Ir al contenido

Ir al índice

¿Yuyarikunkichu?

¿Yuyarikunkichu?

¿Kay killasmanta Torremanta Qhawaj revistasta leerqankichu? ¿Kay tapuykunaman kutichiyta atiwajchu?

¿Maykʼajtaj Jesús “presochasqa espiritusman willamorqa”? (1 Ped. 3:19.)

Jesusqa kausarimusqanmanta qhepamanchá, chay sajra espiritusman castigasqa kanankuta willanman karqa (15/6, página 23).

¿Ima kinsa chʼampaykunatataj watejmanta casarakojkuna atipananku tiyan?

Qhepa casarasqankuta ama ñaupajwan kikinchanankuchu tiyan. Qhepa warminkuta mana rejsej amigoswan kaspa, sonqonta mana nanachinankuta qhawarinanku tiyan. Wasanchasqa karqanku chayqa sutʼita parlarikunanku tiyan purajmanta atienekunankupaj (1/7, páginas 9, 10).

¿Maykʼajtaj Jesús “ovejasta”, “cabrastataj” juzgan? (Mat. 25:32.)

Jesusqa manchay ñakʼariy tiempopi jamuspa, pikunachus ovejas chayri cabras kasqankuta nenqa, chaytaj llulla religionta chinkachikusqanmantawan kanqa (15/7, página 6).

¿Maykʼajtaj cizaña qhorawan kikinchakojkuna waqanqanku, kirusninkutataj kʼarurakonqanku? (Mat. 13:36, 41, 42.)

Manchay ñakʼariy tiempopi, chinkachisqa kanankuta yachaspa (15/7, página 13).

¿Maykʼajtaj allin kamachi yuyayniyojmanta rijchʼanachina juntʼakun? (Mat. 24:45-47.)

Mana Pentecostés 33 watapichu juntʼakuyta qallarerqa, manaqa 1914 watamanta qhepallaman. Kay 1919 watapi, Jesusqa kamachisninta qhawananpaj allin kamachita churarqa. Jesuspa kamachisnintaj yachachiykunata tukuy japʼejkuna kanku (15/7, páginas 21-23).

¿Maykʼajtaj Jesús allin kamachita churan tukuy kapuyninta qhawananpaj?

Manchay ñakʼariy tiempopi, allin kamachimanta kajkuna janaj pachapi tʼinkankuta japʼejtinku (15/7, página 25).

Biblia wakin sutista mana oqharisqan, ¿niytachu munan sajras chayri pisipaj qhawasqa kasqankuta?

Mana. Bibliaqa wakin sajra runaspa, jinallataj kʼacha runaspa sutisninkutapis mana oqharinchu (Rut 4:1-3; Mat. 26:18). Iskay angelespa sutisnillantataj oqharin (1/8, página 10).

Diospa atiyninrayku mana wañojtinkupis, ¿imataj Sachsenhausen carcelpi kaj 230 hermanosta yanapallarqataj wañuy ñanta rishajtinku?

Mana kallpayoj, yarqhasqas, onqosqas ima kajtinkupis rinallankupajpuni purajmanta kallpachanakusqanku (15/8, página 18).

¿Imaraykutaj israelitas Sumaj Jallpʼaman yaykunankupaj Jordán mayunta chimpasqanku kallpachawanchej?

Jordán mayu wasaykusqa kajtinpis, Jehovaqa pata mayumanta jamoj yakuta kikinpi sayaykucherqa, israelitas chaynejta chimpanankupaj. Israelitasqa chayta rikuspa tʼukullachá qhepakorqanku, creeyninkupis astawanchá sinchʼiyarqa. Noqanchejtapis kallpachallawanchejtaj (15/9, página 16).

¿Imatá Biblia coloresta kutin kutita oqharisqan rikuchin?

Dios yachasqanta colores sonqonchejta kuyuchiyta atisqanta, jinallataj yuyarinapaj yanapawasqanchejtapis (1/10, páginas 14, 15).

¿Imaynatá Miqueas 5:5 qanchis kurajkunamanta, pusaj sumachaj runasmanta ima parlasqan kay tiempo astawanpis juntʼakushan?

Miqueas 5:5 qanchis kurajkunamanta, pusaj sumachaj runasmanta ima parlasqanqa qotuchakuypi ancianoswan ninakun. Paykunaqa Jehovaj llajtanta kallpachashanku, qhepaman asiriowan ninakoj llajtanpa contranpi sayaykojtin, sinchʼita sayananpaj (15/11, página 20).

¿Imaraykutaj Diosta necesitanchej?

Runaqa yuyaychanata, chʼampaykunasninchej allinchakunanta ima necesitanchej. Chaykunapitaj Jehová Dioslla yanapayta atiwasunman. Payqa runas kusisqa kausanankuta munan, nisqantaj juntʼakonqapuni (1/12, páginas 4-6).