastanamanta, ¿imaraykutaj may allin parlariy?

11 Eduardoqa, familianta sumajta uywananpaj qolqenta sumajta apaykachanan karqa. Warminwan sumajta parlarikorqanku imaspichus qolqenkuta gastanankuta. Chaytaj yanaparqa necesitasqallankuta rantinankupaj. Tukuyninkutaj sumajta yanapakorqanku, mana imallapipis qolqenkuta usuchinankupaj. * Sutʼincharinapaj Eduardo nin: “Wawasniytaqa pagana escuelasmanta orqhokapuspa, mana pagana escuelasman churarqani, mayqenkunapichus sumajllatataj yachachej kanku”, nispa. Eduardoqa, familianwan Diosmanta mañakorqa, tantakuykunaman, willayman riyta atinanpaj jina uj llankʼayta tarinanpaj. ¿Jehová yanaparqachu?

12, 13. 1) ¿Imatataj uj tata ruwarqa familianta uywananpaj? 2) ¿Imaynatá Jehová bendicerqa Eduardo kapusqallanwan kusisqa kausakusqanta?

12 Eduardo nin: “Karu llajtamanta kutinpusqaytawan iskay watata jina qolqemanta familiaywan pisirqayku, waqaychasniypis tukukapusharqaña, mana kallpayojtaj kasharqani. Chaywanpis tantakuykunaman, willayman mana saqespa rillarqaykupuni”, nispa. Eduardoqa, killasta, watasta familianmanta karunchaj llankʼayta mana japʼikuyta munarqachu. Pay nin: “Tukuy imapi llankʼayta yachakorqani. Ajinamanta mayqellanpipis llankʼanaypaj”, nispa.

Familiaykita uywanaykipaj, ¿tukuy imapi llankʼayta yachakuwajchu? (12 parrafota qhawariy)

13 Eduardo unaypi manunta juntʼasqanrayku ashkha interesta pagarqa. Chay pagasqanmantataj mana llakikorqachu, imaraykuchus paypajqa aswan sumaj karqa Jehová munasqanman jina tukuy imapi familianwan khuska kashasqan. Pay nin: “Manaña karu llajtapi kashaspa jinachu ganakuni, jinapis ni ima pisiwaykuchu. Imaraykuchus Jehovaj ‘makenqa mana juchʼuyyapunchu’. Precursores jina llankʼasqaykutawantaj, mana creenapaj jina trabajo kallarqa, ajinamanta familiayta uywayta atillarqani”, nispa (Isa. 59:1).

KAPUYNIYOJ KAYMAN TANQAWAJTINCHEJ

14, 15. 1) ¿Imatataj cristianos ruwankuman familiaresninku kapuyniyoj kayta maskʼayman tanqajtinku? 2) Diosta yupaychayta ñaupajman churay, ¿imaynatá familiaresninchejta yanapanman?

14 Ashkha lugarespi runasqa familiaresninkuman,  amigosninkuman ima qolqeta, regalosta ima qonkupuni. Eduardo nin: “Chayta ruwayman yachasqa kasqaykurayku, kusikuyku chayta ruwaspa. Chaywanpis mana tukuy tiempochu chayta ruway atikun. Chayrayku familiaresniyman kʼachallamanta niyta yachani, warmiyman, wawasniyman necesitasqankuta qospa, Diosta yupaychaypi ruwanasniykuta juntʼaspa imalla, qolqewan yanaparisqayki”, nispa.

15 Ichapis wakin familiaresqa, karu llajtamanta kutimojkunapaj, chayri karu llajtaman mana llankʼaj riyta munajkunapaj phiñakunkuman. Munaynillankuta maskʼashasqankutataj ninkuman. Paykunamanta aprovechakuyta munaspa (Pro. 19:6, 7). Eduardoj wawan Ana nin: “Kapuyniyoj kayta maskʼanamantaqa, Diosta yupaychayta ñaupajman churana, ajinamanta familiaresninchej reparanqanku Diosninchejta may jatunpaj qhawasqanchejta. Chayta mana ruwajtinchejqa, ni jaykʼaj reparanqankuchu imachus kausayninchejpi may sumaj kasqanta”, nispa (1 Pedro 3:1, 2 kikinchay).

JEHOVÁ YANAPASUNANPI ATIENEKUY

16. 1) ¿Ima yuyaywantaj wakinkuna chʼaukiyakunku? (Sant. 1:22.) 2) ¿Ima ruwaykunatataj Jehová bendecin?

16 Uj hermana familianta saqerpayaspa uj qhapaj llajtaman llankʼaj riporqa. Chay llajtaman chayaspataj ancianosman nerqa: “Tukuy imata ruwarqayku noqa kayman jamunaypaj. Qosaypis anciano jina llankʼayninta saqepun. Munanitaj Jehová kay ruwasqaykuta bendecinanta”, nispa. Jehovaqa, imallatapis munayninman jina ruwajtinchej bendecin, mana munayninman jina ruwajtinchejtaj mana, astawanraj payta yupaychaypi ruwanasninchejta qolqerayku saqepojtinchejqa (Hebreos 11:6; 1 Juan 5:13-15 leey).

17. 1) ¿Imaraykutaj niraj imatapis ajllashaspa Jehovaj yanapaynintaraj maskʼananchej tiyan? 2) ¿Imaynatá Jehovaj yanapayninta maskʼasunman?

17 Llakiypi mana rikukunapaj, niraj imatapis ajllashaspa allin kanman Jehovaj yanapaynintaraj maskʼana. Paymanta yanapata, espíritu santota, yachayninta ima mañakuna (2 Tim. 1:7). Tapurikuy: “¿Jehovata  tukuy imapichu kasukusaj? ¿Familiaywan khuska kausakunayta niwasqantapis kasukusajchu, kapusqallaywan kausakunay kajtinpis?”, nispa (Luc. 14:33). Ancianoswan parlariy, Bibliaman jina yuyaychasusqankutataj kasukuy. Ajinamanta Jehová yanapanawanchejta nisqanpi atienekusqaykita rikuchinki. Ancianosqa, mana nisonqankuchu imatapunichus ruwanaykita, astawanqa yuyaychasonqanku allin yuyaywan imatapis ruwanaykipaj, chaytaj kusisqa kanaykipaj yanapasonqa (2 Cor. 1:24).

18. 1) ¿Pitaj familiata uywanan tiyan? 2) ¿Imaynatá yanapasunman tatasta mana familiankuta saqerparinankupaj?

18 Jehovaqa, qosasta familiankuta uywanankupaj kamachin. Ashkha tatas chayta juntʼanku warminkuta, wawasninkuta mana saqerparispalla, familiaresninku waj suyuman llankʼaj ripunanta nejtinku, chayri paykuna kikin ripuyta munajtinkupis. Chay tatasta, ¿“allinta ruwashanki” ninchejchu? ¿Diosmantapis mañapunchejchu? Ima chʼampay chayri sinchʼi llakiy kajtinpis paykunata yanapananchej tiyan, ajinamanta munakuyninchejta rikuchisunman (Gál. 6:2, 4, 5; 1 Ped. 3:8). Paykunataqa, llankʼayta tarinankupaj yanapasunman, chantapis mikhuywan chayri qolqesituwan yanaparillasunmantaj. Ajinamanta ichá familianta mana saqerparenqachu waj suyuman llankʼaj rinanpaj (Pro. 3:27, 28; 1 Juan 3:17).

JEHOVÁ YANAPASUNANTA AMA QONQAYCHU

19, 20. ¿Imaraykutaj Jehová yanapanawanchejmanta mana iskaychakunachu tiyan?

19 Biblia kayta niwanchej: “Kawsayniykichejpi amapuni qolqemanta wañusqachu kaychej. Manachayqa imachus kunan kapususqaykichejllawan sonqo juntʼasqa kaychej, imaraykuchus Dios nerqa: Mana wijchʼurparisqaykichu, nitaj saqerparisqaykichu, nispa. Chayrayku tukuy sonqo niyta atinchej: Señorqa yanapawajniy, manataj manchachikusajchu. Imanawanqataj runa kasqari?”, nispa (Heb. 13:5, 6). ¿Imaynatá kay juntʼakun?

20 Wajcha suyupi tiyakoj uj anciano nin: “Wakin kutisqa runas ninku Jehovaj testigosnin may kusisqas kasqankuta. Chantá reparallankutaj, wajcha cristianospis kapuyniyoj runas jina sumajta pʼachallikusqankuta”, nispa. Kay rikuchin Jesuspa nisqan cheqapuni kasqanta (Mat. 6:28-30, 33). Ama iskaychakuychu Jehová munakususqanmanta, familiaykej allinninta munasqanmantapis. Chantapis Biblia nin: “Diosqa sumajta qhawamushan tukuy kay pachata, kallpachananpaj tukuy sonqowan payllapi atienekunku, chaykunata”, nispa (2 Cró. 16:9). Jehovaqa, familianchej kusisqa kausakunanpaj imaynatachus qhawanata kamachiwanchej. Kasukuspataj, Payta munakusqanchejta, paypi atienekusqanchejta ima rikuchinchej. Biblia nin: “Diosta munakoyqa kamachisqasninta juntʼaymin, kamachisqasninta juntʼaytaj atina jinalla”, nispa (1 Juan 5:3).

21, 22. ¿Imaraykutaj Jehovapipuni atienekuyta munanki?

21 Eduardo nin: “Warmiyta, wawasniyta saqesqaymanta pesachikuni, jinapis mana anchata chaypi yuyanichu. Llankʼaj masisniymanta wakinkunaqa qhapaj kaspapis mana kusisqachu kausakunku. Astawanpis familiankoqa ashkha chʼampaykunapi rikukunku. Familiaytajrí ujchasqa, kusisqastaj kausakun. Mayta tʼukuchiwan waj cristianos wajchas kaspapis Diospa Reinonta ñaupajman churasqanku. Noqaykoqa Jesuspa nisqan cheqapuni kasqanta rikushayku”, nispa (Mateo 6:33 leey).

22 Jehovata kasukullaypuni, paypitaj atienekuy. Chantapis Jehovata, warmiykita, wawasniykita munakusqaykeqa familiaykita uywanaykipaj yanapasonqa. Ajinallamanta Jehová ‘yanapasojniyki’ kasqanta reparanki.

^ párrafo 1 Mana chaychu sutisnin.

^ párrafo 11 Septiembre 2011, ¡Despertad! revistapi “Cómo administrar el dinero”, nisqata leey.