Ir al contenido

Ir al índice

 CRISTIANOSPA KAUSAYNINKUMANTA

Kusisqa kausakuyku

Kusisqa kausakuyku

KURAJ waway Gary 1958 watapi nacekusqantawan, mana sano wawitachu kasqanta repararqani. Doctorestaj chunka killaspiraj ima onqoyniyojchus kasqanta nerqanku. Londres llajtapi astawan yachaj doctorestaj phishqa watanman jinaraj chay onqoyniyojpuni kasqanta nerqanku. Sullkʼa waway Louise jisqʼon watasninman nacekojtintaj astawan llakikorqani, imajtinchus aswan sinchʼi onqoyniyoj kaspa jinarqa.

Doctoresqa kʼachallamanta jinata niwarqanku: “Iskaynin wawasniyki síndrome de Bardet-Biedl nisqa onqoyniyoj kanku, nitaj jampi kanchu”, nispa. * Chay tiempopeqa chay onqoymanta mana anchata yachakorqachu. Chay onqoyniyoj kajkunaqa chharpullata qhawanku, ciegoyapunku, anchata wirayanku, makinkupi chayri chakinkupi waj dedospiwan wiñan, nitaj sano runa jinachu wiñanku, diabeteswan reumatismowan onqoykunku, riñonesninkupis mana sanochu. Chayrayku, wawasniyta mana qhawayta atillaymanchu karqa. Kunallanraj yachakusqanman jina, Gran Bretañapi 125.000 runasmanta uj runa chay onqoyniyoj, chaywanpis ashkhastaqa mana sinchʼitachu onqochinman.

JEHOVÁ PAKAKUNAYKOQA

Casarakusqaymanta pisi tiemponmanqa uj hermana Bibliamanta parlariwarqa, noqataj cheqa kajta tarisqayta repararqani. Qosayqa mana yachallaytapis munarqachu, astawanpis llankʼayninrayku mana uj cheqallapichu qhepakoj kayku. Chayrayku mana uj qotuchakuyman riyta atejchu kani. Jinapis Bibliata leellajpuni kani, Jehovamantataj mañakoj kani. Diosqa payta maskʼajkunata ni jaykʼaj saqerparisqanta leerqani chantapis “ñakʼarichisqa runaj pakakunan; phutiywan atipachikushajtinkupis, paykunata” yanapasqanta, chaytaj mayta sonqochawarqa (Sal. 9:9, 10).

Kuraj wawaytaqa chharpullata qhawasqanrayku, sojta watitayoj kashajtin, chay onqoyniyoj kajkunapaj escuelaman kacharqayku, chaytaj Inglaterraj uranejninpi tarikun mama qochaj kantunpi. Payqa llakiykunasninmanta willanawanpaj wajyamullawajpuni, noqataj Bibliaj yuyaychaykunasninmanta parlarej kani. Waway Louise nacekusqanmanta uj mashkha watasninman iskay onqoykunata taripawarqanku, ujnenqa esclerosis múltiple nisqa, ujnintaj fibromialgia nisqa. Garyqa 16 watayoj kashaspa chay escuelamanta kutinporqa, ñawin astawan chharpuyaykusqanraykutaj 1975 watapi cieguito jinaña kasqanta doctores nerqanku. Iskay watanmantaj qosay saqerpariwarqayku.

Gary kutinpusqanmanta pisi tiemponman uj qotuchakuyman rerqayku, maypichus may kʼachas karqanku. Noqaqa 1974 watapi bautizakorqani. Uj anciano, wawayta jovenyashajtin chʼampaykunasninpi yanapasqanmanta mayta agradecekorqani. Waj hermanos hermanas imataj wasipi yanapawarqanku. Aswan qhepamantaj chay llajtapi runasta yanapanapaj institución, chay hermanosmanta phishqata yanapanawaykupaj churarqa, chaytaj sumaj bendición karqa.

Garyqa ñauparispallapuni 1982 watapi bautizakorqa. Precursor auxiliar kayta munasqanraykutaj  unayta precursores karqayku. Uj pʼunchayqa qotuchakuykunata waturej hermano nerqa: “¡Sumaj kanman precursor regular kanayki!”, nispa. Chaytaj mayta kusicherqa, chayta ninallankutasina suyasharqa, imajtinchus 1990 watapi precursor regularña karqa.

Garytaqa cadera tullusninmanta 1999 watapi chantataj 2008 watapi operarqanku. Chaywanpis Louiseqa aswan sinchʼi onqoyniyoj karqa. Payqa nacekusqanmantapacha nipuni rikorqachu, ujnin chakinpi sojta deditosniyoj kasqanta rikuspataj, kikin onqoyniyojllataj kasqanta repararqani. Doctores aswan qhepaman qhawarisqankuman jinaqa ukhunpi ashkha imasnin mana allinchu kasqan yachakorqa. Watas pasasqanman jinataj ashkha kutita operachikorqa, phishqa kutipitaj riñonesninmanta. Chantapis Gary jinallataj diabetesniyoj.

Louiseqa operashajtinku ichá imapis mana allin kananta yachasqanrayku, operajkunawan, chay hospitalpi waj doctoreswan ima yawarta mana churanankupaj ñaupajmantaña parlan. Chayrayku, chay doctoreswan sumajta entiendenakunku.

KUSISQA KAUSAKUYKU

Noqaykoqa Jehovata yupaychayta ñaupajman churayku. Niraj aparatos rikhurimushajtenqa ashkha horasta wawasniypaj publicacionesta leepoj kani. Kunantaj CDpi, DVDpi, Internetpi jw.org nisqapi ima grabasqas kasqanrayku, sapa semana sapa ujniyku Bibliata ukhunchayta atiyku, tantakuykunapi tapuykunaman kutichiytapis.

Mayta agradecekuyku Jehová Palabranpi cheqa kajta rejsichiwasqaykumanta

Garyqa wakin kutispi, tantakuykunapi tapuykunaman kutichinanpaj imatachus ninanta umanpi japʼin. Diosmanta Parlayta Yachanapaj tantakuypitaj parlasqanman jinalla umallirichin. Kay 1995 watapeqa siervo ministerialta suticharqanku, Tantakuna Wasipitaj hermanosta napaykunanpaj punkupi sayan, sonidopi ima yanapakun.

Hermanosqa willayman pusanankupaj tullu onqoyninrayku ruedasniyoj sillapi tanqanku. Ujnintaj uj runaman Bibliamanta yachachinanpaj yanapan. Chantapis Garyqa 25 watastaña Diosmanta karunchakoj hermanata yanaparqa. Kunanqa Bibliamanta yachachisqan runa, chay hermanapis tantakuykunaman jamunku.

Mamayqa Louiseman pʼitayta chayri tʼipayta yachacherqa jisqʼon watitayoj kashajtin. Noqawan, payta qhawajwantaj bordayta yachacherqayku. Kunanqa qotuchakuymanta juchʼuy wawitaspaj frazadillasta pʼitaspa maytapuni gustachikun, kuraj hermanospajpis pʼitallantaj. Chantapis agradecekunanpaj chayri wajkunata sumajta ruwashasqankuta ninanpaj, dibujitosta kʼaskachispa cartasta jina ruwan. Chayta japʼikojkunataj mayta kusikunku. Louiseqa sipasita kashaspa computadorapi qhelqayta yachakorqa. Kunanqa parlaj computadoranejta amigosninwan mensajesta apachinakun. Payqa 17 watayoj kashaspa bautizakorqa, chaymantapachataj willakunanpaj campañasta ruwakojtin precursoras auxiliares kayku. Chantapis, paywan Garywanqa wakin textosta umankupi japʼikunku, ajinamanta yachanku “ciegospis rikuyta atenqanku”, “mana pipis nenqachu: Onqosqa kani, nispaqa”, nisqanta. Chaytataj runasman willanku (Isa. 33:24; 35:5).

Mayta agradecekuyku Jehová Palabranpi cheqa kajta rejsichiwasqaykumanta, hermanos munakuywan yanapawasqaykumantapis. Sapallaykumantaqa nichá chay imasta ruwayta atiykumanchu karqa. Arí, Jehová yanapawasqaykurayku kusisqa kausakuyku.

^ párrafo 5 Chay onqoyqa Laurence-Moon-Bardet-Biedl sutikun, tawa doctores chay onqoyta taripasqankurayku. Chay onqoyqa iskaynin tataspa ukhunkupi kikin onqoy kasqanrayku wawasninkupi rikhurin. Kunantaj síndrome de Bardet-Biedl nisqa, nitaj chaypaj jampi kanchu.