Ir al contenido

Ir al índice

 WAQAYCHAKUSQANMANTA

“¿Pikuná kay llankʼayta ruwananku tiyan?”

“¿Pikuná kay llankʼayta ruwananku tiyan?”

LUNES 1 de septiembrepi de 1919 watapi mayta rupharimorqa, niña pararqachu nitaj wayrarqachu. Tardentaj Cedar Point (Ohio, Estados Unidos) nisqaj ujnin cheqanpi waranqa runas jina, jatun tantakuypaj tantakorqanku. Chay lugarqa 2.500 runaspaj jina karqa. Chʼisintaj barcospi, autospi, trenespi ima 2.000 runaspiwan chayarqanku. Martestaj ashkha runas kasqankurayku, sachʼas urapipis chay tantakuyta ruwakullarqataj.

Intej kʼanchaynenqa chay tantakuypi kajkunaj ropasninkupi dibujitos jina rikukorqa. Erie qochamanta wayrarimusqantaj hermanaspa sombrerosninkoj phuritusninta kuyuykacharicherqa. Uj hermano nerqa: “Chay lugarqa may kʼachitu karqa, ni ima chʼajwapis karqachu. May sumajpuni karqa”, nispa.

Chay lugar kʼachitu kajtinpis, chaypi kajkuna mayta kusikusqankoqa aswan kʼachituraj karqa. Uj periódico nerqa: “Chay runas Diosta yupaychajtinkupis, may kusisqas, sonqo juntʼasqas kasharqanku”, nispa. Bibliamanta Yachaqajkunaqa, hermanosninkuwan khuska kaspa mayta kusikorqanku, imaraykuchus ñaupaj wataspi guerra tiempopi qhatiykachasqa karqanku, congregacionespi chʼampaykunapi rikukorqanku, Brooklyn Betel wisqʼakorqa, creeyninkurayku carcelpi karqanku, Diospa llajtanta ñaupajman apajkunamanta 8 hermanos, 20 watasta carcelpi kanankupaj juchachasqas karqanku. *

Chay watas may llakiy, chʼampaykuna kasqanrayku, wakin hermanosqa niña willaj llojserqankuchu. Casi tukuy hermanostaj autoridades mana saqejtinkupis mayta kallpachakorqanku ñaupajllamanpuni rinankupaj. Sutʼincharinapaj, uj yachayniyoj runa nisqanman jina, Bibliamanta Yachaqajkunata niña willanankuta nejtinkupis, paykunaqa “tukukuykama Diospa Palabranmanta willanallankutapuni nerqanku”.

Chay jina sinchʼi llakiy tiempopi Bibliamanta Yachaqajkunaqa “Señorninku ñaupajman apashasqanta repararqanku, [...] Diospa yanapaynintataj mayta mañakorqanku”. Chay kutipitaj Cedar Point nisqapi watejmanta hermanosninkuwan uj tantakuypi kasharqanku. Uj hermana tapukorqa: “¿Imaynatá watejmanta willakonqarí?”, nispa. Chaytaqa tukuy tapukusharqanku. Tukuyninkutaj watejmanta willayta mayta munarqanku.

 UJ MOSOJ YANAPA

Tantakuypi kajkunaqa semanantinta tapukusharqanku imachus “GA” letras niyta munasqanta. Mayqenchus programapi, tarjetas de bienvenida nisqapi, letrerospi ima kasharqa. Viernestaj, “Yanapakojkunaj Pʼunchaynin”, nisqa umallirichiypi Joseph Rutherford imachus chay letras kasqanta willarqa. Chay letrastaj The Golden Age (La Edad de Oro), nisqa willanapaj mosoj revistaj letrasnin karqa. * Chay tantakuypitaj 6.000 runas karqanku.

Rutherfordqa ajllasqa compañerosninmanta nerqa: “Llakiykunapi kaspapis, sinchʼi creeyniyoj kasqankurayku Mesías kamachishajtin, ima bendicioneschus kananta rikushankumanpis jina rikorqanku. [...] Chay bendicionesmanta willamuytataj jatunpaj qhawarqanku, ñaupajmantaj churarqanku. Dios chayta kamachisqanrayku”, nispa.

Chay mosoj revistawan waj jinamanta willakuyta qallarikorqa. Wasimanta wasi rerqanku chay revistata munajkunata anotanankupaj. Pikunachus riyta munasqankuta tapukojtintaj, tukuy sayarerqanku. Chantá “sonqo kʼajaywan, may kusisqas takerqanku”, “Kʼanchayniykita, cheqa kajtawan apamuy”, nisqa takiyta. Milton Norris nerqa: “Takisqankuta ni jaykʼaj qonqasajchu, sachʼaspis kharkatitispa jinarqa”, nispa.

Tantakuy tukukojtintaj, chay revistata japʼinankupaj tukuy filakorqanku. Ashkhastaj Mabel Philbrick jina kasharqanku, pay nerqa: “Watejmanta willamunayku kasqanta yachayqa, may sumaj karqa”, nispa.

“¿PIKUNÁ KAY LLANKʼAYTA RUWANANKU TIYAN?”

Bibliamanta Yachaqajkuna 7.000 jina, willamunankupaj wakichisqas kasharqanku. Organization Method (Método de organización), nisqa hoja, To Whom the Work Is Entrusted (¿Pikuná kay llankʼayta ruwananku tiyan?) nisqa folleto ima, sutʼincharqanku: Bibliamanta Yachaqajkunaj centralninkupi willayta ñaupajman apakunankupaj Departamento de Servicio nisqa kananta. Sapa congregacionpi Comité de Servicio, imaynatachus willakunanpajpis uj encargado kananta. Chantá territoriosta 150, 200 wasisniyojta jina tʼaqanankuta. Jueves chʼisisnintaj Willayta Yachanapaj Tantakuy ruwakunanta, imaynachus risqanmanta parlarinankupaj, informesninkuta jaywanankupaj ima.

Herman Philbrick nin: “Wasisniykuman kutipuytawan chay revistata munajkunata anotaspa mayta llankʼarqayku”, nispa. Tukuynejpitaj runas uyariyta mayta munarqanku. Hermana Beulah Covey nerqa: “Guerra pasayta, llakiy pasaytawan ima, tukuy uyariyta munarqanku Jesuspa kamachiyninpi imaschus kananmanta”, nispa. Arthur Claus qhelqarqa: “Hermanosqa tʼukulla kasharqanku ashkha runas chay revistapaj anotachikusqankumanta”, nispa. Chay mosoj revista llojsisqanmanta iskay killanpaj, 500.000 revistas jinaña jaywakorqa, anotajkunataj 50.000 karqanku.

Kay 1 de julio de 1920 watamanta The Watch Tower revistapi “Reinomanta Evangelio” nisqa yachaqana llojserqa, mayqenmantachus aswan qhepaman Alexander Macmillan nerqa: “Diospa llajtan chay kutipi, ñaupaj kutirayku Jallpʼantinmanta hermanosta Diospa gobiernonmanta willamunankupaj kallpacharqa”, nispa. Chay yachaqanaqa Cristoj wauqesninta kallpacharqa “Diospa gobiernon qayllapiña kasqanta willamunankupaj”. Jehová chayta ruwanankuta paykunaman kamachisqanrayku. Kunantaj paykunawan khuska, may chhika cristianos willashanku. Mesías ima bendicionestachus apamunanta suyakuspataj, tukuyninku may kusiywan willashanku.

^ párrafo 5 Los testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios, libroj 6 yachaqananpi, “Un tiempo de prueba (1914-1918)”, nisqata leey.

^ párrafo 9 The Golden Age revistaqa, 1932 wata castellanopi Luz y Verdad, nisqa sutiwan orqhokorqa. Kay 1938 watapitaj Consolación sutiman tijrakorqa, 1947 watapitaj ¡Despertad! sutiman.