Ir al contenido

Ir al índice

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ) Diciembre de 2013

Kay revistaqa creeyninchej mana pisiyananpaj imastachus ruwanamanta parlarishan. Chantapis, ima pʼunchaychus Señorpa Cenanta ruwanata chantá imaynatachus chayta qhawanata

Jehovaqa orqospi jarkʼarqa

¿Imaynatataj Jehovaj testigosnin Hitler kamachishajtin publicacionesta japʼerqanku? ¿Ima chʼampaykunapitaj rikukorqanku?

Ama yuyayninchejpi kuyuchisqachu kana

¿Ima yuyaychaykunataj tiyan Pabloj 2 Tesalonicenses cartanpi? ¿Imataj yanapawasun mana chʼaukiyachikunapaj?

¿Imastá ruwasunman Diospa Reinonrayku?

Imaynasmantachus tiempoykita, qolqeykita, kallpaykita, imastachus ruwayta yachasqaykitapis Diospa Reinon ñaupajman rinanpaj sumajta apaykachanaykita yachakuy.

¿Yuyarikunkichu?

¿Kay killasmanta Torremanta Qhawaj revistasta leerqankichu? ¿Kay tapuykunaman kutichiyta atiwajchu?

“Kanqa yuyarikunaykichejpaj”

¿Imatataj cristianos Pascuamanta rejsinanchej tiyan? ¿Imaynatataj Señorpa Cenanta qhawananchej tiyan?

“Kaytataj ruwaychej noqamanta yuyarikunaykichejpaj”

¿Imaynapitaj yachakun Señorpa Cenan ima pʼunchaymanchus urmasqan? ¿Imawantaj tʼanta, vino ima ninakun?

Qosayki chayri warmiyki wañupojtin

Pejpa qosan chayri warmin wañupojtin, jatun llakiy, nitaj usqhayllatachu chinkapun. Biblia kausarimuymanta parlasqan imaynatachus sonqochawasqanchejta yachakuy.

Kapuynin Torremanta Qhawaj 2013

Ima fechapichus uj yachaqana rikhurisqanta yachanaykipaj Torremanta Qhawaj 2013 watapaj kapuyninta qhawariy.