Ir al contenido

Ir al índice

¿Yuyarikunkichu?

¿Yuyarikunkichu?

 ¿Yuyarikunkichu?

¿Kay killasmanta Torremanta Qhawaj revistasta leerqankichu? ¿Kay tapuykunaman kutichiyta atiwajchu?

¿Ima profeciastaj Armagedón maqanakuy qallarinanpaj juntʼakonqa?

Gobiernosqa, “tukuy imapis allillan; ni imamanta llakikuna kanchu” nenqanku. Wakin gobiernosqa, kay pachamanta religionespa contranpi oqharikonqanku. Chay religionesta chinkachikusqantawantaj Satanasqa, gobiernosta Diospa llajtanpa contranpi maqanakunankupaj tanqanqa (1/4, página 9).

¿Sansonpa kallpan chujchanpichu kasharqa?

Sansonpa kallpanqa mana chujchanpichu kasharqa, manaqa imawanchus chay ninakusqanpi, nisunman nazareo jina Jehovapaj tʼaqasqa kasqanpi. Dalila chujchanta kʼuturajtintaj manaña Jehovapaj tʼaqasqachu karqa (15/4, página 9).

¿Imatá sonqonchej allin kananpaj ruwananchej tiyan?

1) Allinta mikhuna. Sonqonchej allin kananpajqa allinta mikhuna. Bibliaj yachachiykunasnintapis mikhunata jina necesitanchej. 2) Ejerciciosta ruwana. Sonqo kʼajaywan willayqa, sonqonchej ukhupi allin runas kanapaj yanapawanchej. 3) Llakiykunata pisiyachina. Sinchʼi llakisqa kasqanchejta pisiyachinapajqa, hermanoswan astawan masichakuna (15/4, página 16).

¿Salmo 116:15 textota wañusqata pʼampanapaj discursopi oqharikunanchu tiyan?

Mana, imaraykuchus chaypi nin: “Tata Diospa ñawpaqempeqa payta munakojkunaj wañuyninkoqa may jatumpaj qhawasqa”, nispa. Chaypeqa, Jehová tukuy cheqa sonqo kamachisninpa kausayninkuta may valorniyojpaj qhawasqanmanta parlashan. Arí, Payqa llajtan chinkachisqa kananta ni jaykʼaj saqenqachu (15/5, página 22).

¿Pikunataj colportores karqanku?

Kay 1931 watamanta ñaupajta, precursoresta “colportores” nispa sutichakoj (15/5, página 31).

Daniel 2:44 versiculopi “tukuynin kay” reinos nisqan, ¿pikunataj kanku?

Chay profeciaqa, jatun lantej imasninwan ninakoj gobiernosllamanta parlashan (15/6, página 17).

¿Maykʼajtaj Gran Bretañawan Estados Unidoswan, Bibliaj profeciasninman jina, qanchis kaj atiyniyoj gobiernoman tukorqa?

Gran Bretañawan Estados Unidoswanqa, qanchis kaj atiyniyoj gobiernoman tukorqanku, ñaupaj kaj guerra mundialpi, maypichus enemigosninkuwan maqanakunankupaj, ni jaykʼaj jina mayta ujchakorqanku (15/6, página 19).

¿Imaynatá Jehová, Jesusta kausarichisqantapuni yachanchej?

Pabloqa, phishqa pachaj kuraj discipulosman, Jesús kausarimuytawan rikhurisqanta qhelqarqa (1 Cor. 15:6). Chantapis, Jesuspa ñaupaj discipulosnin kausarimusqanta yachaspa mana manchachikuspa chayta willarqanku (1/7, página 7).

¿Maykʼajtaj José wañuporqa?

Joseqa, Jesús 12 watayoj kashajtin kausasharqaraj. Chaywanpis Jesús waynallaraj kashajtin, José wañupusqanta ashkha imas rikuchin. Sutʼincharinapaj, Jesusqa niraj wañupushaspa, apóstol Juanman mamanta qhawaripunanta nerqa (Juan 19:26, 27). José kausashanman karqa chayqa, Jesús mana chayta ninmanchu karqa (1/7, página 27).