Ir al contenido

Ir al índice

Leejkunaj tapuyninku

Leejkunaj tapuyninku

¿Allinchu kanman cristiano tatas, qharqochikoj wawankuwan wawallaraj kajtin tantakuykunapi khuska tiyakunanku?

Qotuchakuymanta qharqochikoj maypichus tantakuykunapi tiyakunanmantaqa mana anchata llakikunachu. Torremanta Qhawaj revistaqa tatasta ashkha kutispi yuyaycharqa qharqochikoj wawankuta Diosmanta yachachispa yanapanankuta, sichus paykunawanraj tiyakun chayqa. Kay La Atalaya 15 noviembre 1988 revistapi 19, 20 paginasninpi nikorqa, qharqochikoj wawallaraj kajtin, tatasnillanwanpunitaj tiyakojtin, tatasnin Bibliamanta yachachiyta atisqankuta. Ajinamanta wawankuta kausayninta tijrachinanpaj yanapankuman.

Tantakuykunapeqa qharqosqa kaj wawallaraj kajtin, tatasninwan khuska tiyakuyta atinman. Yachanchej jina, qharqosqa kajkunaqa Tantakuna Wasipi mana qhepapipunichu tiyakunanku tiyan. Chayrayku qharqosqa kaj wawallaraj kajtenqa maynejllapipis tatasninwan tiyakuyta atinman. Tatasqa wawankuta Diosmanta yachachinanku kasqanrayku, tantakuykunapi sumajta uyarinanta munanku. Wawankuwan khuska tiyakuspataj sumajta uyarinanpaj yanapayta atinkuman.

¿Qharqosqa wawa niña tatasninwanchu tiyakojtinrí? Ñaupajtaqa publicacionesninchejpi sutʼinchakorqa cristianospa qharqosqa familianku niña wasipichu tiyakojtin mana paywan masichakunankuchu kasqanta. * Chaywanpis, qharqochikoj familianwan tantakuykunapi khuska tiyakojtenqa mana masichakushasqankutachu nisunman. Chayrayku familianmanta kajkuna allin yuyaywan chayta ruwashanku chay, qharqochikojwan masichakuymanta imatachus Biblia nisqanta juntʼanankupaj kallpachakushanku ima chayqa paywan tiyakuyta atillankuman (1 Cor. 5:11, 13; 2 Juan 11).

Rikunchej jina, qharqochikojqa familianpa chayri waj hermanospa ladonpi tiyakuyta atillanman sichus mana ima chʼajwata rikhurichinchu chayqa. Maypichus tiyakunanmanta kamachiykunata churayqa wakin kuti chʼampaykunata rikhurichinman. Chayrayku, tukuy hermanos, familianmanta kajkunapis qharqosqa kajkunamanta Biblia nisqanta kasukunankupaj kallpachakushajtinku, nitaj wajkunatapis miskʼachinchu chayqa maypichus tiyakunanmantaqa mana anchata llakikunachu. *

^ párrafo 6 La Atalaya 1 agosto 1953, 479 paginapi nikusqanta tijrachin.