ÑAUPAJ kaj guerra mundialqa 1914 watapi qallarerqa, Bibliamanta Yachaqajkunataj guerraspi mana chhapukuyta munasqankuta rikucherqanku (Isa. 2:2-4; Juan 18:36; Efe. 6:12). ¿Imatá Gran Bretañamanta Diospa kamachisnin ruwarqanku?

Henry Hudson

Kay 1916 watapi, Gran Bretañapi ñaupaj kutirayku uj ley orqhokorqa, solteros 18 watayojmanta 40 watayojkama cuartelman rinankupaj. Chay leyqa “religionninkurayku chayri sonqonku juchachasqanrayku” cuartelman mana riyta munajkunata jarkʼaj. Gobiernotaj pikunallachus chayman mana riyta atisqankuta nikunanpaj tribunalesta jataricherqa.

Chaywanpis niraj unayninman, 40 hermanosta jina militar carcelkunapi wisqʼarqanku, pusajtataj Franciaman maqanakunankupaj kacharqanku. Ajinata ruwakusqanraykutaj, Gran Bretañamanta hermanosqa kuraj kaj ministro Herbert Asquith nisqaman 5.500 firmasniyoj cartata apacherqanku.

Chantataj, Franciapi kaj chay pusaj hermanos mana maqanakuyta munasqankurayku wañuchisqa kanankuta yachakorqa. Wañuchisqa kanankupaj kashajtinkuñataj, chunka watata sinchʼita llankʼanankuta nerqanku, Inglaterraman kutichispataj carcelespi wisqʼarqanku.

James Frederick Scott

Guerra mana tukukusqanrayku, casarasqa qharistapis wajyakullarqataj. Chayrayku Manchester llajtapi (Inglaterra) Henry Hudsonpa contranpi uj juiciota ruwakorqa, payqa doctor, Bibliamanta Yachaqajkunamantataj karqa. Chaytataj wakichikorqa waj lugarespi kikinta ruwakunanpaj. Tribunaltaj 3 agosto 1916 watapi payta juchacharqa, multarqa, cuartelmantaj apacherqa. Chay tiempollapitaj, Edimburgo llajtapi (Escocia) kikin juicio ruwakullarqataj. Chaypitaj James Frederick Scott mana juchayoj rikhurerqa, payqa 25 watayoj colportor (precursor) karqa. Gobiernotaj chayta mana valechispa waj tribunal juzgananta nerqa, chaywanpis Londrespi Herbert Kipps hermanota juzgakushasqanta qhawananpaj saqeporqa. Chay hermanotaqa juchacharqanku, multarqanku, cuartelmantaj apacherqanku. Chayraykutaj waj hermanoswanpis kikinta ruwarqanku.

Septiembre killapajqa 264 hermanosña cuartelman mana riyta munasqankuta qhelqasqanku. Paykunamantaqa 5 hermanosta uyarerqanku, 154 hermanostataj sinchʼita llankʼacherqanku, 23 hermanostataj waj imaspi llankʼacherqanku, 82 hermanostataj cuartelman apacherqanku, wakintataj kamachiykunata mana kasukusqankurayku militares juzgarqanku. Runasqa chayta mana allinpajchu qhawarqanku, chayraykutaj gobiernoqa militarespa carcelesninkumanta orqhospa waj llankʼanasman churarqa.

Pryce Hughes

 Edgar Clay, Gales llajtapi qochata ruwaspa llankʼarqa, jinallataj Pryce Hughes hermanopis, payqa qhepaman Gran Bretañapi sucursalta kamacherqa. Herbert Senior hermanotataj Wakefield (Yorkshire, Inglaterra) llajtapi carcelman aparqanku. Payqa Franciamanta kutichisqa chay pusaj hermanosmanta ujnin karqa. Wakintataj Dartmoor (Devon, Inglaterra) llajtapi carcelman apaspa, sinchʼita llankʼacherqanku. Chaymanqa cuartelman mana riyta munajkunata ashkhata aparqanku.

Frank Platt hermanotaj, pichus cuartelpi kaspa waj llankʼaykunata ruwananta nerqa, may ñakʼarichisqa karqa Franciapi mana maqanakuyta munasqanrayku. Atkinson Padgett, cuartelman yaykusqanmantaraj cheqa kajta yachakorqa. Paytapis mana maqanakuyta munasqanrayku militar autoridades mayta ñakʼaricherqanku.

Herbert Senior

Chay tiempo hermanosninchej imaynasmantachus guerraspi mana chhapukunata mana sutʼita entiendespapis, Jehovata kusichinankupaj kallpachakorqanku. Kay yachaqanapi parlarqanchej chay hermanosqa “ñakʼariy pʼunchaypi” kaspapis guerraspi mana chhapukorqankuchu. Paykunamantaqa mayta yachakunchej (Apo. 3:10). (Gran Bretañapi waqaychakusqanmanta.)