Ir al contenido

Ir al índice

Jehovaqa orqospi jarkʼarqa

Jehovaqa orqospi jarkʼarqa

UJ WARMEQA sutʼiyayta, jawa punkunpi uj apachikuta tarerqa. Tukuynejta qhawarispa chay apachikutaqa oqharerqa, callepitaj ni pi karqachu. Pichus saqesqantaqa mana yacharqachu. Maytʼurayta qallarispataj usqhayllata yaykupuspa wisqʼaykakamorqa. Chay apachikoqa runasman niña saqekunanta kamachikusqan publicaciones karqa. Sinchʼita japʼiykuytawantaj, sonqonpi Jehovaman agradecekorqa chayta mikhunata jina qosqanmanta.

Alemaniapeqa Hitler kamachishajtin sapa kuti ajinas rikukoj. Kay 1933 watapi Hitler kamachiyta qallarishajtin, Jehovaj testigosninta yaqha suyuntinpi niña willanankuta kamachikorqa. Hermano Richard Rudolph, pichus 100 watas kurajniyojña, nin: “Runas rikhurichisqanku leyes mana willayniykuta sayachiyta atinanta yacharqayku. [...] Publicacionestaqa Bibliata ukhunchanaykupaj, willanaykupaj ima necesitarqaykupuni. Chaywanpis, uj kamachiy kasqanrayku niña publicaciones chayamuyta aterqachu. Chay jawa, mana yacharqaykuchu imaynatachus willanallaykutapuni”, nispa. * Payqa yanapakuyta atisqanta repararqa. ¿Imaynamantá? Orqoswan yanapachikuspa (Jue. 9:36).

CONTRABANDO ÑANKUNA

Elba nisqa mayunta kutispaqa Jatuchaj Orqos nisqawan tinkunchej, mayqenchus República Checa suyuta, Polonia suyumanta tʼaqan. Chay orqos sayayninman 1.600 metroslla kajtinpis Europaj suyusnin chaupipi, churu jina. Chay orqospeqa kinsa metro phatutapuni khuskan watata ritʼin. Imaynachus tiempo kanan mana yachakusqanraykutaj, chay lugaresman rejkunaqa phuyu laqhapi mashkhas chinkanku.

Chay orqosqa watas pasasqanman jina nacionesta, llajtasta, provinciasta ima tʼaqarqa. Chantapis, mana purinapaj jina kasqanrayku chay lugarespi ni policías ancha kajchu. Chay jawataj, runasqa contrabandota chaynejta pasachillaj kanku.  Kay 1933 watamanta 1936 watakama chay orqosqa Alemania suyuta, Checoslovaquia suyumanta tʼaqarqa. Chay wataspeqa Jehovaj testigosninmanta wakin, chay contrabandistaspa ñankunasninnejta Alemaniaman publicacionesta aparqanku. Paykunamanta ujnintaj, Richard Rudolph karqa.

Hermanos, hermanas ima waj lugaresta rejsejkuna jina pʼachallikuspa, Jatuchaj Orqos nisqanejta Alemaniaman publicacionesta apaj kanku

JATUN ORQOSTA WICHAREJKUNA JINA

Richard nin: “Semana tukukuykunapi, qanchis ukhu jóvenes chay lugaresta rejsiyta munajkuna jina pʼachallikuspa, chay orqosta wasaykoj kayku. Alemania japʼiymantaqa [16 kilometrosta jina purispa] kinsa horaspipuni wasaykoj kayku, Checoslovaquiaj ujnin lugarninman chayanaykupaj”, nispa. Chaypitaj alojamiento wasis juntʼa karqa, ashkha alemanestaj tiyakorqanku. Paykunamanta ujqa chajra runa karqa, hermanostataj yanapaj. Payqa forasterosta tukuynejta rejsichinanpaj caballoswan aysana carretayoj karqa. Chay carretanpitaj qaylla llajtaman rispa, Praga llajtamanta trenpi apachimusqanku encomiendasta apamoj. Chaykunatataj haciendanman apaspa paja ukhuman pakaykoj. Hermanostaj chayta Alemaniaman apaj kanku.

Richard nillanpuni: “Chay haciendaman chayaspa, ashkhata qʼepirikunapaj jina mochilasman publicacionesta churaykoj kayku. Sapa ujtaj, uj quintalta jinapuni qʼepirikoj kayku”, nispa. Mana japʼichikunankupajqa tutan rej kanku. Chaypajtaj inti yaykupusqantawan llojsej kanku, sutʼiyamunanpajtaj kutiykamojña kanku. Chay tiempo qotuchakuykunata waturej Ernst Wiesner sutiyoj hermano, imastachus hermanos mana japʼichikunankupaj ruwasqankumanta nin: “Iskay ñauparej kanku, piwan tinkuspataj linternasninkuwan señata ruwaj kanku. Qhepapi kaj hermanostaj, pikunachus 100 metrospi jina kasharqanku, chay señata rikuspa llasa qʼepisninkuwan qhora ukhuman pakaykukunanku karqa. Chaypitaj, chay iskay hermanos kutimuspa uj señata ruwanankukama suyaj kanku, mayqenchus sapa semana waj jina karqa”, nispa. Chaywanpis, ¿policiasllamantachu qhawakunanku karqa?

Richard yuyarikuspa nin: “Uj pʼunchayqa tardekama llankʼasqayrayku qhepata rerqani. Chay tuta phuyu laqha kasqanrayku mana purinapaj jina  karqa. Chiri parapitaj kharkatitispa rerqani. Jinallapi pino sachʼas chaynejpi pawichikuspa chinkarqani, nitaj ñanta tariyta aterqanichu. Chay lugaresta rejsiyta munajkunamanta ashkhasqa ajinata chinkaspa wañorqanku. Qʼayantin sutʼiyayllataña hermanoswanqa kutiykamushajtinku tinkorqani”, nispa.

Jatuchaj Orqos nisqata mana wasaykuyta atikullajchu, puntasninpi mayta ritʼisqanrayku

Sapa semana kinsa wata jinatapuni chay orqosta wasaykorqanku. Hermanosqa chiri tiempopi, publicacionesta ritʼi carretaspi apaj kanku. Wakin kutitaj, 20 hermanos jina pʼunchaypi fronterata pasaj kanku, chaypajtaj jatun orqosta wicharejkunaj purinankuta rej kanku. Chay lugaresta rejsiyta munajkunaman rijchʼakunankupajtaj, hermanaspiwan rej kanku. Paykunaqa ñauparej kanku, ima kajtintaj sombrerosninkuta pataman choqaj kanku.

Chay hermanos tutantinta purispa publicacionesta chayachisqankutawantaj, usqhayllata jabontapis apachishankuman jina, Hirschberg nisqa llajtapi tren estacionman apaj kanku, Alemaniaj ashkha lugaresninman apachinankupaj. Chaypi hermanostaj, pakayllamanta hermanospa wasisninkuman apaj kanku, imaynatachus kay yachaqanaj qallariyninpi nikorqa jina. Chaypi yanapakojkunamanta pillatapis japʼinkuman karqa chayqa tukuyninku chʼampaypi rikukunkuman karqa. Uj kutipitaj, mana reparayllata ajinapi rikukorqanku.

Kay 1936 watapeqa Berlín llajta qayllapi, publicacionesta pakaj kanku chaykunamanta ujninta tarerqanku. Chay tarisqanku imaspitaj, Hirschberg llajtamanta jamoj kinsa apachikus karqa, nitaj yachakorqachu pichus apachimusqanta. Policiataj apachejpa qhelqasqanta rejsispa, chay publicacionesta apaj hermanosmanta ujninta japʼerqa. Pisi tiemponmantaj iskay hermanostawan japʼerqanku, ujnenqa Richard Rudolph karqa. Kinsantillanku cargochakusqankurayku, ujnin hermanosqa uj tiempotawan chay orqosta purillarqankupuni, aswan mana atina jina kajtinpis.

¿IMATATAJ YACHAKUNCHEJ?

Hermanos mochilasninkupi publicacionesta Jatuchaj Orqos nisqanejta apasqankoqa Alemaniapi hermanosta mayta yanaparqa. Chaywanpis, mana chay orqosnejllatachu publicacionesta apakoj, manaqa Checoslovaquiaj tukuynin lindesninnejtapis. Chaytataj ruwarqanku, Hitlerpa soldadosnin 1939 watapi Checoslovaquiata japʼikapunankukama. Jinallatataj Alemaniaj qayllan suyuspipis ruwakorqa, kay Francia, Países Bajos, Suiza ima suyuspi, maykunapichus hermanosqa qhatiykachasqa hermanosninkuman publicaciones mana pisinanpaj, kausayninkuta wañuy pataman churarqanku.

Kunanqa yaqha tukuypata ashkha publicaciones kapuwanchej: imprimisqapi, grabasqapi, videospi, chayri waj imaspi. Chayrayku, Tantakuna Wasipi mosoj publicacionta orqhoytawan chayri Internetpi jw.org/qu nisqamanta uraqachiytawan, chaykuna kapunawanchejpaj mayta llankʼakusqanta yuyarikuna. Ichá mana pipis ritʼisqa jatun orqosta chaupi tutasta purinanchu karqa. Chaywanpis, ashkha hermanos noqanchejpi yuyaspa, tukuy sonqo sinchʼita llankʼanku.

^ párrafo 3 Hermano Richardqa Hirschberg nisqa llajta qotuchakuypi sirverqa. Kunantaj chay llajtaqa Jelenia Góra nisqa, Poloniaj inti yaykuy uranejninpitaj tarikun.