Ir al contenido

Ir al índice

Jehovaqa cheqa sonqo, perdonanapajtaj wakichisqa

Jehovaqa cheqa sonqo, perdonanapajtaj wakichisqa

“Qanqa kʼacha kanki, perdonanapaj wakichisqa; qanta wajyakojkunapaj jatun munakuyniyoj kanki.” (SAL. 86:5.)

1, 2. 1) ¿Imaraykutaj cheqa sonqotaj, perdonanapaj wakichisqataj kaj amigosta sumajpaj qhawanchej? 2) ¿Ima tapuykunamantaj kutichisun?

IMAYNACHUS uj sumaj amigo kasqanmanta, uj hermana Ashley sutiyoj nerqa: “Sumaj amigoqa ni jaykʼaj saqerparisunkichu, imapi pantajtiykitaj perdonasunki”, nispa. Ajina amigostaqa tukuypis sumajpaj qhawanchej. Paykunawanqa munasqa, jarkʼasqa ima kanchej (Pro. 17:17).

2 Aswan sumaj Amigonchejqa Jehová. Payqa cheqa sonqo kasqanrayku ni jaykʼaj saqerpariwasunchu, pantajtinchejpis perdonawasun. Jehovamanta parlaspa uj salmista nerqa: “Qanqa kʼacha kanki, perdonanapaj wakichisqa; qanta wajyakojkunapaj jatun munakuyniyoj [chayri “cheqa sonqo”] kanki”, nispa (Sal. 86:5). ¿Imataj cheqa sonqo, perdonanapaj wakichisqa ima kay niyta munan? ¿Imaynatataj Jehová chay kʼacha kaykunata rikuchin? ¿Imaynatá Pay jina kasunman? Chay tapuykunaj kutichiykunasnenqa sumaj Amigonchej Jehovata astawan munakunapaj, hermanoswan astawan masichakunapaj ima yanapawasun (1 Juan 4:7, 8).

JEHOVAQA CHEQA SONQO

3. ¿Imataj niyta munan cheqa sonqo kay?

3 Cheqa sonqo kajqa mana amigosninta wasanchanchu, ima kajtinpis kʼachamanta yanapayta munan, munakusqanraykutaj ni imarayku saqerpanchu. Bibliaqa Jehovamanta parlaspa “cheqa sonqo” kasqanta nin, pay jina cheqa sonqotaj ni pi kanchu (Apo. 16:5, NM).

4, 5. 1) ¿Imaynatá Jehová cheqa sonqo kasqanta rikuchin? 2) ¿Imaynatá kamachisninman cheqa sonqo kasqanpi tʼukuriy mayta kallpachawanchej?

4 ¿Imaynatá Jehová cheqa sonqo kasqanta rikuchin?  Payqa cheqa sonqo kamachisninta ni jaykʼaj saqerparinchu. Paykunamanta ujnintaj David karqa, payqa Jehová cheqa sonqo kasqanta kausayninpi rikorqa, chayrayku nerqa: “Cheqa sonqowanqa, cheqa sonqollataj kanki”, nispa (2 Samuel 22:26, NM). Chantapis, Jehová cheqa sonqo kasqan mana niyllachu kasqanta yacharqa, imaraykuchus ñakʼariykunapi kashajtin yanaparqa, jarkʼarqa, librarqa ima (2 Sam. 22:1). ¿Imaraykutaj Jehová Davidman cheqa sonqo karqa? Imaraykuchus Davidpis cheqa sonqollataj karqa. Jehovaqa cheqa sonqo kamachisninta munakun, paykunamanpis cheqa sonqollataj (Pro. 2:6-8).

5 Jehová kamachisninman cheqa sonqo kasqanpi tʼukureyqa mayta kallpachawanchej. Uj hermano, Reed sutiyoj nerqa: “Jehová imaynatachus Davidta ñakʼariykunapi yanapasqanmanta leerisqayqa mayta sonqochawan. Imajtinchus qhatiykachasqa kashaspa qaqa juskʼuspi pakakushajtinpis yanapallarqapuni. Chaytaj mayta kallpachawan. Chantapis, yuyarichiwan Jehovaman cheqa sonqollapuni kasaj chayqa ima chʼampaypi rikukojtiypis ni jaykʼaj saqerparinawanta”, nispa. Tukuypis jinatachá yuyanchej (Rom. 8:38, 39).

6. ¿Imaynasmantawantaj Jehová cheqa sonqo kasqanta rikuchin, imaynamantataj chay yanapawanchej?

6 ¿Imaynasmantawantaj Jehová cheqa sonqo kasqanta rikuchin? Jehovaqa kamachiykunasninta mana tijrachinchu. Pay nin: “Machuyanaykichejkama noqaqa kikillampuni kasaj”, nispa (Isa. 46:4). Arí, Jehovaqa kamachiykunasninman jinapuni imatapis ruwan (Mal. 3:6). Imastachus ruwananta nisqantapis juntʼanpuni (Isa. 55:11). Jehová cheqa sonqo kasqanqa tukuy kamachisninta yanapawanchej. Kamachisqanta kasunapaj kallpachakojtinchejqa bendeciwasunpuni (Isa. 48:17, 18).

JEHOVÁ JINA CHEQA SONQO KANA

7. ¿Imaynamantá Jehová jina cheqa sonqo kasunman?

 7 ¿Imaynamantá Jehová jina cheqa sonqo kasunman? Chʼampaypi tarikojkunata imaynallamantapis yanaparispa (Pro. 3:27). Sutʼincharinapaj, ichapis uj hermano onqoyninrayku, familian churanakusqanrayku chayri pantaykunasninrayku llakisqa kashasqanta yachasunman, noqanchejtaj kʼacha “palabraswan” sonqocharisunman (Zac. 1:13, 14). * Ajinamanta, cheqa sonqo, may sumaj amigostaj “wawqemantapis aswan munakuyniyoj” kasqanchejta rikuchisun (Pro. 18:24).

8. ¿Imaynamantataj casarasqa kajkuna Jehová jina cheqa sonqo kasqankuta rikuchinkuman?

8 Cheqa sonqo kasqanchejtaqa waj jinasmantawan rikuchisunman. Sutʼincharinapaj, casarasqa kanchej chayqa warminchejta chayri qosanchejta mana wasanchananchejchu kasqanta yachanchej (Pro. 5:15-18). Chayrayku, khuchichakuyman apaj imasmantaqa usqhayllata karunchakunchej (Mat. 5:28). Chantapis, hermanosninchejman cheqa sonqo kasqanchejta rikuchinchej mana wasa rimakus, nitaj cuento qʼepis kaspa, nillataj wajkunaman willarqospa, nitaj chay imasta parlajta uyarispa (Pro. 12:18).

9, 10. 1) ¿Pimantaj astawanqa cheqa sonqo kayta munanchej? 2) ¿Imaraykutaj wakin kuti Diospa kamachiykunasninta mana kasukuyta atillasunchu?

9 Astawanqa Jehovaman cheqa sonqo kayta munanchej, pay jina imatapis qhawaspa, chayman jinataj ruwaspa. Chaypajtaj, imatachus Pay munakusqanta munakuna, chejnikusqantataj chejnikuna (Salmo 97:10 leey). Jehová jina yuyanapaj  astawan kallpachakusun chayqa kamachiykunasninta kasukuyta atillasun (Sal. 119:104).

10 Chaywanpis wakin kuteqa mana kasukuyta atillasunchu. Ichapis cheqa sonqollapuni kanapaj mayta kallpachakuna kanqa. Sutʼincharinapaj, uj soltera hermana casarakuyta munan, chaywanpis paypaj jina hermanota mana tariyta atinchu (1 Cor. 7:39). Llankʼaj masisnintaj casarakunanta munaspa, pillatapis kʼaskachiyta munankuman. Chaywanpis chay hermanaqa sapayakuspapis Diosman cheqa sonqollapuni kayta munan. Ajina cheqa sonqo hermanostaqa sumajpaj qhawanchej. Jehovapis mayta bendicenqa, imajtinchus paykunaqa chʼampaypi rikukuspapis payman cheqa sonqo kanku (Heb. 11:6).

“Uj kawsaqe tiyan, wawqemantapis aswan munakuyniyoj.” (Pro. 18:24) (7 parrafota qhawariy)

“Sapa uj perdonanakuychej.” (Efe. 4:32) (16 parrafota qhawariy)

JEHOVAQA PERDONANAPAJ WAKICHISQA

11. ¿Imataj niyta munan Jehová “perdonanapaj wakichisqa” kasqan?

11 Jehovaqa perdonanapajpis wakichisqa kashan. Chaytaj Payman astawan qayllaykunapaj yanapawanchej. ¿Imataj niyta munan perdonanapaj wakichisqa kay? Perdonana kajtin contranchejpi juchallikojpaj mana phiñasqallapunichu qhepakuy niyta munan. Chaywanpis, mana niyta munanchu juchanta allillanpaj qhaway chayri chay juchanta pakaykuy. Bibliaqa sonqomantapacha pesachikojkunata Jehová “perdonana[n]paj wakichisqa” kasqanta nin (Sal. 86:5).

12. 1) ¿Imaynatá Jehová perdonanapaj wakichisqa kasqanta rikuchin? 2) ¿Imataj niyta munan pejpa juchanpis “pampachasqa” kasqan?

12 ¿Imaynatá Jehová perdonanapaj wakichisqa kasqanta rikuchin? Pejpa juchantapis perdonaspaqa “kantumanta” pampachan, tukuyninta perdonan, nitaj yuyarikullanpunichu (Isa. 55:7). ¿Imaynatá yachanchej Jehová juchasnincheta tukuyninta perdonasqanta? Hechos 3:19, 20 (leey) versiculospi nisqanta qhawarina. Apóstol Pedroqa payta uyarejkunaman nerqa: “Diosman kutirikuychej”, nispa. Diosman  kutirikojqa juchanmanta sonqonta nanachikun, niña kikin juchapi urmananpajtaj mayta kallpachakun (2 Cor. 7:10, 11). Astawanpis Diosman kutirikuyta munan, nisunman sajra kausayninta saqepuyta munan. Chantataj Diospa munayninman jina kausayta qallarin. Apóstol Pedrota uyarejkuna, nisqanman jina ruwankuman karqa chayqa juchasninku “pampachasqa” kanman karqa. “Pampachasqa” rimayqa griego qallupi “khituspa orqhoy” niyta munan. Chayrayku Jehová juchanchejta pampachajtenqa llimphuchan, nitaj ujtawan yuyarikunñachu, nisunman tukuyninta perdonan (Heb. 10:22; 1 Juan 1:7).

13. ¿Imatá yachakunchej “manañataj jaykʼajpis juchasninkumanta yuyarikusajchu” Jehová nisqanmanta?

13 ¿Imataj rikuchin Jehová juchanchejta perdonaspa niña yuyarikusqanta? Jeremiasqa mosoj tratomanta parlarqa, mayqentachus ajllasqa cristianoswan ruwakorqa. Chaytaj, Jesuspa wañuyninpi creejkunaj juchasninku perdonasqa kananpaj yanapan (Jeremías 31:34 leey). Jehová nerqa: “Noqa sajra ruwasqankuta pampachasaj, manañataj jaykʼajpis juchasninkumanta yuyarikusajchu”, nispa. Rikunchej jina, Jehovaqa juchanchejta perdonaspa manaña cuentata mañawanchejchu. Nitaj chaymanta sapa kuti juchachallawanchejpunichu, manaqa perdonawanchej, wiñaypajtaj qonqapun (Rom. 4:7, 8).

14. ¿Imaynatá Jehová juchanchejta perdonasqanpi tʼukuriy mayta sonqochawanchej? Sutʼinchay.

14 Jehová juchanchejta perdonasqanpi tʼukureyqa mayta sonqochawanchej. Uj hermana, pichus qotuchakuymanta qharqosqa karqa, watasninman kutinporqa. Paytaj nerqa: “Noqaqa Jehová perdonawasqanta yuyaj kani, wajkunamanpis chayta nej kani. Chaywanpis, Jehová noqamanta karupi kashasqanta yuyarqani, wajkunapajtaj qayllallapi kasqanta”, nispa. Jinapis chay hermanaqa Jehová perdonanapaj wakichisqa kasqanta Bibliapi leerispa, chaypi tʼukurispa ima sonqochayta tarerqa. Pay nillanpuni: “Ni jaykʼaj jina Jehovaj munakuyninta, khuyakuyninta ima rikorqani”, nispa. Kay yuyaychaypis mayta yanapallarqataj: “Jehovaqa, juchasninchikta qhusquchasqa pʼachatajina llimphuchaspa pampachan, chayrayku manaña juktawan yuyarikunanpi atienekusunman”. * Chayraykutaj chay hermanaqa nin: “Jehová juchasniyta llimphuchayta atisqanta mana sutʼita entienderqanichu. Chay yuyayllawan kausanaytataj yuyarqani. Ajinata mana yuyanaypaj tiempo pasanan kajtinpis, Jehovaman qayllaykuyta atisqaytaña reparani, uj llasa qʼepita apaqawasqankuta jinataj”, nispa. Rikunchej jina, may munakuyniyoj, khuyakuyniyoj ima Diosta yupaychanchej (Sal. 103:9).

JEHOVÁ JINA PERDONANA

15. ¿Imaynatá Jehová jina perdonasunman?

15 Noqanchejpis Jehová jina ruwasunman, perdonana kajtin ujkuna ujkunawan perdonanakuspa (Lucas 17:3, 4 leey). Jehovaqa juchanchejta pampachaspa manaña yuyarikunkuchu, nisunman manaña kutin kutita oqharispa juchachawanchejchu. Noqanchejpis, wajkunaj juchankuta qonqasunman, niña chay juchankumanta ujtawan yuyarikuspa, nitaj oqharispa.

16. 1) ¿Imataj niyta munan wajkunaj juchankuta perdonay? Sutʼinchay. 2) ¿Imatá ruwananchej tiyan Jehová perdonanawanchejpaj?

 16 Perdonayqa mana niyta munanchu juchata allillanpaj qhaway, nitaj wajkuna noqanchejta ñakʼarichinawanchejta saqekunallatachu. Manaqa paykunapaj mana phiñasqallapunichu kanata. Chantapis Jehová perdonanawanchejpajqa noqanchejpis  pay jina wajkunata perdonananchej tiyan (Mat. 6:14, 15). Jehovaqa khuyakuwanchej chantapis “jallpʼalla kasqanchejta” yuyarikun (Sal. 103:14). Chayrayku, wajkuna imatapis contranchejpi nejtinku chayri ruwajtinku, noqanchej jina juchasapa runasllataj kasqankuta yuyarikuna, tukuy sonqotaj perdonana (Efe. 4:32; Col. 3:13).

Contranchejpi juchallikojpaj tukuy sonqo mañapuna (17 parrafota qhawariy)

17. Uj hermano contranchejpi imallatapis ruwajtin, ¿imataj yanapawasun mana phiñasqallapuni kanapaj?

 17 Wakin kuteqa mana perdonayta atikullanchu. Ñaupa cristianospa tiemponkupi wakin ajllasqa cristianospis phiñanakullajtaj kanku (Fili. 4:2). Uj hermano contranchejpi imallatapis ruwajtin, ¿imataj yanapawasun mana phiñasqallapuni kanapaj? Jobmanta parlarina. Paytaqa Elifaz, Bildad, Zofar ima qhasimanta juchachaspa sonqonta mayta nanacherqanku (Job 10:1; 19:2). Jehovaqa chay llulla amigosninta kʼamerqa, Jobpaman rinankutataj kamacherqa, juchasninkurayku uywasta qʼolachispa jaywamunankupaj (Job 42:7-9). Jobtataj amigosninpaj mañapunanta nerqa. Jehovaqa Jobta chay llulla amigosninta perdonasqanrayku mayta bendicerqa (Job 42:10, 12, 16, 17 leey). ¿Imatá chaymanta yachakunchej? Contranchejpi juchallikojpaj mañapusqanchejqa mana sonqo nanasqallapuni qhepakunapaj yanapawasqanchejta.

JEHOVAJ KʼACHA KAYKUNASNINTA SUMAJLLAPAJPUNI QHAWANA

18, 19. ¿Imaynatataj Jehovaj kʼacha kaykunasninta aswan sumajpaj qhawasunman?

18 Rikunchej jina, Jehovaj kʼacha kaykunasninmanta ukhunchayqa mayta kallpachawanchej. Jehovaqa chimpaykunapaj jina, tukuyta allinpaj qhawan, mana michʼachu, llampʼu sonqoyoj, cheqa sonqo, perdonanapajtaj wakichisqa. Chaywanpis Jehovamantaqa maytaraj yachakusunman, wiñay kausaypitaj astawanraj yachakusun (Ecl. 3:11). Chantapis apóstol Pablo jina yuyanchej, pay nerqa: “May jina jatumpuni Diospa qhapaj kaynin, yachaynin, rejsiynimpis”, nispa. Munakuyninmanta, ukhuncharqanchej chay sojta kʼacha kaykunasninmantapis, kikillantataj nisunman (Rom. 11:33).

19 Jehovaj kʼacha kaykunasninta aswan sumajpaj qhawanapaj kallpachakunallapuni. Chaypajtaj chaykunata ukhunchana, chaykunapi tʼukurina, kausayninchejpitaj chaykunata rikuchina (Efe. 5:1). Ajinamantataj salmista jina nisunchej: “Noqarí Diosman qayllakusaj. Noqapajqa chaymin aswan sumajqa”, nispa (Sal. 73:28).

^ párrafo 7 Sumaj yuyaychaykunata tariwaj kay La Atalaya 15 enero 1995 “¿Ha animado a alguien últimamente?”, nisqa yachaqanapi chantapis Torremanta Qhawaq 15 octubre 2011 “‘Tukuy llakisqasta’ sunquchana”, nisqa yachaqanapi.